สมาคมกีฬาหนุน “กิตตน์สมบัติ” นั่งกรรมการ กกท.

Written by LTAT Admin


สมาคมกีฬาหนุน “กิตตน์สมบัติ” นั่งกรรมการ กกท.

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เปิดเผยว่า ตามที่ กกท. กำหนดจัดการเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการลงคะแนนเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เนื่องจากกรรมการ กกท. ที่มาจากผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ตามมาตรา 14 (5) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามกำหนดวาระนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 มีการลงคะแนนดังกล่าว ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก

ก่อนหน้านี้ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 และมีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหมายเลข 2 นายอาณัติ ยอดบางเตยพล นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ผลการลงคะแนนเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ปรากฎว่า หมายเลข 1 นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ 27 คะแนน และหมายเลข 2 นายอาณัติ ยอดบางเตยพล นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้ 10 คะแนน และมีบัตรเสีย 1 ใบ

หลังจากนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการฯ จะนำเสนอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการ กกท. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป

สามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่: http://www.ltat.org/photos/ และ Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT