พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔

Written by LTAT Admin

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สนามเทนนิสภายในศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์ฯ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน ๒ ถ้วย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบแก่ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี กับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดิษฐานบนถ้วยรางวัล

ในการนี้ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ต่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นการนำความปลาบปลื้มสู่นักเทนนิสเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ของไทยทุกคน ที่จะมีโอกาสได้ครองถ้วยพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและครอบครัววงศ์ตระกูลสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในนามของคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนักเทนนิสเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ของไทย

LTAT