ระดมสมองพัฒนานักเทนนิสไทย

Written by LTAT Admin

ระดมสมองพัฒนานักเทนนิสไทย

ระดมสมองพัฒนานักเทนนิสไทย

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาระหว่าง คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ กับผู้ฝึกสอนหรือโค้ชและเทรนเนอร์ประจำสมาคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี โดยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมที่เข้าร่วม ได้แก่ นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคม, นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมและฝ่ายพัฒนาเทคนิค, นายธานี แสนยาอุโฆษ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน, นายกฤตชัย เนยโอชา ฝ่ายผู้ตัดสิน และ น.ส.ขนิษฐา ศรีตะวัน กรรมการกลาง

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีการหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกำหนดเป้าหมายในการทำงานประจำปี 2564 ร่วมกัน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเทนนิสทุกระดับ เพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ รวมทั้งผลักดันการสร้างอันดับเยาวชนโลกและอันดับโลกของนักเทนนิสไทย อีกทั้งยังได้เตรียมวางแผนเรื่องการฝึกซ้อมภายหลังมีการประกาศยกเลิกมาตรการเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย รวมทั้งการนัดหารือเรื่องการถอดแบบการสร้าง “บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ และ “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า อยากให้ทั้งโค้ชและเทรนเนอร์ทำงานแบบเป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะมีความสำคัญทั้งสองบทบาทในการสร้างนักกีฬา ตนอยากมีส่วนร่วมในการทำงานด้วย เพราะอยากเห็นนักเทนนิสไทยก้าวสู่อันดับโลกที่สูงขึ้น ซึ่งตนตั้งเป้าว่านักเทนนิสไทยจะต้องมีอันดับโลกที่ต่ำกว่า 100 อันดับแรกของโลกให้ได้

สำหรับผู้ฝึกสอนเทนนิสประจำสมาคมที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายรุ่งฤทธิ์ ตาก้อง, นายนิติ วังปรีชา, นายสุขุม กิจวิจารณ์, นายสหทัศน์ ศุภกิจ, นายศรายุธ ทีปกากร, นายศรัญพงศ์ บริสุทธิ์พงศ์ ส่วนเทรนเนอร์ ได้แก่ นายภาณุพงศ์ จุลพันธ์, นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย, นายภูสิต เส็งสาย และ นายศตพร จำนงค์สังข์

LTAT