สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔

Written by LTAT Admin

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สนามเทนนิสภายในศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือถึง ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท ขอพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน ๒ ถ้วย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี กับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ส.ธ. ประดิษฐานบนถ้วยรางวัล

ในการนี้ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับหนังสือแจ้งจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้งข้อความที่จะจารึกบนถ้วยรางวัลพระราชทาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ต่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นการนำความปลาบปลื้มสู่นักเทนนิสเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ของไทยทุกคน ที่จะมีโอกาสได้ครองถ้วยพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและครอบครัววงศ์ตระกูลสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในนามของคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนักเทนนิสเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ประจำปี ๒๕๖๔ ของไทยทุกคน

LTAT