ผู้พันเบิร์ด ประสานและดำเนินโครงการ “ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน

Written by LTAT Admin

ผู้พันเบิร์ด ประสานและดำเนินโครงการ “ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน

“ผู้พันเบิร์ด” พันเอก วันชนะ สวัสดี ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้รับนโยบายจาก นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นผู้ประสานและดำเนินโครงการ “ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขยายฐานกีฬาเทนนิสในประเทศไทย

LTAT