Officiating

ข่าวประชาสัมพันธ์

“กรรมการผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส”


รายชื่อผู้ตัดสินที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

“โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เเละการกีฬาแห่งประเทศไทย”
» รายชื่อผู้ตัดสิน ที่ผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเเล้ว «


» 2018 «

♦ ประกาศ!! จัดการอบรมกรรมการผู้ตัดสินเทนนิส ‹‹‹Closed”

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ได้รับการสนับสนุนการจัดอบรมโดยกรมพลศึกษา
จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส หลักสูตร
“กีฬาเทนนิส ระดับพื้นฐาน (ระดับต้น) ครั้งที่ 2” 
ระหว่างวันที่ 28  กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
⇒ อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ »คลิ๊กที่นี่«
⇒ สมัครเข้าร่วมรับการอบรมผู้ตัดสิน »คลิ๊กที่นี่«

♦ ประกาศ!! จัดการอบรมกรรมการผู้ตัดสินเทนนิส ‹‹‹Closed”

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ได้รับการสนับสนุนการจัดอบรมโดยกรมพลศึกษา
จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส หลักสูตร
“กีฬาเทนนิส ระดับพื้นฐาน (ระดับต้น) ครั้งที่ 1” 
ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

♦ ประกาศ!! จัดการอบรมกรรมการผู้ตัดสินเทนนิส ‹‹‹Closed”

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ได้รับการสนับสนุนการจัดอบรมโดยการกีฬาเเห่งประเทศไทย
จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส หลักสูตร
“หลักสูตร ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสอาชีพ (รุ่นที่ 2)” 
ระหว่างวันที่  7 – 13 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

♦ ประกาศ!! จัดการอบรมกรรมการผู้ตัดสินเทนนิส ‹‹‹Closed”

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ได้รับการสนับสนุนการจัดอบรมโดยการกีฬาเเห่งประเทศไทย
จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส หลักสูตร
“หลักสูตร ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสอาชีพ (รุ่นที่ 1)” 
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 


   » 2017 «

♦ ประกาศ!! จัดการอบรมกรรมการผู้ตัดสิน  ‹‹‹Closed”

◊ ได้จัดการอบรมกรรมการผู้ตัดสิน โดยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)
“Level 2 Officiating School Bangkok, Thailand”  (4 – 8 Oct 2017)
ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม »คลิ๊กที่นี่«
⇒ รายชื่อผู้ร่วมเข้าการอบรม »คลิ๊กที่นี่
«

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ THANK YOU ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

LTAT