Rules & Regulations


กฎ เเละระเบียบ

“สมาคมกีฬาลอนเทนนิสเเห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์”

» 2024 «
» กฎ และระเบียบ «

 

ระเบียบ เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗  ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ 

ดาวน์โหลดรายละเอียด   »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗ (๓-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด เลื่อนวันแข่งขัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  »คลิ๊กที่นี่«

 

ระเบียบ  การแข่งขันเทนนิสรายการ “PTT- NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจําปี ๒๕๖๗”  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ 

ดาวน์โหลดรายละเอียด ระเบียบ PTT master  »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การแข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจําปี ๒๕๖๗ 

 ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

♦ ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗ 

ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

» 2023 «
» กฎ และระเบียบ «
ระเบียบเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำปี 2566
 ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  »คลิ๊กที่นี่«

» 2022 «
» กฎ และระเบียบ «

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสชายหาด
   ทีมชาติไทย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 82 ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 60 ประจำปี 2565

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 60 ประจำปี 2565
ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทย
   ชุดใหญ่ ประจำปี 2565

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ่
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักเทนนิส
เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2565

แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขันคัดเลือก
นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
ประจำปี 2565
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

» 2021 «
» กฎ และระเบียบ «

ระเบียบการแข่งขันบีชเทนนิสเพื่อความชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันบีชเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชายหาด
(บีชเทนนิส) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564

ระเบียบ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชายหาด (บีชเทนนิส)
“ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564”
 ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขัน Tennis 10s Junior Circuit
เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขัน Tennis 10s Junior Circuit
เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 81 ประจำปี 2564

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 81 ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 59 ประจำปี 2564

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 59 ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การแข่งขันเทนนิส
เยาวชนชายหาด (บีชเทนนิส)

ระเบียบ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชายหาด (บีชเทนนิส)
“ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564”
 ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิส เทนส์

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส เทนส์ (Tennis 10s) 
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักเทนนิส
เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2564

แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขันคัดเลือก
นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิส
ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำปี 2564

ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ่  
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิส
เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2564

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2564
– รุ่นอายุไม่เกิน 12 (ประเภททีมชาย – หญิง)
– รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ประเภทบุคคลชาย – หญิง และประเภททีมชาย – หญิง)
– รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ประเภททีมชาย – หญิง)
ดาวน์โหลดระเบียบ »คลิ๊กที่นี่«

 

» 2020 «

» กฎ และระเบียบ «

ระเบียบการแข่งขัน
PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ
รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 19 – 24 ธันวาคม 2563
กำหนดการเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«

 

 ระเบียบการเเข่งขันเทนนิส
เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ

ระเบียบการเเข่งขันเทนนิสเยาวชน เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 ประจำปี 2563
⇒ ดาวน์โหลดระเบียบ »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การแข่งขันเทนนิส
เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่  80

ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 80
 ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือก »คลิ๊กที่นี่«

 ระเบียบการเเข่งขันเทนนิส เทนส์

ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส เทนส์
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันบีชเทนนิส
LTAT BEACH TENNIS

ระเบียบ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วย การแข่งขันบีชเทนนิส LTAT BEACH TENNIS
 ดาวน์โหลดระเบียบการเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«
ภาคผนวก ก. (ระดับการแข่งขัน) »คลิ๊กที่นี่«
ภาคผนวก ข. (ตารางระดับคะแนน) »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําปี 2563
ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ประจําปี 2563
ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2563
ระเบียบการคัดเลือก (เดิม) »คลิ๊กที่นี่«
 แก้ไข!! ระเบียบการคัดเลือก (ใหม่) »คลิ๊กที่นี่«
กำหนดการแข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«
หมายเหตุ  เนื่องจากกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” เลื่อนมาเเข่งขัน ในวันที่ 22 – 30 มกราคม 2563 จึงทำให้ตรงกับการเเข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําปี 2563 ทางสมาคมกีฬาเทนนิสฯ จึงขอเลื่อนวันคัดเลือกดังกล่าว เป็นวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักกีฬาได้ร่วมการเเข่งขันทั้ง 2 รายการ

» 2019 «

» กฎ และระเบียบ «
ระเบียบ การคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทย
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
การคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทย ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2562

 ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือก »คลิ๊กที่นี่«

 ระเบียบการเเข่งขันเทนนิส
เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ

ระเบียบการเเข่งขันเทนนิสเยาวชน เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562
⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิส
รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562
ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ
⇒⇒⇒ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«
ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
— ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์
⇒⇒⇒ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
⇒⇒ ดาวน์โหลดระเบียบการเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«
⇒⇒ ดาวน์โหลดกำหนดการเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«
⇒⇒ รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันและห้องพัก »คลิ๊กที่นี่«
⇒⇒⇒⇒⇒(อัพเดทวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.)

ระเบียบ การคัดนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ LTAT ACADEMY
ภาคอีสาน ประจำปี 2562

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ
ศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส (LTAT ACADEMY) ศูนย์ภาคอีสาน ประจำปี 2562
 ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือก »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ คัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
ประจำปี 2562 (รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เเละรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี)

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2562

 เยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
 เยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
 ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือก »คลิ๊กที่นี่«
⇒ รายชื่อนักเทนนิสที่มีสิทธิเข้าคัดเลือก »คลิ๊กที่นี่«


» 2018 «

» กฎ และระเบียบ «
 ด้วยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)
“กำหนดแนวทางและมาตรการความผิดของนักกีฬาสำหรับการแข่งขัน”

ด้วยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)
ได้แจ้งให้ทราบถึง

กำหนดแนวทางและมาตรการความผิดของนักกีฬาสำหรับการแข่งขัน
“ITF PRO CIRCUIT EVENTS 2018”

จึงประกาศแจ้งมาเพื่อให้นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ
⇒ ดาวน์โหลดประกาศ »คลิ๊กที่นี่«
⇒ กำหนดแนวทางเเละมาตราการความผิด »คลิ๊กที่นี่« »Click here«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิส
รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2561

ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ
⇒⇒⇒ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«
 ติดตามผลการเเข่งขัน เเละคะเเนนสะสมนักกีฬา
⇒⇒
⇒  PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2561  »คลิ๊กที่นี่«

 ระเบียบการแข่งขันเทนนิส
รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2561

ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
— ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์
⇒⇒⇒ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด เเละกำหนดการ »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การแข่งขันเทนนิส

ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสประเภทเยาวชน
 ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสประเภททั่วไป
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การเเข่งขัน LTAT HEAD TENNIS 10s ประจำปี 2561

ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสรายการ LTAT HEAD TENNIS 10s ประจำปี 2561
⇒⇒ ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2561
⇒⇒⇒⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

♦ ระเบียบการแข่งขันเทนนิส
รายการ LTAT Senior Tennis Tournament 2018

◊ ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการเเข่งขันเทนนิส “LTAT Senior Tennis Tournament 2018”
⇒ ดาวน์โหลดระเบียบการเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«
◊ รายชื่อนักกีฬาที่ไม่สามารถลงเเข่งขัน ในประเภทจำกัดมือ
⇒ ประเภทหญิง »คลิ๊กที่นี่«  ⇒ ประเภทชาย »คลิ๊กที่นี่«

เปลี่ยน ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) แผนกเยาวชน (JUNIOR)
⇒⇒เปลี่ยนข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
⇒⇒ ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2561
⇒⇒⇒⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«


» วิธีสมัครเข้าร่วมแข่งขัน «
วิธีสมัครแข่งขันผ่านระบบอัตโนมัติ

(รายการที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รับรอง)
⇒ 
ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร »ลิ๊กที่นี่«

การลงทะเบียนและการสมัครรหัส ID ประจำตัวนักกีฬา

ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร »คลิ๊กที่นี่«
ลงทะเบียนรับรหัส ID ประจำตัวนักกีฬา
 ได้ที่ »http://www.ltat.sportswiz.asia/signup.html«

 ติดต่อสอบถามปัญหาการสมัครทางอีเมลล์นี้เท่านั้น
 »ltat_thai@ltat.org« (ไม่รับตอบปัญหาทางโทรศัพท์)

วิธีสมัคร ITF ipin

คำแนะนำในการสมัคร »คลิ๊กที่นี่«
ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร
ITF ipin Thai »คลิ๊กที่นี่«
How to register ITF ipin English »Click here«
การบริการออนไลน์ต่างๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่
»http://www.itftennis.com/ipin«

วิธีสมัคร ATF Account

⇒ ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร »คลิ๊กที่นี่«


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ ระเบียบ คัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน “บีชเทนนิส ประจำปี 2561″

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วย การแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขัน บีชเทนนิส ประจำปี 2561
” รายการ ITF BEACH TENNIS WORLD TEAM CHAMPIONSHIP “

⇒ ดาวน์โหลดระเบียบการเเข่งขัน  »คลิ๊กที่นี่«
⇒ สมัครเข้าร่วมคัดเลือกได้ที่ : 
beachtennis_thai@yahoo.com

♦ ระเบียบ คัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  (รุ่นอายุละ 1 คน)

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (รุ่นอายุละ 1 คน) รวม 2 คน
เพื่อเข้าแข่งขันเทนนิสรายการ “WTA Future Stars 2018” ณ ประเทศสิงคโปร์
⇒ อ่านเพิ่มเติม เเละดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«
กำหนดการแข่งขัน (โดยประมาณ) »คลิ๊กที่นี่«

อ่านประกาศเพิ่มเติม
⇒ เเละตรวจสอบรายชื่อนักเทนนิสที่มีสิทธิเข้าคัดเลือก
 »คลิ๊กที่นี่«
⇒ นักกีฬาสามารถทำการถอนตัวได้ที่ »https://www.ltat.sportswiz.asia«
(นักเทนนิสที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ในทุกกรณี จะไม่ถูกตัดแต้มคะแนนสะสมอันดับนักกีฬา)

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ประจำปี 2561
⇒ อ่านเพิ่มเติม เเละดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«
กำหนดการแข่งขัน (โดยประมาณ) »คลิ๊กที่นี่«
⇒ สมัครเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«
ติดตามผลการเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลชนะเลิศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

สูจิบัตร

เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดสูจิบัตร »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขันเทนนิส เยาวชนเพื่อความชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 56  ประจำปี  2561

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
◊ ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 56  ประจำปี  2561

⇒⇒⇒ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561
⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด  »คลิ๊กที่นี่«
◊ ประมาณการกำหนดการแข่งขัน
⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«
 กำหนดการรายงานตัว เเละสถานภาพนักกีฬา
⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«
 สายการเเข่งขัน
⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«
 หลังจบการเเข่งขัน สามารถตรวจสอบผลได้ที่

⇒⇒⇒ 
https://www.ltat.sportswiz.asia/tournaments-accfact-NDAx.html
◊ ภาพข่าวการแข่งขันจากหนังสือพิมพ์
⇒⇒ เข้าชม เเละดาวน์โหลด »คลิ๊กที่นี่«


ระเบียบ การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยการการคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
⇒⇒⇒ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561
⇒⇒ ดาวน์โหลดรายละเอียด และตรวจสอบรายชื่อ »คลิ๊กที่นี่«
⇒⇒ ผลการเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«

*หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้าคัดเลือกเท่านั้น!!


ระเบียบ การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
ประจำปี 2561 (รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เเละรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี)

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิส
⇒⇒ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 »คลิ๊กที่นี่«

 รายชื่อนักเทนนิสที่มีสิทธิเข้าคัดเลือก
⇒  เป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2561
⇒⇒ ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 »คลิ๊กที่นี่«

 ติดตามผลการเเข่งขัน
⇒ ⇒ คลิ๊กลิ้งนี้ »»» www.ltat.sportswiz.asia

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


» 2017 «

ระเบียบการแข่งขัน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ
ประจำปี 2560 รอบมาสเตอร์

เรื่อง ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการเเข่งขันเทนนิสเยาวชน
รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 รอบมาสเตอร์
 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 »คลิ๊กที่นี่«
⇒⇒ หมายเหตุ : มีปัญหาด้านสภาพอากาศ เนื่องจากฝนตก

รายละเอียดการเเข่งขัน
รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 รอบมาสเตอร์
รายชื่อนักกีฬาอัพเดทล่าสุด »ประเภทชายเดี่ยว«
รายชื่อนักกีฬาอัพเดทล่าสุด »ประเภทหญิงเดี่ยว«

การขอเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส
รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 รอบมาสเตอร์
ประกาศ (เพิ่มเติม) »คลิ๊กที่นี่«
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ »คลิ๊กที่นี่«
ส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิได้ที่ »ltat_thai@ltat.org«

ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ระเบียบการแข่งขันเทนนิส
รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 รอบมาสเตอร์
 แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบการแข่งขัน
⇒ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 »คลิ๊กที่นี่«
◊ ระเบียบการแข่งขัน (เดิม)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 »คลิ๊กที่นี่«
 กำหนดการรายงานตัวเเละรายชื่อนักกีฬาเทนนิสในการเเข่งขัน
»คลิ๊กที่นี่ : ltat.sportswiz«

ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ
(รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560)

ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส
รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«


ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส
รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 (รอบมาสเตอร์)
ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการแข่งขัน เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 55 ประจำปี 2560 

แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบการแข่งขัน ฉบับลงวันที่ 15 ส.ค. 2560
⇒ ระเบียบการแข่งขัน ที่แก้ไขเพิ่มเติม »คลิ๊กที่นี่«
 ระเบียบการเเข่งขัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 »คลิ๊กที่นี่«
 ยกเลิก ระเบียบการแข่งขัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 »คลิ๊กที่นี่«
 กำหนดการรายงานตัวเเละรายชื่อนักกีฬาในการเเข่งขัน
 »คลิ๊กที่นี่ : ltat.sportswiz«
  ผลการเเข่งขัน
»คลิ๊กที่นี่ : ltat.sportswiz«
  ข่าวการแข่งขัน เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 55 ประจำปี 2560
»รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เเละรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี«
»รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี เเละรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี«
»รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี เเละรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี«

ระเบียบ การแข่งขันเทนนิส LTO Junior Championship 2017 

ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบการคัดเลือก ตัวแทนบีชเทนนิสทีมชาติไทย 2560

  ดาวน์โหลดรายละเอียดผลการเเข่งขัน »คลิ๊กที่นี่«

ระเบียบ การเเข่งขัน LTAT HEAD TENNIS 10s ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

 ระเบียบการเเข่งขันเทนนิสอาวุโส
รายการ LTAT Senior Tennis Team Tournament 2017

ดาวน์โหลดรายละเอียด »คลิ๊กที่นี่«

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ THANK YOU ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

LTAT