“ภาคภูมิ” เข้าตัดเชือกเทนนิสเยาวชน PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้

Written by LTAT Admin

“ภาคภูมิ” เข้าตัดเชือกเทนนิสเยาวชน PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นการแข่งขันรอบแรกถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ

 ปรากฏว่า ในประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ มือวาง 1 จากยะลา เอาชนะ ถิรคุณ บริบูรณ์ จากตรัง 6-2, 6-0 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป

 สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบแรก รามีซ โตะเฮ็ง (ยะลา) ชนะ ธีภพ ลิ่มไทย (ตรัง) 4-2, 4-2 รอบก่อนรองชนะเลิศ จิรายุ ศรีสว่าง (1-สงขลา) ชนะ ธรรศ กิติวินิต (ยะลา) 4-2, 4-2 ภีม ลัคนาศิโรรัตน์ (3-ตรัง) ชนะ รามีซ โตะเฮ็ง (ยะลา) 4-0, 4-1 นันธิภัทร ดีทองอ่อน (สงขลา) ชนะ กฤษกร วิจิตรคุณากร (4-สงขลา) 2-4, 4-0, 10-7 แอนโธลนี่ มันโซลี่ (2-ภูเก็ต) ชนะ รพินทร์ เกื้อรักษ์ (พัทลุง) 4-0, 4-0

 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก ปิติ โชติมณี (ชุมพร) ชนะ ภูผา ภูผาวัฒนากิจ (ตรัง) 4-0, 4-0 ทรอย ศิวพฤกษ์ (3-กรุงเทพ) ชนะ ธนัท ครุอำโพธิ์ (สงขลา) 4-0, 4-0 ฟิล หม่า (ภูเก็ต) ชนะ อัครภีมพล จงวิไลเกษม (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-0 บวรฌาณญ์ วาลฌอง ทิณญ์ (อุดรธานี) ชนะ พุฒิ วัฒนสิน (กรุงเทพ) 4-2, 4-0 ธนภพ จิโรจน์กุล (4-ตรัง) ชนะ ธีรภัทร ถาวรานุรักษ์ (พัทลุง) 4-0, 4-0 ดาว์พงษ์ อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ กฤษฎิ์ มหาพานิช (นครศรีธรรมราช) 4-0, 4-0

 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก อภิวิชญ์ รัตนพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ศุภณัฐ นาทะสิริ (ตรัง) 1-4, 4-0, 11-0 กฤติพงศ์ เจริญรูป (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ภูริช ผลพฤกษ์ (สุราษฎร์ธานี) 5-3, 2-4, 11-9 วัชพล ข่ายม่าน (ตรัง) ชนะ ณภัทร ธนโสภณพิทักษ์ (นครศรีธรรมราช) 4-2, 4-0 ไมเคิล มันโซลี่ (ภูเก็ต) ชนะ วุฒิธิกรณ์ วิชิต (ระนอง) 4-2, 4-0 ภคิน วัฒนะลาภา (สงขลา) ชนะ พิชญ์ ผล​พฤกษ์​ (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-0 รอบ 16 คนสุดท้าย อิงพล อินนุพัฒน์ (1-ยะลา) ชนะ อภิวิชญ์ รัตนพร (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-0 ออสติน หลี่ (8-ภูเก็ต) ชนะ รัฐกร สิทธิมนต์ (กระบี่) 4-2, 4-2 ณฐพร ผลอ่อน (3-นครศรีธรรมราช) ชนะ กฤติพงศ์ เจริญรูป (สุราษฎร์ธานี) 5-3, 4-0 ณฐกร ผลอ่อน (6-นครศรีธรรมราช) ชนะ ภัคพล หมื่นพล (ตรัง) 4-2, 4-0 ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (7-ชุมพร) ชนะ วัชพล ข่ายม่าน (ตรัง) 4-0, 4-2 ไมเคิล มันโซลี่ (ภูเก็ต) ชนะผ่าน ติโมเฟย์ อิกนาติเยฟ (4-รัสเซีย) ติโมเฟย์ ลูเคียนชิคอฟ (5-ภูเก็ต) ชนะ ภคิน วัฒนะลาภา (สงขลา) 4-1, 4-1 ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (2-กรุงเทพ) ชนะ ภูวริศ บุญวิริยะ (สงขลา) 4-0, 4-2 รอบก่อนรองชนะเลิศ อิงพล อินนุพัฒน์ (1-ยะลา) ชนะ ออสติน หลี่ (8-ภูเก็ต) 4-1, 4-0 ณฐพร ผลอ่อน (3-นครศรีธรรมราช) ชนะ ณฐกร ผลอ่อน (6-นครศรีธรรมราช) 3-5, 4-1, 10-6 ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (7-ชุมพร) ชนะ ไมเคิล มันโซลี่ (ภูเก็ต) 4-0, 5-3 ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (2-กรุงเทพ) ชนะ ติโมเฟย์ ลูเคียนชิคอฟ (5-ภูเก็ต) 4-0, 4-0

 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก ถิรคุณ บริบูรณ์ (ตรัง) ชนะ ภัทรดนัย บุญรอด (ยะลา) 6-2, 6-3 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ ปกรณ์กิตติ์ พลอัครวัตน์ (สงขลา) 6-0, 6-0 รอบก่อนรองชนะเลิศ ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ (1-ยะลา) ชนะ ถิรคุณ บริบูรณ์ (ตรัง) 6-2, 6-0 พัชรพล หลีกุล (สงขลา) ชนะผ่าน มาร์ก เบโลคอน (4-ภูเก็ต) กฤษ ธรรมมารักษ์ (3-กรุงเทพ) ชนะ ณัฐวัฒน์ ศิริพรประสิทธิ์ (ยะลา) 6-2, 6-1 ธนภูมิ ศรีสว่าง (2-สงขลา) ชนะ ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 6-4, 4-6, 10-3

 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแรก ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) ชนะ ภัทรดนัย ศรีสุวรรณ์ (สงขลา) 6-3, 6-4 อริยพล หลีกุล (สงขลา) ชนะ มาริโอ้ เฮคคิเนน (ภูเก็ต) 6-2, 6-3

 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบแรก ชุติเทพ ถาวรานุรักษ์ (พัทลุง) ชนะผ่าน ณภัทร อยู่พันธุ์ (ภูเก็ต) ภูมนัส ซู่สั้น (ตรัง) ชนะผ่าน อนันต์สิทธิ์ ก๊กเลี่ยม (สุราษฎร์ธานี) รอบก่อนรองชนะเลิศ ปกรธรรม เถามณี (1-สงขลา) ชนะผ่าน เมกัตเซียฟิก เมกาธาสริน (มาเลเซีย) ชุติเทพ ถาวรานุรักษ์ (พัทลุง) ชนะผ่าน อดัม ร็อดซี่ (4-มาเลเซีย) ภูมนัส ซู่สั้น (ตรัง) ชนะ มิคาเอล เฮาก์ (3-เชียงใหม่) 4-6, 6-4, 10-4 อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล (2-พัทลุง) ชนะ ภูธฤต สฤษดิสุข (พังงา) 7-5, 6-3

 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบแรก พิชชากร เอ่งฉ้วน (กระบี่) ชนะ ยุย ชิราอิ (ภูเก็ต) 4-1, 4-0 พิชชาอร เอ่งฉ้วน (กระบี่) ชนะ ฑีณัชชา อินทรสุข (สุราษฎร์ธานี) 4-2, 4-0 รอบก่อนรองชนะเลิศ พิชญธิดา แก้วเกาะสะบ้า (1-ยะลา) ชนะ ณัฐ​ณิชา สิทธิ​รักษ์​ (พัทลุง) 4-0, 4-0 โชติกา ลิ่มมานะกุล (3-ภูเก็ต) ชนะ พิชชากร เอ่งฉ้วน (กระบี่) 4-1, 4-0 จัสมิน มณีชยางกูร (4-สงขลา) ชนะ พิชชาอร เอ่งฉ้วน (กระบี่) 4-0, 4-0 บุณรดา ทิโบโก (2-ตรัง) ชนะ ศิริ์ภัชอร ใหมอ่อน (กระบี่) 4-1, 4-2

 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก ชุติกาญจน์ วัชรวิวรรธน์ (ยะลา) ชนะ มิโอะ ชิราอิ (ภูเก็ต) 4-1, 4-2 รอบก่อนรองชนะเลิศ พัทธนันทร์ ก้อนเพชร (1-ภูเก็ต) ชนะ ชุติกาญจน์ วัชรวิวรรธน์ (ยะลา) 4-0, 4-0 อลิซ คาร์โดซี่ (3-ออสเตรเลีย) ชนะ ชาลิสา มีแสง (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-1 ชัญญาพัชญ์ ดิษฐวิชัย (4-ยะลา) ชนะ ศิรินทิพย์ บุษบรรณ์ (กระบี่) 4-0, 4-1 ชญานิน แก้วเกาะสะบ้า (2-ยะลา) ชนะ ชาคลิยา มีแสง (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-0

 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก ณิชากร บุญวิริยะ (สงขลา) ชนะ ภัทรชนก บุญรอด (ยะลา) 4-0, 4-2 กฤตยา มหาพานิช (นครศรีธรรมราช) ชนะ ชัญญาพัทธ์ ธนาสุวเศรษฐ์ (ตรัง) 4-0, 4-0 ณธิดา คู่พงศกร (ภูเก็ต) ชนะ ซาง หยูหยิง (ภูเก็ต) 4-0, 4-2 เอลลี่ ชอ (4-ฮ่องกง) ชนะ สิรภัสสรณ์ พนมวัน ณ อยุธยา (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-1 ชาคริยา เวทยาวงศ์ (ชลบุรี) ชนะผ่าน แอนนา ไอซ์ยูร์ด (ภูเก็ต) รอบก่อนรองชนะเลิศ พลอยเพชร ด้วงเขียว (1-สงขลา) ชนะ ณิชากร บุญวิริยะ (สงขลา) 4-1, 4-0 ธมลพรรณ ก้อนเพชร (3-สงชลา) ชนะ กฤตยา มหาพานิช (นครศรีธรรมราช) 4-0, 4-0 เอลลี่ ชอ (4-ฮ่องกง) ชนะ ณธิดา คู่พงศกร (ภูเก็ต) 1-4, 4-0, 8-10 จิโฮะ ชิราอิ (2-ภูเก็ต) ชนะ ชาคริยา เวทยาวงศ์ (ชลบุรี) 4-1, 4-1

 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก ณัฐหทัย อินทร์ทรัพย์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ สายชล คงกิจภากรณ์ (ชลบุรี) 6-2, 6-1 ธนพร ดิษฐวิชัย (ยะลา) ชนะ ธันยกานต์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) 6-1, 6-2

 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแรก สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) ชนะ วิตตอเรีย วัคคารี่ (อิตาลี) 6-3, 6-1 ธฤตา หงษ์หยก (ภูเก็ต) ชนะ ศิรภัสสร โชครังสฤษฎ์ (ยะลา) 6-0, 6-0

 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบแรก วรนิษฐา สุขแก้ว (พัทลุง) ชนะ สลาลี สีจง (สุราษฎร์ธานี) 6-0, 6-1
LTAT