เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ภายในประเทศ (ระดับต้น)

Written by LTAT Admin

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ภายในประเทศ (ระดับต้น)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ภายในประเทศ (ระดับต้น)

****************
จัดโดย : สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยากร :
๑. นายอมร ดวงปิ่นคำ (Silver Badge Referee by ITF)
๒. นายธีรภัทร์ สังขวร (White Badge Referee by ITF)
๓. นายณัฐพล ไชยเดช (White Badge Cheif Umpire by ITF)
๔. นายธีรนันท์ ทานาแซง (White Badge Chair Umpire by ITF)
๕. นายไพฑูรย์ นามกร (White Badge Chair Umpire by ITF)

จำนวนผู้เข้าอบรม : ๓๐ คน
ระยะเวลาในการอบรม : ๑๕ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เข้าห้องพัก : ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (อาทิตย์)
เริ่มอบรม : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์)
สิ้นสุดการอบรม : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันอาทิตย์)
ออกจากห้องพัก : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์)

ประเภทของวุฒิบัตร : ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้เข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ภายในประเทศ (ระดับต้น) และผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีจะได้รับมอบวุฒิบัตร “ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสภายในประเทศ (ระดับต้น)” โดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันสุดท้ายของการอบรม

ลักษณะของการอบรม : หลังจากได้ทำการอบรมแล้ว ผู้ตัดสินจะได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการตัดสินกีฬาเทนนิส ครอบคลุม คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ระดับการแข่งขัน ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้ตัดสิน : ประสบการณ์การตัดสินในประเทศ ระดับต้น

สถานที่จัดการอบรม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

ขั้นตอนการสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ : ลงทะเบียนรับ ID และ Password ที่ลิงค์นี้ https://www.tour.ltat.org/chairumpire-registration.html
ขั้นตอนที่ ๒ : สมัครเข้าอบรมที่ลิงค์นี้ https://www.tour.ltat.org/officiating.html

ห้องพักและอาหาร : หอพักศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ และ อาหารทั้ง ๓ มื้อ จะจัดไว้ ณ ร้านอาหาร Break Point ภายใน ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ

ค่าสมัคร : ฟรี (ไม่มีค่าสมัคร)

หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ https://www.tour.ltat.org/officiating-factsheet…

และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ ทางไลน์แอด (LINE Ad) ที่ไอดี @ zoa9741q และผ่านทางอินบล็อค (inbox) เฟสบุ๊ค (Facebook) สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!