“สุชัย”คลอดนโยบายบูมเทนนิส-พร้อมหนุนเต็มสูบ !สานต่อสร้าง”ภราดร-แทมมี่2”-ดันคนไทยสู่เวทีโลก

Written by LTAT Admin

“สุชัย”คลอดนโยบายบูมเทนนิส-พร้อมหนุนเต็มสูบ
!สานต่อสร้าง”ภราดร-แทมมี่2″-ดันคนไทยสู่เวทีโลก

“สุชัย”คลอดนโยบายบูมเทนนิส-พร้อมหนุนเต็มสูบ
!สานต่อสร้าง”ภราดร-แทมมี่2″-ดันคนไทยสู่เวทีโลก

คลอดแล้ว! นโยบายบูมวงการกีฬาลูกสักหลาดไทยของ “สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม” นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมชุดใหม่ ที่เขียนแผนพัฒนาหลายด้านพร้อมสนับสนุนเต็มที่ หวังให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งผลักดันนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และดึงโค้ชระดับโลกมาติวเข้ม รวมทั้งสานต่อนโยบายผลิตนักเทนนิสสร้างชื่อเวทีอาชีพระดับโลกเหมือนที่ประเทศไทยเคยมี “บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์, “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และ “ปิ๊ก” ดนัย อุดมโชค ร่วมกันมอบความสุขให้คนไทย

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากเข้ารับตำแหน่ง ตนได้หาข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาเทนนิสและพบว่า ที่ผ่านมา นักกีฬาของไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับโลกหลายคน อาทิ “บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์, “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และ “ปิ๊ก” ดนัย อุดมโชค เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงคนไทยที่ให้ความสนใจกีฬาเทนนิส และมีความหวังว่าประเทศไทยจะมีนักเทนนิสรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อเสียงเฉกเช่นนักกีฬารุ่นพี่ดังกล่าว ดังนั้น นโยบายในการบริหารของตนและคณะกรรมการชุดใหม่ จะเป็นการสานต่อนโยบายของคณะกรรมการชุดเดิมที่จะสร้างนักกีฬาให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันเทนนิสระดับอาชีพของโลก

ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ยังขาดในด้านของผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการชุดนี้จะสามารถเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปได้ และที่สำคัญสมาคมได้มีการหารือและวางแผนในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และเครือข่ายเอกชนอื่นๆ ที่จะมาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนากีฬาเทนนิสของประเทศไทย และเสริมพลังให้กับนักเทนนิส ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างผลงานของนักเทนนิสไทยให้ก้าวไกลไปในระดับโลก ซึ่งจะเป็นการสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศด้วย

“ผมได้รับทราบว่าที่ผ่านมาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ มีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขาดในเรื่องของผู้ให้การสนับสนุน จึงทำให้การทำงานเกิดการสะดุด อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อมั่นว่า ผมและคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปได้ เพราะคณะกรรมการหลายท่านในชุดนี้มีศักยภาพที่จะช่วยเติมเต็มในเรื่องดังกล่าว” นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ กล่าว

นายสุชัย กล่าวต่อว่า ตนได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ การพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ที่จะเริ่มจากการพัฒนาในระดับพื้นฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการเล่นเทนนิสในทุกระดับ โดยให้ความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งจัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกมาเป็นผู้ฝึกสอนให้แก่นักเทนนิสไทย, การพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา ทั้งในด้านผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถก้าวสู่ระดับอาชีพได้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันเทนนิสทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนานักเทนนิสและการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ที่จะนำไปสู่เส้นทางการเป็นนักเทนนิสอาชีพต่อไป, การพัฒนาการบริหารงานองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นต้นแบบในการทำงานแบบการมีส่วนร่วมเป็นระบบภาคีเครือข่าย รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนสโมสรเครือสมาชิกในด้านต่างๆ ให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และสุดท้ายคือการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนากีฬาเทนนิส โดยจะบูรณาการการพัฒนากีฬาเทนนิสร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านกีฬาอื่น เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรกีฬา และสมาคมกีฬาอื่น เพื่อเติมเต็มในการพัฒนานักเทนนิสให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

“เนื่องจากในขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่มากนัก แต่ผมและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมก็จะพยายามทำให้ได้เมื่อมีโอกาส และขออวยพรให้บุคลากรกีฬาเทนนิสทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโควิด-19 ขอเป็นกำลังใจให้กับการทำหน้าที่ของทุกๆ ท่านในโอกาสนี้ด้วย” นายสุชัย กล่าวทิ้งท้าย

#สมาคมกีฬาลอนเทนนิส#เทนนิส#เทนนิสไทย

LTAT