ได้ครบแล้ว!นักหวดแข่งรอบก่อนรองฯศึกลูกสักหลาดคัดเยาวชนทีมชาติปี64

Written by LTAT Admin

ได้ครบแล้ว!นักหวดแข่งรอบก่อนรองฯศึกลูกสักหลาดคัดเยาวชนทีมชาติปี64

การแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ทั้งชายและหญิง ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เมืองทองธานี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. คู่ที่น่าสนใจ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มรอบแรก (16) พบกันหมด นัดสุดท้าย กลุ่ม ดี “แอ๊ตต้า” พิมพ์มาดา ทองคำ มือวาง 4 ของรายการ ที่เพิ่งอายุครบ 15 ปีพอดีในวันที่แข่งขัน โชว์ฟอร์มการเล่นได้ยอดเยี่ยม เอาชนะ จุฬาพัชร สาธุธรรม มือวาง 9 ได้ 2 เซตรวด 6-1, 6-2 ทำให้ พิมพ์มาดา มีสถิติชนะ 3 นัดรวด พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นรอบ 8 คนสุดท้ายต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแบ่งกลุ่มรอบแรก (16) พบกันหมด นัดสุดท้าย หญิงเดี่ยว กลุ่ม เอ วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ ชนะ อัจฉราพร วรรณโพธิ์ 6-3, 3-6, 6-0 /กลุ่ม บี กมรวรรณ ก้อนศิลา ชนะ ปวรดา ไทเมืองพล 6-0, 6-0 รสิตา กูลหนองแดง ชนะ ชินบัญชร สร้อยทอง 6-0, 6-1 /กลุ่ม ซี ณิชารีย์ บัวเพ็ชร ชนะ ลัลน์ลลิต บุษดี 6-4, 6-3 ไทร่า ลิธีบี ชนะ วราภรณ์ เมืองโพธิ์ 6-0, 6-1 /กลุ่ม ดี ศุภนิด นพฤทธิ์ ชนะ อภิชญา สฤษดิสุข 6-2, 6-1

จากผลดังกล่าว ทำให้นักเทนนิสหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย ได้แก่ วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์, รสิตา กูลหนองแดง, ไทร่า ลิธีบี, ศุภนิด นพฤทธิ์, ตปณีย์ บุญวัฒน์, พิมพ์มาดา ทองคำ, ณิชารีย์ บัวเพ็ชร และ กมรวรรณ ก้อนศิลา

ด้านชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแบ่งกลุ่มรอบแรก (16) พบกันหมด นัดสุดท้าย กลุ่ม เอ ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ ชนะ นฤต พงศาชำนาญกิจ 6-3, 6-0 รชตะ ธรรมเจริญสถิต ชนะ พงศธร ขันติกิจ 6-0, 6-2 กลุ่ม บี ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ ชนะ ภูมิพัฒน์ สุขโข 6-3, 6-4 ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ ชนะ ปรมะ ศัสตุระ 6-2, 6-3 /กลุ่ม ซี สกาย ถาวรไชยโสภณ ชนะ อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ 3-6, 6-2, 6-1 วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ ชนะ ทินภัทร เทียนธวัช 3-6, 6-2, 6-3 /กลุ่ม ดี พชร สุขเลี่ยน ชนะ ศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล 6-2, 6-2 นฤบดี บุญวัฒน์ ชนะ อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ 6-4, 3-6, 6-3

จากผลดังกล่าว ทำให้นักเทนนิสชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ได้เข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป ได้แก่ รชตะ ธรรมเจริญสถิต, ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์, นฤบดี บุญวัฒน์, วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ, พชร สุขเลี่ยน, ทินภัทร เทียนธวัช, ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ และ ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มรอบแรก (16) พบกันหมด นัดสุดท้าย กลุ่ม เอ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ชนะ เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ 6-0, 6-0 โยษิตา ศรีพร ชนะ พรปวีณ์ นวลศรี 7-6(3), 6-4 /กลุ่ม บี เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ ชนะ ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล 6-2, 6-3 กัญจน์ชญา จูงวัฒนา ชนะ พิมพ์มาดา ลิม 6-2, 6-1 /กลุ่ม ซี พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ ชนะ ปพิชญา อิสโร 6-2, 6-4 มาหยา บุญญาอรุณเนตร ชนะ ณัฐณิชา มูลทา 6-1, 6-0 /กลุ่ม ดี ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล ชนะ ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง 1-0Ret. วิรินทร์ รื่นถวิล ชนะ นภัสกร สมิตไมตรี 7-6(2), 6-0

สำหรับ 8 นักหวดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย ได้แก่ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร, เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ, ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล, พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์, โยษิตา ศรีพร, มาหยา บุญญาอรุณเนตร, วิรินทร์ รื่นถวิล และ กัญจน์ชญา จูงวัฒนา

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มรอบแรก (16) พบกันหมด นัดสุดท้าย กลุ่ม เอ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ ชนะ ธีรภัทร หลาบหนองแสง 6-2, 6-3 วชิรวิทย์ สิงหการ ชนะ เทียมตะวัน วรรณการโสภณ 6-1, 6-1 /กลุ่ม บี ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา ชนะ ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี 4-6, 6-2, 6-1 ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี ชนะ รวิพล ขวัญจันทร์ 7-5, 6-1 /กลุ่ม ซี ณัฐพนช์ เถามณี ชนะ เดเนียล เขียวรักษา 6-3, 6-0 คุณานันท์ พันธราธร ชนะ พีรวัชร สุขใจ 6-3, 6-2 /กลุ่ม ดี ทัดพงษ์ กมลปัญญากร ชนะ นราธิป เรืองศรี 6-1, 6-1 ภพธรรม ศรีวงษ์ ชนะ อรุษ ชินสุภัคกุล 6-0, 6-2

จากผลการแข่งขัน นักเทนนิสชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ ได้แก่ วชิรวิทย์ สิงหการ, คุณานันท์ พันธราธร, ภพธรรม ศรีวงษ์, ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา, ทัดพงษ์ กมลปัญญากร, ณัฐพนช์ เถามณี, ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ และ ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มรอบแรก (16) พบกันหมด นัดสุดท้าย กลุ่ม เอ ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา ชนะ จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ 6-0, 6-0 อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ ชนะ พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ 6-1, 6-3 /กลุ่ม บี ณพัฐธิกา ราศรี ชนะ ธฤตา หงษ์หยก 6-4, 6-4 ริโอะ ฮิกาชิ ชนะ ปารมี ทัดแก้ว 7-6(1), 6-2 /กลุ่ม ซี พิชญาภัค ศรีมุกข์ ชนะ ณวรรญา ณภาสวรรณ 6-3, 6-2 จิณห์นิภา ตราชูวณิช ชนะ ณปภัช เสรยานนท์ 6-4, 6-1 /กลุ่ม ดี โชติรินทร์ แก้วก่า ชนะ พิรยา ทรัพย์พันแสน 7-6(3), 6-2 ปวีณอร นวลศรี ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์ 6-2, 6-1

นักเทนนิสหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา, ณพัฐธิกา ราศรี, โชติรินทร์ แก้วก่า, พิชญาภัค ศรีมุกข์, ปวีณอร นวลศรี, จิณห์นิภา ตราชูวณิช, อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ และ ริโอะ ฮิกาชิ

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มรอบแรก (16) พบกันหมด นัดสุดท้าย กลุ่ม เอ แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน ชนะ ธรรม์ พันธราธร 6-2, 7-6(2) ปังยะ ผลพิรุฬห์ ชนะ อริยพล หลีกุล 6-2, 6-0 /กลุ่ม บี ริว โกฏิกุล ชนะ เตชธรรม ศรีเสน 6-0, 6-0 แดนไทย ตาก้อง ชนะ ปิยังกูร ฉัตรมาศ 6-1, 6-3 /กลุ่ม ซี ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี ชนะ ชวิน ลิ่มมานะกุล 6-3, 6-1 วีรวิชญ์ กำพุฒ ชนะ เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น 6-4, 5-4Ret./กลุ่ม ดี อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง ชนะ ปภังกร บุญฤทธิ์ 6-2, 6-0 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง 6-0, 6-2

ส่วนนักเทนนิสชายในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ ได้แก่ แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน, แดนไทย ตาก้อง, กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน, วีรวิชญ์ กำพุฒ, อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง, ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี, ปังยะ ผลพิรุฬห์ และ ริว โกฏิกุล

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!