ลูกครึ่งไทย-อเมริกันฟอร์มเฉียบ ฉลุยตัดเชือกหวดพัฒนาฝีมือ ภาคอีสาน

Written by LTAT Admin

ลูกครึ่งไทย-อเมริกันฟอร์มเฉียบ ฉลุยตัดเชือกหวดพัฒนาฝีมือ ภาคอีสาน

ลูกครึ่งไทย-อเมริกันฟอร์มเฉียบ ฉลุยตัดเชือกหวดพัฒนาฝีมือ ภาคอีสาน

แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน ดาวรุ่งลูกครึ่งไทย-อเมริกัน โชว์ฟอร์มสมราคามือวางอันดับ 1 รายการ หวดชนะ พลวรรธน์ พยุงวงษ์ มือวาง 8 รายการ จากสมุทรสาคร 4-0, 4-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่น 12 ปี การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ “PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน เมื่อ 20 ก.พ. ที่สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นครราชสีมาแพทริค

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ ภูเบศ วรนุตารักษา มือวาง 3 รายการ จากกรุงเทพฯ ที่ชนะ ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์ จากชลบุรี 4-1, 4-1 ขณะที่ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง มือวาง 2 รายการ จาก ภูเก็ต ชนะ ธนกฤต โพธิ์จันทร์ มือ 5 รายการ จากขอนแก่น 4-0, 4-0 ผ่านเข้ารอบรอบชนะเลิศไปพบ ปาณัท จตุรพิรีย์ มือ 4 รายการ จากนครปฐม ที่เอาชนะ อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ จาก กรุงเทพฯ 4-1, 4-1

ส่วนผลคู่อื่นๆ ดังนี้ รุ่น 8 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (8 คน) พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (มือวาง1-ปทุมธานี) ชนะ ธนกฤต โภคสวัสดิ์ (มหาสารคาม) 4-0, 4-1 รชานนท์ วรนุตารักษา (กรุงเทพฯ) ชนะ ภูภูมิ สันธวกุล (นครราชสีมา) 4-2, 5-4(5) ภัทรภูมินทร์ กางทอง (สกลนคร) ชนะ ชวิศ จตุรพิรีย์ (นครปฐม) 4-2, 2-4, 10-4 กันตธาวิน วรทินไชย (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ ภัทรปวินทร์ กางทอง (สกลนคร) 4-0, 4-0

รุ่น 10 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (16 คน) พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) 3-5, 4-1, 20-18 พงศ์สวัสดิ์ ชนะวงศ์ (อยุธยา) ชนะ ถิรวัสส์ พัฒนผดุงพงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3 ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ พลเดช ระภาพันธ์ (มหาสารคาม) 4-2, 4-0 นภัสดล อุบลแก้ว (ขอนแก่น) ชนะ ปัญญาชนะ แฮนเกตุ (มือวาง4-อุดรธานี) 4-2, 1-4, 10-3 ธนันต์ภูมิ ภูอนันตานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ สิงหนาท จตุพจน์ (เพชรบูรณ์) 4-2, 5-3 / ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ธรรมะ โคศิริ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2 พาทิศ เลิศสินธพานนท์ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ พงศ์สว้สดิ์ ชนะวงศ์ (อยุธยา) 4-0, 3-5, 10-6 ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ นภัสดล อุบลแก้ว (ขอนแก่น) 5-4(5), 5-4(3) นำพล พยุงวงษ์ (มือวาง2-สมุทรสาคร) ชนะ ธนันต์ภูมิ ภูอนันตานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0/ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (มือวาง1-นครราชสีมา) ชนะ พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3 ภัทรินทร์ กางทอง (มือวาง3-สกลนคร) ชนะ วรินดา ลีปรีชานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1 นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ (มือวาง4-ขอนแก่น) ชนะ อิศญาภาณิ์ ตันตสุรฤกษ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 แพรวา เทพหัสดินณอยุธยา (มือวาง2-กรงุเทพฯ) ชนะ นิธิณา วรนุตารักษา (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1 รุ่น 12 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (32 คน) นาคิม เขียวกุ้ง (กรุงเทพฯ) ชนะ กันตธาดา วรทินไชย (กรุงเทพฯ) 1-4, 5-3, 10-2/ ชายเดี่ยว รอบสอง (16คน) แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (มือวาง1-นครราชสีมา) ชนะ เสฏฐวุฒิ เปาวนา (อุดรธานี) 4-0, 4-0 พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (มือวาง8-สมุทรสาคร) ชนะ นาคิม เขียวกุ้ง (กรุงเทพฯ) 4-0, 5-3 ภูเบศ วรนุตารักษา (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ วรทย์ จตุรพิรีย์ (นครปฐม) 4-1, 5-3 ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์ (มือวาง6-ชลบุรี) ชนะ กิตติพศ ด้วงทำ (เพชรบูรณ์) 4-1, 4-0 อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ยองเจ ทองรุ่ง (มือวาง7-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1 ธนกฤต โพธิ์จันทร์ (มือวาง5-ขอนแก่น) ชนะ ณัฐนนท์ สุทธิประภา (ขอนแก่น) 2-4, 5-3, 10-3 อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (มือวาง2-ภูเก็ต) ชนะผ่าน สรวิชญ์ ปุริสา (ขอนแก่น) ปาณัท จตุรพิรีย์ (มือวาง4-นครปฐม) ชนะผ่าน ณฐนนท์ วรหาญ (ขอนแก่น)/หญิงเดี่ยว

รุ่น 12 ปี รอบแรก (16คน) อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ หนึ่งนรี กุลเรือง (ปทุมธานี) 4-1, 4-0 ณัฐธิดา แท่นวัฒนกุล (ขอนแก่น) ชนะ ชามา อภิวันทน์โอภาศ (กรุงเทพฯ) 5-3, 4-2/หญิงเดี่ยว รุ่น 12 ปี รอบก่อนรองฯ ริโอะ ฮิกาชิ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) 5-3(4), 5-4(4) กชพร วิริโยฬาร (มือวาง4-ชลบุรี) ชนะ รุ่งรดิศ กัญญ์วรากุล (อุดรธานี) 4-0, 4-2 กวินธิดา ชุ่มชิด (มือวาง3-นครราชสีมา) ชนะ ณัฐธิดา แท่นวัฒนกุล (ขอนแก่น) 4-0, 4-1 จิราพร วรรณสุทธิ์ (มือวาง2-อุบลราชธานี) ชนะ จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล (นครศรีธรรมราช) 4-1, 4-2 รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (16 คน) สันติภาพ อภิวันทน์โอภาศ (กรุงเทพฯ) ชนะ ศิวกร แว่นมงคล (นครราชสีมา) 7-6(3), 6-3 วิชชากร รื่นใจชน (นนทบุรี) ชนะ วทัญญู บางจั่น (มือวาง4-ปทุมธานี) 7-5, 6-2 ภูริภาคย์ หวังดี (นนทบุรี) ชนะ พนธกร ณัฐเมทินี (สมุทรสาคร) 6-1, 6-2 ณภัทร ถาวรวณิชย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤตภาส เตชินชัชพงศ์ (นครราชสีมา) 6-0, 6-0/

รุ่น 14 ปี หญิงเดี่ยว รอบแรก (8คน) แพรมาพร แพงจันทร์ (มือวาง1-ปทุมธานี) ชนะ ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ (นครราชสีมา) 4-0, 2-4, 10-2 มิรา ฟาน (กรุงเทพฯ) ชนะ อัญชลี สิงห์เทพ (ขอนแก่น) 4-1, 4-1 ภัทรวดี ชนะวงศ์ (อยุธยา) ชนะ พรชนก โทนุสินธิ์ (มุกดาหาร) 4-0, 5-3 พิมพ์พรรณ ระภาพันธ์ (มหาสารคาม) ชนะ กนกพร เหลาคม (สุรินทร์) 4-0, 4-0

รุ่น 16 ปี ชายเดี่ยว บารมี ฐานะวโรธร (กรุงเทพฯ) ชนะ จิตตินัย วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 6-0, 7-5 คณิน ริสุขุมาล (นครราชสีมา) ชนะ ณฐวรรธน์ ด้วงทำ (เพชรบูรณ์) 6-2, 6-3 มาริอุส คือร์ชไตเนอร์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ญาณกวี กัญญ์วรากุล (อุดรธานี) 6-1, 7-5 ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (มือวาง4-ชลบุรี) 6-0, 6-0/ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ปรมะ ศัสตุระ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ บารมี ฐานะวโรธร (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1 ทัดพงษ์ กมลปัญญากร (มือวาง3-บุรีรัมย์) ชนะ คณิน ริสุขุมาล (นครราชสีมา) 5-4(6), 2-4, 10-6 ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ มาริอุส คือร์ชไตเนอร์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1/ รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว รอบแรก (8 คน) ปพิชญา อิสโร (สงขลา) ชนะ อนุธิดา บุญชะโด (ขอนแก่น) 4-0, 4-0 อัญญาณีย์ สิงห์แสง (ขอนแก่น) ชนะ ปรีชยากร รายา (ขอนแก่น) 4-1, 5-4(6) นพมาศ เพิ่มขึ้น (ขอนแก่น) ชนะ นวพร อัคราช (มือวาง2-ขอนแก่น) 4-2, 2-4, 10-7

รุ่น 18 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (16 คน) พงศธร ขันติกิจ (มือวาง4-อำนาจเจริญ) ชนะ ณัฐพงศ์ มะโน (ปทุมธานี) 4-1, 4-1/ ชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศ พงศธร ขันติกิจ (อำนาจเจริญ) ชนะ วิมาน สวงขันธ์ (มือวาง1-อุดรธานี) 4-1, 4-1 ปัณณธร สุกสด (กรุงเทพฯ) ชนะ ชยนนท์ รอดน้อย (มือวาง 3-นนทบุรี) ปัณณธร สุกสด (กรุงเทพฯ) 5-4 (2), 2-4, 13-11 กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์ (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ ณภัทร ตั้งมั่น (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3 จิตรภาณุ กาญจนพฤฒิพงศ์ (มือวาง2-อยุธยา) ชนะ นรภัทร วิริโยฬาร (ชลบุรี) 4-1, 4-1

LTAT