แจ้ง นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

Written by LTAT Admin

แจ้ง นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สนามเทนนิสภายในศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น ในการนี้ ขอแจ้งให้นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่า การแข่งขันดังกล่าวจะใช้ “ลูกเทนนิส Dunlop Fort All Court”

LTAT