ภาคอีสานได้แชมป์ครบทุกรุ่นหวดพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1

Written by LTAT Admin

ภาคอีสานได้แชมป์ครบทุกรุ่นหวดพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1

ภาคอีสานได้แชมป์ครบทุกรุ่นหวดพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1

“ฟ้าใส” อัจฉราพร วรรณโพธิ์ ดาวรุ่งวัย 14 ปี มือ 1 รายการ จากอำนาจเจริญ โชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ คว้าแชมป์โดยไม่เสียแม้แต่เกมเดียว หลังจากเอาชนะ นพมาศ เพิ่มขึ้น จากขอนแก่น ไปได้ 4-0, 4-0 ในรุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ “PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน เมื่อ 21 ก.พ. ที่สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นครราชสีมา ขณะที่ แชมป์ชายเดี่ยว รุ่น 14 ปี เป็นของ รวิพล ขวัญจันทร์ มือวาง1 รายการ จากกรุงเทพฯ ที่ในรอบชิงฯสามารถเอาชนะ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล ดาวรุ่งเจ้าถิ่น 2-0 เซต 4-2, 4-1

ส่วนผลคู่อื่นๆ ดังนี้ รุ่น 8 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (มือวาง1-ปทุมธานี) ชนะ รชานนท์ วรนุตารักษา (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 กันตธาวิน วรทินไชย (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ ภัทรภูมินทร์ กางทอง (สกลนคร) 4-0, 4-0/รุ่น 8 ปี ชายเดี่ยว รอบชิงฯ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (มือวาง1-ปทุมธานี) ชนะ กันตธาวิน วรทินไชย (มือวาง2-กรุงเทพฯ) 4-1, 3-0 (Retd.)/รุ่น 8 ปี หญิงเดี่ยว รอบชิงฯ ธมลวรรณ โพธิ์จันทร์ (มือวาง1-ขอนแก่น) ชนะ รินะ ฮิกาชิ 4-2, 4-1

รุ่น 10 ปี ชายเดี่ยว รอบรองฯ ธรรมะ โคศิริ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ พาทิศ เลิศสินธพานนท์ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) 4-0, 5-4(5) ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ นำพล พยุงวงษ์ (มือวาง2-สมุทรสาคร) 2-4, 5-3, 10-6/รุ่น 10 ปี ชายเดี่ยว รอบชิงฯ ธรรมะ โคศิริ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1/หญิงเดี่ยว รอบรองฯ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (มือวาง1-นครราชสีมา) ชนะ ภัทรินทร์ กางทอง (มือวาง3-สกลนคร) 5-3, 4-1 แพรวา เทพหัสดินณอยุธยา (มือวาง2-กรงุเทพฯ) ชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ (มือวาง4-ขอนแก่น) 4-2, 4-0/รุ่น 10 ปี หญิงเดี่ยว รอบชิงฯ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (มือวาง1-นครราชสีมา) ชนะ แพรวา เทพหัสดินณอยุธยา (มือวาง2-กรงุเทพฯ) 5-4(3), 4-1

รุ่น 12 ปี ชายเดี่ยว รอบรองฯ แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (มือวาง1-นครราชสีมา) ชนะ ภูเบศ วรนุตารักษา (มือวาง 3-กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1 อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (มือวาง2-ภูเก็ต) ชนะ ปาณัท จตุรพิรีย์ (มือวาง4-นครปฐม) 4-1, 4-1/รุ่น 12 ปี ชายเดี่ยว รอบชิงฯ แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (มือวาง1-นครราชสีมา) ชนะ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (มือวาง2-ภูเก็ต) 4-1, 4-0/รุ่น 12 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองฯ ริโอะ ฮิกาชิ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ กชพร วิริโยฬาร (มือวาง4-ชลบุรี) 4-1, 4-0 จิราพร วรรณสุทธิ์ (มือวาง2-อุบลราชธานี) ชนะ กวินธิดา ชุ่มชิด (มือวาง3-นครราชสีมา) 4-1, 4-1/ รุ่น 12 ปี หญิงเดี่ยว รอบชิงฯ ริโอะ ฮิกาชิ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์ (มือวาง2-อุบลราชธานี) 1-4, 4-2, 10-5

รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว รอบรองฯ รวิพล ขวัญจันทร์ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ภูริภาคย์ หวังดี (นนทบุรี) 2-4, 4-2, 10-1 ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (มือวาง3-สมุทรปราการ) 4-2, 3-5, 10-6/รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว รอบชิงฯ รวิพล ขวัญจันทร์ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) 4-2, 4-1/รุ่น 14 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองฯ แพรมาพร แพงจันทร์ (มือวาง1-ปทุมธานี) ชนะ มิรา ฟาน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4- ภัทรวดี ชนะวงศ์ (อยุธยา) ชนะ พิมพ์พรรณ ระภาพันธ์ (มหาสารคาม) 3-5, 4-0, 10-6/รุ่น 14 ปี หญิงเดี่ยว รอบชิงฯ แพรมาพร แพงจันทร์ (มือวาง1-ปทุมธานี) ชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์ (อยุธยา) 4-1, 4-0

รุ่น 16 ปี ชายเดี่ยวรอบรองฯ ปรมะ ศัสตุระ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ทัดพงษ์ กมลปัญญากร (มือวาง3-บุรีรัมย์) 5-3, 5-3/ชายเดี่ยว รอบชิงฯ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ ปรมะ ศัสตุระ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1/ รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองฯ อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (มือวาง1-อำนาจเจริญ) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 4-0, 4-0 นพมาศ เพิ่มขึ้น (ขอนแก่น) ชนะ อัญญาณีย์ สิงห์แสง (ขอนแก่น) 4-2, 4-1/รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว รอบชิงฯ อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (มือวาง1-อำนาจเจริญ) ชนะ นพมาศ เพิ่มขึ้น (ขอนแก่น) 4-0, 4-0

รุ่น 18 ปี ชายเดี่ยว รอบรองฯ พงศธร ขันติกิจ (อำนาจเจริญ) ชนะ ปัณณธร สุกสด (กรุงเทพฯ) 5-4(14), 4-2 กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์ (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ จิตรภาณุ กาญจนพฤฒิพงศ์ (มือวาง2-อยุธยา) 5-3, 4-2/รุ่น 18 ปี ชายเดี่ยว รอบชิงฯ กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์ (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ พงศธร ขันติกิจ (อำนาจเจริญ) 4-1, 1-4, 4-0/รุ่น 18 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองฯ ธารา ฟาน (กรุงเทพฯ) ชนะ ปารณัท ลำเจียกเทศ (มือวาง2-กรุงเทพฯ) 4-0, 3-5, 10-6/รุ่น 18 ปี หญิงเดี่ยว รอบชิงฯ วริศรา มุยสุข (ขอนแก่น) ชนะ ธารา ฟาน (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1

LTAT