“บิ๊กเอ๋” ชนะโหวตนั่งปธ.เทนนิสเอเชีย ไทยคนแรกคุมเอทีเอฟ-วาระบริหาร4ปี

Written by LTAT Admin


“บิ๊กเอ๋” ชนะโหวตนั่งปธ.เทนนิสเอเชีย
ไทยคนแรกคุมเอทีเอฟ-วาระบริหาร4ปี

“บิ๊กเอ๋” กิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ชนะเสียงโหวตในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย หรือ เอทีเอฟ ได้นั่งตำแหน่ง “ประธาน เอทีเอฟ คนใหม่” ในวาระบริหาร 4 ปี และนับเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้

สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย หรือ เอทีเอฟ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค.ศ.2019 ที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 หลังจากคณะผู้บริหาร เอทีเอฟ ชุดเดิมที่มี นายอานิล กุมาร คานนา ประธาน เอทีเอฟ ชาวอินเดีย ได้หมดวาระบริหารลง โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธาน เอทีเอฟ คนใหม่

หลังจากผู้แทนชาติสมาชิกจาก 54 ประเทศ ได้รับทราบวาระต่างๆ แล้ว เข้าสู่วาระการเลือกตั้งตำแหน่งประธาน เอทีเอฟ ปรากฏว่า มีผู้ชิงตำแหน่ง 2 คนคือ “บิ๊กเอ๋” นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ นายสุเรช สุบรามาเนียม อุปนายกสมาคมกีฬาเทนนิสของประเทศศรีลังกา และยังเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของศรีลังกาอีกด้วย

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า คะแนนออกมาสูสีมาก ก่อนที่ นายกิตตน์สมบัติ จะเฉือนเอาชนะด้วยคะแนน 28 ต่อ 26 เสียงโหวต ส่งผลให้ นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเอทีเอฟ ในวาระบริหาร 4 ปี นอกจากนี้ นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล ยังถือเป็นคนแรกของประเทศไทย ที่ได้เป็นประธานสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย

นายกิตตน์สมบัติ กล่าวว่า ขอขอบคุณชาติสมาชิกต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจโหวตให้ตนเป็นประธาน เอทีเอฟ หลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เอทีเอฟ ชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานต่างๆ ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะการพัฒนานักกีฬาเทนนิสในเอเชียให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกมากขึ้นและต่อเนื่อง

LTAT