ใครบ้างได้ไปต่อในศึกลูกสักหลาดเยาวชนPTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง”

Written by LTAT Admin

ใครบ้างได้ไปต่อในศึกลูกสักหลาดเยาวชนPTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง”

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ “PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ครั้งที่ 8 ของภาคกลาง จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2566 เป็นวันแรก โดยมีนักหวดเยาวชนทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ซึ่งวันแรกก็ดวลแร็กเกตกันสนุกและได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32) ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ (กทม.) ชนะ รัชชานนท์ เซอร์เกียนโค (กทม.) 5-4(2), 5-3 พลพัชร์ บุณยายน (ปทุมธานี) ชนะ ลุกก้า ไบรท์ (กทม.) 1-4, 5-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ส่วนหญิงเดี่ยว รอบแรก (สาย 16) อมตา ลาลูเมีย (กทม.) ชนะ อรกาญจ์ วงศ์ภูวรักษ์ (กทม.) 1-4, 4-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32) นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ ทัตพล ยศวิริยะพาณิชย์ (กทม.) 4-1, 5-3 รุย บุญโสกุวรรณ (ญี่ปุ่น) ชนะ พฤกษ์ ไชยมหาพฤกษ์ (กทม.) 4-0, 4-0 เปา ซวนหลิน (วาง 8-จีน) ชนะ ณภพ เชาว์ศิษฐ (กทม.) 4-2, 4-1 อินทัช สุภาจันทรสุข (กทม.) ชนะ ริยาน ยัมดาญี (วาง 3-กทม.) 4-2, 4-3 Retd. (ป่วย) ชลภูมิ สุมังคละ (นนทบุรี) ชนะ ภชากร สอดส่องกฤษ (กทม.) 4-1, 4-1 ชัชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (กทม.) ชนะ เบญจมินทร์ สิริพศุตม์ (กทม.) 4-1, 5-3 โนอาห์ หยาง (วาง 6-นนทบุรี) ชนะ วริทธิ วานิช (กทม.) 4-0, 4-0 รชานนท์ วรนุตารักษา (วาง 5-กทม.) ชนะ ยามาโตะ ยาสุอิเกะ (กทม.) 4-0, 5-3

วรวุฒิ ราชสังข์ (กทม.) ชนะ สุริยพงศ์ มงคลสินธุ์ (ปทุมธานี) 4-5(4-7), 4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 เนอร์วาน มาลิก (อินเดีย) ชนะ อชิรวิชญ์ ไชยมงคล (กทม.) 5-3, 4-1 กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร (วาง 4-กทม.) ชนะ ออสติน แฮร์ยู ยู (สหรัฐฯ) 4-0, 4-0 อัคราวิชญ์ รังษี (วาง 7-ระยอง) ชนะ อันน์ ปลัดกอง (นนทบุรี) 4-0, 4-0 รวิภาส โปติ (นนทบุรี) ชนะ นนทภัทร ธรรมสารสุนทร (กทม.) 2-4, 4-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 นดล วงศ์วิเศษ (กทม.) ชนะ พชฏ ธรรมอร่ามกิจ (กทม.) 4-2, 4-0 ณัฏฐ์ นาทันรีบ (วาง 2-กทม.) ชนะ วันวฤณณ์ สวัสดี (กทม.) 4-0, 4-1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 64) ไคน์ หลิว (สหรัฐฯ) ชนะ ภาคิณ ส่งศิริ (กทม.) 4-2, 4-1 ปีย์ จิรวณิชย์เจริญ (นนทบุรี) ชนะ ลภัส เลี่ยวสมบูรณ์ (กทม.) 4-2, 1-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ภูดิศ รุกขเสรณีย์ (ชลบุรี) ชนะ ธนัช บูรพวงศ์ (กทม.) 4-0, 4-0 ปิญชาน์ นักดนตรี (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ วรินทร์รัชต์ โสตถีวรกุล (กทม.) 4-0, 4-0 กฤติธี ชาญนคร (กทม.) ชนะ ปวริศร์ โภคสวัสดิ์ (กทม.) 4-0, 3-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7

กรณ์​ วงศ์​ธราดล (กทม.) ชนะ ตรัณ จันสุธิวงค์ (กทม.) 4-2, 2-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5 กฤตณ์ภาสญ์ ศิริเกษมศักดิ์ (กทม.) ชนะ ภูผา กระแสร์เสียง (ปทุมธานี) 4-1, 4-0 อภิวิชญ์ ซิงห์ มันจันดา (ชลบุรี) ชนะ ภูริชทร์ สิรการัณย์ (กทม.) 1-4, 4-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 ธณกร ปาณสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ เรอิ เทอระดะ (กทม.) 4-1, 4-2 ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์ (เพชรบุรี) ชนะ ยุน โรห์ (เกาหลีใต้) 4-2, 4-0 อติลา ซาวาส (ตุรกี) ชนะ อภิภู ธรรมอร่ามกิจ (กทม.) 4-0, 4-0 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก (สาย 16) อลิซ คาร์โดซี่ (ออสเตรเลีย) ชนะ ธัญญ์นภัส ชิตานนท์ (กทม.) 4-0, 4-0 ศรุดา สุดตา (วาง 4-กทม.) ชนะ พัชรญดา รังษี (ระยอง) 4-0, 4-1 รดา ฉายสว่างวงศ์ (นนทบุรี) ชนะ ชาคริยา เวทยาวงศ์ (ชลบุรี) 1-4, 4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (วาง 3-กทม.) ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) 4-1, 4-0 ไวษณวี บาลาจี (อินเดีย) ชนะ ธิชณัณ ปาติยเสวี (นนทบุรี) 4-2, 4-2 พัทธ์ธีรา ตันพิพัฒน์ (วาง 2-กทม.) ชนะ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (กทม.) 1-4, 4-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32) เรโอะ อิอูจิ (นนทบุรี) ชนะ มิโกโตะ โมโตะกิ (ญี่ปุ่น) 6-3, 6-2 นาคิม เขียวกุ้ง (วาง 8-กทม.) ชนะ อภิวิชญ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง (กทม.) 6-3, 6-0 ภูณัช จิตตตั้งตรง (นครปฐม) ชนะ มรรคสินธุ์ ขาวฤกษ์ (นนทบุรี) 6-4, 7-5 ธนเดช ทองกระจ่าง (นครปฐม) ชนะ พศวีร์ คงวัน (นนทบุรี) 6-1, 6-1 พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (วาง 7-สมุทรสาคร) ชนะ จิตบุณย์ กาญจนพฤฒิพงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) 6-1, 6-1 ธิติพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กทม.) ชนะ ศิรวิชญ์ พรมมินทร์ (กทม.) 6-1, 6-1 จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ฐิติกร สุดตา (กทม.) 6-2, 1-0 Retd. (ปวดท้อง) ด้านรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32) เรด ฮาชิโมโตะ (สหรัฐฯ) ชนะ เดวิด แคมป์เบล (ชลบุรี) 6-3, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-0 พนธกร ณัฐเมทินี (สมุทรสาคร) ชนะ ภูเบศ วรนุตารักษา (กทม.) 6-3, 0-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 สรวิชญ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง (กทม.) ชนะ ณภัทร ศรีสว่าง (นครปฐม) 6-0, 6-0 พงศธรรม อสัมภินพงศ์ (กทม.) ชนะ อภินันท์ มันจันดา (ชลบุรี) 6-1, 6-1

สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTI5NQ==.html

LTAT