“พิชญ์พงษ์” ซิวแชมป์ชายเดี่ยว12ปี PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ อีสาน

Written by LTAT Admin

“พิชญ์พงษ์” ซิวแชมป์ชายเดี่ยว12ปี
PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ อีสาน

พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ นักหวดปทุมธานี มือวาง 1 ของรายการ คว้าแชมป์ ชายเดี่ยว 12 ปี ไปตามคาด ในการแข่งขัน PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เม.ย.67

พิชญ์พงษ์ มือวาง 1 ของรายการ ธีรธัช รักคิด มือวาง 3 ของรายการจากกรุงเทพมหานคร ในรอบรองชนะเลิศ 1-4, 4-2, 10-8 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ชนะ ธนกร ไชยลังการ มือวาง 2 จากอยุธยา 4-0, 4-1 คว้าแชมป์ได้สำเร็จ

ผลรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ คู่อื่นๆ ดังนี้

ชายเดี่ยว 8 ปี รอบรองชนะเลิศ ธนภัทร ศรีพุดฑา(ขอนแก่น) ชนะ พลพัชร์ บุณยายน(ปทุมธานี) 4-2, 4-1 ธีธัช ภูวไพรศิริศาล(ขอนแก่น) ชนะ รพินทร์ ชุ่มชิด(นครราชสีมา) 4-0, 4-0 / รอบชิงชนะเลิศ ธนภัทร ศรีพุดฑา(ขอนแก่น) ชนะ ธีธัช ภูวไพรศิริศาล(ขอนแก่น) 5-4, 4-0

ชายเดี่ยว 10 ปี รอบรองชนะเลิศ ปรัตถกร ภาชีรัตน์(อยุธยา) ชนะ ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ(อุดรธานี) 5-3, 4-1 ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์(ขอนแก่น) ชนะ นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์(กทม.) 2-4, 4-0, 10-5 / รอบชิงชนะเลิศ ปรัตถกร ภาชีรัตน์(อยุธยา) ชนะ ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์(ขอนแก่น) 2-0 Retd.

ชายเดี่ยว 12 ปี รอบรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์(ปทุมธานี) ชนะ ธีร์ธัช รักคิด(กทม.) 1-4, 4-2, 10-8 ธนกร ไชยลังการ(อยุธยา) ชนะ ธชนัย พงษ์ภิญโญ(ขอนแก่น) 5-3, 4-0 / รอบชิงชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์(ปทุมธานี) ชนะ ธนกร ไชยลังการ(อยุธยา) 5-4, 4-0

ชายเดี่ยว 14 ปี รอบรองชนะเลิศ ธรรมะ โคศิริ(กทม.) ชนะ นภัสดล อุบลแก้ว(ขอนแก่น) 6-1, 6-1 ศุภกร คำจันลา(ขอนแก่น) ชนะ พาทิศ เลิศสินธพานนท์(กทม.) 6-4, 6-2 / รอบชิงชนะเลิศ ธรรมะ โคศิริ(กทม.) ชนะ ศุภกร คำจันลา(ขอนแก่น) 6-2, 6-0

ชายเดี่ยว 16 ปี รอบรองชนะเลิศ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์(สมุทรปราการ) ชนะ แดนไทย ตาก้อง(ปทุมธานี) 6-2, 6-3 เสฏฐวุฒิ เปาวนา(อุดรธานี) ชนะ ธนกฤต โพธิ์จันทร์(ขอนแก่น) 6-2, 6-3 / ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์(สมุทรปราการ) ชนะ เสฏฐวุฒิ เปาวนา(อุดรธานี) 6-2, 4-6, 10-5

ชายเดี่ยว 18 ปี รอบรองชนะเลิศ ฌาณ ประจงสาร(อุดรธานี) ชนะ ณภัทร ถาวรวณิชย์(กทม.) 6-0, 6-1 นันทชัย อ่อนสี(กทม.) ชนะ สุปรีด์ จงกล(บุรีรัมย์) 6-1, 6-1 / รอบชิงชนะเลิศ ฌาณ ประจงสาร(อุดรธานี) ชนะ นันทชัย อ่อนสี(กทม.) 6-0, 6-3

หญิงเดี่ยว 8 ปี รอบรองชนะเลิศ ธรัญญา วิสุทธิธาดา(นนทบุรี) ชนะ ชูใจ ยุทธรัตน์(อุดรธานี) 4-0, 4-0 ศวันรัต เครือญาติดี(กทม.) ได้บาย / รอบชิงชนะเลิศ ธรัญญา วิสุทธิธาดา(นนทบุรี) ชนะ วันรัต เครือญาติดี(กทม.) 4-4 Retd.

หญิงเดี่ยว 10 ปี รอบรองชนะเลิศ ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล(ชลบุรี) ชนะ ภูมิชญาฎา ธรรมวิริยารักษ์(ยโสธร) 4-0, 4-1 ชนิชา มาตรวังแสง(ขอนแก่น) ชนะ ณัฐธยาน์ ศิริสุวรรณ์(เชียงราย) 5-4(3), 1-4, 10-4 / ชนิชา มาตรวังแสง(ขอนแก่น) ชนะ ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล(ชลบุรี) 4-2, 0-4, 10-6

หญิงเดี่ยว 12 ปี รอบรองชนะเลิศ ธนภรณ์ ก้อนศิลา(นนทบุรี) ชนะ รินะ ฮิกาชิ(กทม.) 4-1, 4-0 ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์(กทม.) ชนะ เก๋อ เวิ่นซี(กทม.) 5-3, 4-2 / รอบชิงชนะเลิศ ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์(กทม.) ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา(นนทบุรี) 4-2, 2-4, 10-5

หญิงเดี่ยว 14 ปี รอบรองชนะเลิศ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ(กทม.) ชนะ ภัทรินทร์ กางทอง(สกลนคร) 7-5, 6-2 นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) ชนะ พัทธ์ธีรา ตันพิพัฒน์(กทม.) 6-0 Retd. / อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ(กทม.) ชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) 6-1, 6-1

หญิงเดี่ยว 16 ปี รอบชิงชนะเลิศ ริโอะ ฮิกาชิ(กทม.) ชนะ กวินธิดา ชุ่มชิด(นครราชสีมา) 6-1, 6-0

หญิงเดี่ยว 18 ปี รอบรองชนะเลิศ ปทิตตา สิงห์ทอง(นนทบุรี) ชนะ พรชนก โทนุสินธิ์(มุกดาหาร) 6-2, 6-4 อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์(ปทุมธานี) ชนะ วรันธร ลิ้มเจริญ(ขอนแก่น) 6-1, 6-2 / รอบชิงชนะเลิศ อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์(ปทุมธานี) ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง(นนทบุรี) 6-4, 6-2

LTAT