“ณปราธ”-“แพรวา” ลิ่วรอบสามหวด พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคกลาง

Written by LTAT Admin

“ณปราธ”-“แพรวา” ลิ่วรอบสามหวด พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคกลาง

นักหวดตัวเต็งรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โชว์ฟอร์มสมราคาในการประเดิมสนามแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ พีทีที – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง ที่สนามเอฟบีที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 23 ก.ย.66 ในประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบสอง ณปราธ ละไล มือวางอันดับ 1 ของรายการ จาก กรุงเทพฯ หวดชนะ ปัณณ์ สุขโต จากกรุงเทพฯ 2-0 เซต 4-0, 4-0 ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบสอง แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา มือวางอันดับ 1 ของรายการจากกรุงเทพฯ ชนะ ณชัญญา ธรรมมงคล จากกรุงเทพฯ 2-0 เซต 4-0, 4-0 ผลคู่อื่นๆ

ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี รอบสอง (สาย 64 คน) นวธรณ์ ผลากรกุล (กรุงเทพฯ-มือวาง1) ชนะ วริทธิ์ วานิช (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, อินทัช สุภาจันทรสุข (กรุงเทพฯ-มือวาง13) ชนะ ชลภูมิ สุมังคละ (นนทบุรี) 4-2, 4-2, ปิญชาน์ นักดนตรี (พระนครศรีอยุธยา-มือวาง10) ชนะ นิติภัทร แก้วมโน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ภาคิณ ส่งศิริ (กรุงเทพฯ-มือวาง6) ชนะ ปณชัย เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) 4-1, 4-0, อธิวัฒน์ บุญชู (กรุงเทพฯ-มือวาง4) ชนะ พุฒิ วัฒนสิน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, เนอวาร์น มาลิค (อินเดีย-มือวาง14) ชนะ ณคุณ แก้วสุมา (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, ชัชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (กรุงเทพฯ-มือวาง11) ชนะ นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร (กรุงเทพฯ-มือวาง7) ชนะ นนทภัทร ธรรมสารสุนทร (กรุงเทพฯ) 2-4, 4-1, 10-6, นดล วงศ์วิเศษ (กรุงเทพฯ) ชนะ ซวนหลิน (จีน-มือวาง8) 4-2, 4-1, Riyan Yamdagni (กรุงเทพฯ-มือวาง9) ชนะ พัชรณัฏฐ์ วราธัชนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) 4-2, 4-1, ชาคร ใจแช่มชื่นดีเลิศ (นนทบุรี) ชนะ ออสติน ยู (สหรัฐฯ) 4-2, 4-2, ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์ (เพชรบุรี-มือวาง3) ชนะ Rui Bunsokuwan (ญี่ปุ่น) 4-1, 4-1, โนอาห์ หยาง (นนทบุรี-มือวาง12) ชนะ พชฏ ธรรมอร่ามกิจ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, ซีเจี๊ยะ เฉิน (จีน-มือวาง16) ชนะ ยาโมโตะ ยาซูอิเกะ (กรุงเทพฯ) 5-4(5), 4-1

ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี รอบสอง (สาย 64 คน) ณปราธ ละไล (กรุงเทพฯ-มือวาง1) ชนะ ปัณณ์ สุขโต (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, อภิวัฐ เครือวัลย์ (ชลบุรี-มือวาง14) ชนะ ธนกร ไชยลังการ (พระนครศรีอยุธยา) 4-0, 3-5, 11-9, ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี-มือวาง9) ชนะ นรากฤต เจนใจ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (นครปฐม-มือวาง5) ชนะ พงศกร กัง (ประจวบคีรีขันธ์) 4-0, 4-1, พุทธคุณ รุ่งมงคลนาม (ภูเก็ต-มือวาง4) ชนะ ธนเดช ทองกระจ่าง (นครปฐม) 5-4(3), 4-0, ถิรวุษิ ตันนิรันดร (กรุงเทพฯ-มือวาง16) ชนะ ซีจุน หยู (จีน) 4-2, 4-1, เดนิส เขียวรักษา (ชลบุรี-มือวาง10) ชนะ มิโกโตะ โมโตกิ (ญี่ปุ่น) 4-1, 4-1, ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กรุงเทพฯ-มือวาง6) ชนะ ธนนัช จารุบุษปายน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (ชุมพร-มือวาง11) ชนะ ชัชฌานนท์ บรรจงศิริ (ฉะเชิงเทรา) 4-0, 4-0, ศิภณ ตติยมณีกุล (กรุงเทพฯ-มือวาง15) ชนะ อภิภู ธรรมอร่ามกิจ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี-มือวาง3) ชนะ ชวิศ มัสอูดี (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, โอโตะ โดอิดะ (ญี่ปุ่น-มือวาง7) ชนะ ไทสึเกะ คาวามูระ (ญี่ปุ่น) 4-1, 4-1, ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กรุงเทพฯ-มือวาง2) ชนะ ศุภกร พันกะหรัด (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1

หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี รอบสอง (สาย 32 คน) แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กรุงเทพฯ-มือวาง1) ชนะ ณชัญญา ธรรมมงคล (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, อนัตตา ฮวดเจริญ (นนทบุรี-มือวาง6) ชนะ รดา ฉายสว่างวงศ์ (นนทบุรี) 4-1, 4-1, พัทธ์ธีรา ตันพิพัฒน์ (กรุงเทพฯ-มือวาง4) ชนะ วนัสนันท์ แก้วน้ำ (สมุทรปราการ) 4-0, 4-1, ศรุดา สุดตา (กรุงเทพฯ-มือวาง5) ชนะ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (กรุงเทพฯ) 4-0, 5-3, อิสริยา เตชาเศรษฐ์ (กรุงเทพฯ-มือวาง7) ชนะ ชนัณชิดา คลังกำเนิด (ชลบุรี) 4-0, 4-0

ชายเดี่ยว 16 ปี รอบแรก (สาย 32 คน) พัทธดนย์ ไลอ้อน (ชุมพร) ชนะ ธรรมลักษณ์ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) 6-3, 6-2, ภูริษฐ์ ควรทรงธรรม (กรุงเทพฯ) ชนะ เตชิต ล้ำประเสริฐ (กรุงเทพฯ) 5-7, 6-1, 10-8, พนธกร ณัฐเมทินี (สมุทรสาคร) ชนะ ศรัทธาพิสุทธิ์ ไชยรักษ์ (ชลบุรี) 6-3, 6-1

ชายเดี่ยว 18 ปี รอบแรก (สาย 16 คน) ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น-มือวาง1) ชนะผ่าน พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ (กรุงเทพฯ), รวิพล ขวัญจันทร์ (กรุงเทพฯ) ชนะ นันทชัย อ่อนสี (กรุงเทพฯ) 7-6 (5), 6-2, กฤติน ไศลแก้ว (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน พลกฤษฎิ์ แซ่อึ้ง (ขอนแก่น-มือวาง3), ธนกฤต แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน อำนาจ สุวรดี (ปทุมธานี), อคิน อินจันทึก (กรุงเทพฯ) ชนะ ยศวีร์ เวชสถล (ฉะเชิงเทรา) 6-0, 6-2, วินิทร เหล่าเขตกิจ (กรุงเทพฯ-มือวาง4) ชนะ ชยพล แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) 6-3, 6-1, พรวิเศรษฐ์ พึ่งพร (สมุทรสาคร) ชนะ โมโตะทากะ มิบุ (ญี่ปุ่น) 5-7, 6-3, 10-7

LTAT