ศึกลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง เปิดฉาก

Written by LTAT Admin

ศึกลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง เปิดฉาก

 การแข่งขัน PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง ที่สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง เปิดฉากเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม โดยแข่งขันได้เพียงบางคู่เนื่องจากฝนตก

 ปรากฏว่า ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รอบแรก ปพิชญา อิสโร มือวาง 2 จากสงขลา เอาชนะ บุณยาพร ทิมสุเรส จากสมุทรปราการ ขาดลอย 6-0, 6-0

 ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย รอบแรก ธีรภัทรโคคิ หลาบหนองแสง มือวาง 2 จาก กทม. คว้าชัยเหนือ กฤติธี ไศลแก้ว จาก กทม. เช่นกัน 6-0, 6-0

 ผลคู่อื่นๆ ดังนี้
 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย รอบแรก ปิญชาน์ นักดนตรี (อยุธยา) ชนะ ธีร์ ล้อตระกานนท์ (กทม.) 4-1, 4-0 ชัชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (กทม.) ชนะ ชาคร ใจแช่มชื่นดีเลิศ (นนทบุรี) 4-2, 4-0 รอบสอง ธนดล เอี่ยมประเสริฐ (1-ชลบุรี) ชนะ โทมะ ทาคาฮาชิ (ญี่ปุ่น) 4-1, 4-2 อารอน คูยีโต้ (ฟิลิปปินส์) ชนะ รชานนท์ วรนุตารักษา (15-กทม.) 4-1, 4-0 ปิญชาน์ นักดนตรี (อยุธยา) ชนะผ่าน โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (12-ชลบุรี) ทิโมเฟ ลูเคียนชิคอฟ (ภูเก็ต) ชนะ ปุณณ์ณพิชญ์ พิทักษ์ตระกูล (7-ชลบุรี) 4-2, 5-3ธนกร ไชยลังการ (3-อยุธยา) ชนะ ธนกฤต สินธุวลี (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล (14-กทม.) ชนะ ภูริชทร์ สิรการัณย์ (กทม.) 4-0, 4-0 กันตพัฒน์ อสัมภินพงศ์ (10-กทม.) ชนะ ชัชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (กทม.) 4-0, 4-2 อภิวัฐ เครือวัลย์ (5-ชลบุรี) ชนะ ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์ (เพชรบุรี) 1-4, 4-1, 10-3

ถิรวุษิ ตันนิรันดร (6-กทม.) ชนะ มรรคสินธุ์ ขาวฤกษ์ (นนทบุรี) 4-0, 4-1 กฤตณ์ภาสญ์ ศิริเกษมศักดิ์ (9-กทม.) ชนะ กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร (กทม.) 4-1, 4-0 พิตตินันท์ จตุรนต์โรจน์ (13-ชลบุรี) ชนะผ่าน ณัฐณพัชร์ ปาละสุวรรณ (กทม.) เดนิส เขียวรักษา (4-ชลบุรี) ชนะ สุริยพงศ์ มงคลสินธุ์ (ปทุมธานี) 4-0, 4-0 ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (8-ชลบุรี) ชนะ ณัฏฐพัฒน์ พรมวิชัย (สมุทรสาคร) 4-0, 4-0 ไอศูรย์ มังกรพานิชธาร (11-สมุทรปราการ) ชนะ วัศรทรรศน์ จรัสสุนทรวงศ์ (กทม.) 4-0, 4-0 ภูมิพร โสภิษฐพงษ์ (16-อยุธยา) ชนะ ธณกร ปาณสมบูรณ์ (กทม.) 4-2, 4-2 ก้องภพ แซ่ลิ้ม (2-นครปฐม) ชนะ วิคเตอร์ ไบเบอร์ (กทม.) 4-0, 4-0

 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รอบแรก ราเมศ วัฒนธนามงคล (สมุทรสาคร) ชนะ ธนนัช จารุบุษปายน (กทม.) 4-2, 4-0 อเล็กซานเดร คูยีโต้ (ฟิลิปปินส์) ชนะ ณัฐวุฒิ ศรีดา (กทม.) 4-1, 4-1 จิตบุณย์ กาญจนพฤฒิพงศ์ (อยุธยา) ชนะผ่าน เอจิ ชิโมดะ (ญี่ปุ่น) ศุภกร พันกะหรัด (กทม.) ชนะ ธามม์ ล้อตระกานนท์ (กทม.) 4-1, 4-5(5), 11-9 กัญจน์ กำเหนิดดิษฐ์ (กทม.) ชนะ พศวีร์ คงวัน (นนทบุรี) 4-0, 4-0 เดวิด คาวาโย่ (แคนาดา) ชนะผ่าน ศิรวิชญ์ พรมมินทร์ (กทม.) เมสัน คิม (กทม.) ชนะ ธัชธวัช ยิบอินซอย (กทม.) 1-4, 4-2, 10-3 ณัฏฐ์ธนกฤศ พรมวิชัย (สมุทรสาคร) ชนะ อาร์วิน ดูเบย์ (สมุทรสาคร) 5-4(5), 5-3 ฐิติกร สุดตา (กทม.) ชนะ ฟิลิป แอนเดอ (กทม.) 4-5, 5-4(5) อเล็กซานเดอร์ เว็ตวิก (นอร์เวย์) ชนะ ภูดิศ รุกขเสรณีย์ (ชลบุรี) 4-0, 5-3 ภวิศ รุกขเสรณีย์ (ชลบุรี) ชนะ ธัชธดา ยิบอินซอย (กทม.) 4-1, 4-0 ชวิศ มัสอูดี (กทม.) ชนะ ลภัส ศิริเวช (กทม.) 4-1, 4-1 รอบสอง ธรรมะ โคศิริ (1-กทม.) ชนะ ราเมศ วัฒนธนามงคล (สมุทรสาคร) 4-0, 4-0 อเล็กซานเดร คูยีโต้ (ฟิลิปปินส์) ชนะ จันทภาส โกมลพิสุทธิ์ (14-กทม.) 4-0, 4-1 ทาคาโทชิ ซากะ (6-กทม.) ชนะผ่าน เดวิด คาวาโย่ (แคนาดา) เมสัน คิม (กทม.) ชนะผ่าน ทศธรรม ศรีเครือแก้ว (8-กทม.) ภวิศ รุกขเสรณีย์ (ชลบุรี) ชนะผ่าน ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (13-กทม.)

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย รอบแรก อดัม โล (สิงคโปร์) ชนะ เตชิต ล้ำประเสริฐ (กทม.) 6-2, 6-0

 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย รอบแรก กฤติน ไศลแก้ว (กทม.) ชนะผ่าน รวิพล ขวัญจันทร์ (1-กทม.) พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ (กทม.) ชนะ รักเก้า ศรีเครือแก้ว (กทม.) 6-2, 7-6(5) นันทชัย อ่อนสี (กทม.) ชนะ ปรุฬห์ แจ่มสุข (กทม.) 6-2, 6-4 พชร ทวีกุล (8-กทม.) ชนะ สิริพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (กทม.) 6-1, 6-2 กฤตเมธ ธรรมกุล (3-สุราษฎร์ธานี) ชนะ ศิวกร จิตตะกาญจน์ (กทม.) 6-0, 6-0 เท็ก ซิงห์ (กทม.) ชนะ ศิภูมิ ตติยมณีกุล (กทม.) 6-1, 6-1 ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) ชนะ ฮาร์วี่ หลี่ (จีน) 6-0, 6-0 ศิลา ศิลาอ่อน (6-กทม.) ชนะ โมโตทากะ มิบุ (ญี่ปุ่น) 7-5, 6-4 พีรวัชร สุขใจ (7-ชลบุรี) ชนะ อรุษ ชินสุภัคกุล (กทม.) 6-3, 6-7(5), 10-5 พนธกร ณัฐเมทินี (สมุทรสาคร) ชนะ รภี ข่าน (ปทุมธานี) 6-1, 6-0 นราธิป เรืองศรี (ปทุมธานี) ชนะ บารมี ฐานะวโรธร (กทม.) 6-2, 6-2 ภูวิศ วิริยเวชกุล (กทม.) ชนะผ่าน ธนาธิป โปติ (4-นนทบุรี) วินิทร เหล่าเขตกิจ (5-กทม.) ชนะผ่าน อัฐดิษย์ ศิลาอาสน์ (ชลบุรี) รัชชานนท์ ไกรกิตติวุฒิ (ปทุมธานี) ชนะ กวีกุล ธาดาตั้งสกุล (ชลบุรี) 6-0, 6-1 พรวิเศรษฐ์ พึ่งพร (สมุทรสาคร) ชนะ ผู้แทน ดิษยบุตร (กทม.) 6-4, 6-7(7)

 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รอบแรก ภคิน ทองบุญเจริญ (กทม.) ชนะ ซุน หนี่เชอ (ไต้หวัน) 6-4, 6-3 ภวัต ปุณณะเขตร์ (3-นนทบุรี) ชนะ เบญจ์ เทียนเงิน (กทม.) 6-2, 6-0 กรวิชญ์ สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะผ่าน ปัณณธร ตรีอัญชุลีธาร (ภูเก็ต) ดนุนัย ภู่เกษร (ปทุมธานี) ชนะ ชิตนภ ศิวบวรวิช (ขอนแก่น) 6-3, 6-3 วิทวินท์ อุปริพุทธิพงศ์ (กทม.) ชนะ ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (4-ชลบุรี) 6-4, 6-4 ฉัตรฐิติ บุญประคอง (นนทบุรี) ชนะผ่าน อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ (ราชบุรี)

 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง รอบแรก ปวรวรรณ ฉัตรมาศ (ชลบุรี) ชนะ อรกาญจ์ วงศ์ภูวรักษ์ (กทม.) 4-0, 4-1

 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง รอบแรก นิธิณา วรนุตารักษา (กทม.) ชนะผ่าน แอนนิกาซาริชา เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี) อลิซาเบธ เชอร์นิโชว่า (ภูเก็ต) ชนะ โซระ ทามุระ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-0

 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รอบแรก เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (1-กทม.) ชนะผ่าน ณัฐณิชา มูลทา (ชลบุรี) อิซูมิ นากาจิมะ สุขรื่น (กทม.) ชนะ ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ (นครราชสีมา) 6-2, 6-2 ยูซูโนะ อาโอกิ (3-ญี่ปุ่น) ชนะ วาริศา อินทรพรหม (กทม.) 6-3, 6-1 มาลิน พงศ์ทองเมือง (กทม.) ชนะ ณีราชา วิทูประพัทธ์ (เพชรบุรี) 6-3, 6-3 ชิญญาดา วิทูประพัทธ์ (เพชรบุรี) ชนะ พิมพ์พิชชา คงวัน (นนทบุรี) 6-1, 6-2 พรปวีณ์ นวลศรี (4-ปทุมธานี) ชนะ ภัทราพร อรชุนะกะ (กทม.) 6-1, 6-4 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ สิริน พงศ์ทองเมือง (กทม.) 6-1, 6-0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTA2OQ==.html

LTAT