“เอวาริญทร์” ล้มมือวางเข้าตัดเชือกPTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ อีสาน

Written by LTAT Admin

“เอวาริญทร์” ล้มมือวางเข้าตัดเชือกPTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ อีสาน

เอวาริญทร์ รงคะประยูร นักหวดกรุงเทพมาหนคร คว้าชัย 2 นัดรวด ล้มมือวาง 2 แบบไม่เสียเซต ในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี ศึก PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.67เอวาริญทร์ ไม่ได้เป็นมือวาง ทำให้ต้องเริ่มแข่งขันตั้งแต่รอบแรก หรือรอบ 16 คน เอาชนะ สริตา มงคลสินธุ์ จากนครราชสีมา 4-0, 4-0 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ชนิชา มาตรวังแสง มือวาง 2 ของรายการจากขอนแก่น และสาวเมืองหลวงยังทำได้ดีชนะไป 4-1, 4-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ ภูมิชญาฎา ธรรมวิริยารักษ์ มือวาง 4 ของรายการจากยโสธร

ผลรอบก่อนรองชนะเลิศ รุ่นอื่นๆ ดังนี้ชายเดี่ยว 8 ปี ธนภัทร ศรีพุดฑา(ขอนแก่น) ชนะ ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์(กทม.) 4-0, 4-2 ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ(เพชรบุรี) ชนะ รพินทร์ ชุ่มชิด(นครราชสีมา) 4-0, 4-2 ธีธัช ภูวไพรศิริศาล(ขอนแก่น) ชนะ พลพัชร์ บุณยายน(ปทุมธานี) 4-0, 4-0 ศุภกร จักรคม(กทม.) ชนะผ่าน ธนกฤต แตงอ่อน(สระบุรี)ชายเดี่ยว 10 ปี ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์(ยโสธร) ชนะ ชลภณ คำจันลา(ขอนแก่น) 4-1, 4-1 ปริณธนัย โชติกพนิช(กทม.) ชนะ กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร(กทม.) 4-2, 4-1 ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) ชนะ กวิน โชติปทุมวรรณ(กทม.) 4-0, 4-0 ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ(อุดรธานี) ชนะ พัชร์ดนัย ใจขาน(ขอนแก่น) 4-0, 4-0ชายเดี่ยว 12 ปี พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์(ปทุมธานี) ชนะ ซื่อ จี้จุน(กทม.) 4-0, 4-1 ณดล พงษ์ภิญโญ(ขอนแก่น) ชนะ อภิวัฐ เครือวัลย์(ชลบุรี) 4-0, 4-1 ธีร์ธัช รักคิด(กทม.) ชนะ ภรภัทร ดาวงศ์ศรี(อุดรธานี) 4-0, 4-0 ธชนัย พงษ์ภิญโญ(ขอนแก่น) ชนะ อธิวัฒน์ บุญชู(กทม.) 4-2, 4-1

ชายเดี่ยว 14 ปี ศุภกร คำจันลา(ขอนแก่น) ชนะ กันตพงศ์ พิมพ์วงศ์(ขอนแก่น) 6-0, 6-0 วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์(กทม.) ชนะ นภัสดล อุบลแก้ว(ขอนแก่น) 6-3, 6-4 ฌาน เลาอมรพาณิชย์(กทม.) ชนะ จักรกฤษณ์กั๊ด เกอร์ชอน(กทม.) 6-2, 6-2 ศิวกร ฉวยกระโทก(นครราชสีมา) ชนะ ศุภกร พันกะหรัด(กทม.) 6-1, 6-0ชายเดี่ยว 16 ปี พชร ทวีกุล(กทม.) ชนะ เสฏฐวุฒิ เปาวนา(อุดรธานี) 6-4, 6-4 พีรณัฐ แสนพันธ์(สมุทรปราการ) ชนะ ธนกฤต โพธิ์จันทร์(ขอนแก่น) 6-3, Retired ธชย พงษ์ภิญโญ(ขอนแก่น) ชนะ เอกภณ ศิวบวรวิช(กาฬสินธุ์) 6-4, 6-0 ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์(สมุทรปราการ) ชนะ อนันดา นวลตา(มุกดาหาร) 6-1, 6-4ชายเดี่ยว 18 ปี อคิน อินจันทึก(กทม.) ชนะ ศิวกร เเว่นมงคล(นครราชสีมา) 6-4, 6-2 รวิพล ขวัญจันทร์(กทม.) ชนะ ณภัทร ถาวรวณิชย์(กทม.) 6-0, 6-0 สุปรีด์ จงกล(บุรีรัมย์) ชนะ กฤติธี ไศลแก้ว(กทม.) 2-6, 7-5, 13-11 นันทชัย อ่อนสี(กทม.) ชนะ กฤติน ไศลแก้ว(กทม.) 6-4, 6-3

หญิงเดี่ยว 10 ปี ภัคจิรา หอเลิศสกุล(กทม.) ชนะ ญาภา แสนทรงศักดิ์(ขอนแก่น) 4-0, 4-0 ภูมิชญาฎา ธรรมวิริยารักษ์(ยโสธร) ชนะ เบญญาภา ปัญญาบุตร(นครราชสีมา) 4-0, 4-2 เอวาริญทร์ รงคะประยูร(กทม.) ชนะ ชนิชา มาตรวังแสง(ขอนแก่น) 4-1, 4-0 ชญาดา นิ่มวชิระสุนทร(กทม.) ชนะผ่าน ณพัฐธิดา ราศรี(อุบลราชธานี)หญิงเดี่ยว 12 ปี ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์(กทม.) ชนะ Shunlett Kyawthaung(กทม.) 4-0, 4-0 ธมลวรรณ โพธิ์จันทร์(ขอนแก่น) ชนะ นิตย์นิภา สิหนาทกถากุล(กทม.) 4-2, 4-1 เก๋อ เวิ่นซี(กทม.) ชนะ รินะ ฮิกาชิ(กทม.) 4-1, 4-0 ธนภรณ์ ก้อนศิลา(นนทบุรี) ชนะ ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร(กทม.) 4-1, 4-2หญิงเดี่ยว 14 ปี ณวรรญา ณภาสวรรณ(ปทุมธานี) ชนะ พัทธ์ธีรา ตันพิพัฒน์(กทม.) 5-7, 6-1, 12-10 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ(นครราชสีมา) ชนะ ภัทรินทร์ กางทอง(สกลนคร) 6-3, 6-1 อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ(กทม.) ชนะ อนัตตา ฮวดเจริญ(นนทบุรี) 6-4, 6-1 นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) ชนะ ญาณิศา ศรีคลัง(ขอนแก่น) 6-2, 6-2

LTAT