“กรมพลศึกษา” จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส

Written by LTAT Admin

“กรมพลศึกษา” จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมผู้ตัดสิน โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตัดสินกีฬา กีฬาเทนนิส ระดับพื้นฐาน (ระดับต้น) ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตัดสินกีฬา กีฬาเทนนิส ระดับพื้นฐาน (ระดับต้น) ครั้งที่ 2 มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดย นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และมี นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กรมพลศึกษา ร่วมเป็นเกียติในการอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

สำหรับการอบรมครั้งนี้มี นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาด สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ชาวไทย, นายณัฐพล ไชยเดช ผู้ตัดสินสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ระดับ white badge และนายไพฑูรย์ นามกร ผู้ตัดสินสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ระดับ white badge เป็นวิทยากร.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!