การอบรมผู้ฝึกสอน LTAT “Coaching Advanced Players” (CAP-Level 2) Course

Written by LTAT Admin

การอบรมผู้ฝึกสอน LTAT “Coaching Advanced Players” (CAP-Level 2) Course ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-24 พฤศจิกายน 2560 ได้จบลงแล้ว โดยมี ราจาท คาร์ปู ชาวอินเดีย ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีสองผู้เชี่ยวชาญ ซูเรช เมนอน (ITF Certified Level 2 Tutor) ชาวมาเลเซีย และ ฟง ตรัน คว็อก จากเวียดนาม เป็นวิทยากร ร่วมด้วย 2 ผู้ฝึกสอนเทนนิสทีมชาติ “โค้ชอรรถ” ร.ต.อ.อรรถพล ฤทธิวัฒนะพงศ์ และ “โค้ชเอ็กซ์” พชรพล คำสมาน เป็นผู้ช่วยวิทยากร และมีผู้เข้ารับการอบมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว บังคลาเทศ อินโดนีเซีย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 25 คน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!