มือวางพาเหรดเข้ารอบ 16 คน หวด “PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ”ครั้งที่ 2 ภาคกลาง

Written by LTAT Admin

มือวางพาเหรดเข้ารอบ 16 คน หวด “PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ”ครั้งที่ 2 ภาคกลาง

  นักเทนนิสมือวางแทบทุกรุ่นยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ “PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ”ครั้งที่ 2 ภาคกลาง สนามเทนนิส ศูนย์กีฬาสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 66  เข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้ายสรุปผลการแข่งขันดังนี้ 

ชายเดี่ยว 8 ปี อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ (อยุธยา) 4-2, 4-2, เจมส์ เชน (มือวาง7-สหรัฐฯ) ชนะ กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี (นนทบุรี) 4-0, 4-0, ศุภกร จักรคม (กรุงเทพฯ) พรรษปกรณ์ ดาบแก้ว (ชลบุรี) 4-2, 4-2, จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ เขตต์ตะวัน บุษดี (มือวาง8-ปทุมธานี) 4-1, 4-1, ดัสติน เฃียวรักษา (มือวาง5-ชลบุรี) ชนะ ยูโตะ โกโตะ 4-1, 4-0, นวรินทร์ ผลากรกุล (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ (นนทบุรี) 4-0, 4-0

ชายเดี่ยว 10 ปี ธนกร ไชยลังการ (มือวาง1-อยุธยา) ชนะ กิตติธัช วงศ์ดาว (มือวาง16-ภูเก็ต) 4-0, 4-0,รชานนท์ วรนุตารักษา (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฏฐพัฒน์ พรมวิชัย (มือวาง13-สมุทรสาคร) 4-2, 4-0, ชัชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (มือวาง10-กรุงเทพฯ) ชนะ นิชฌาน ลีฬหาสุกิจ (กรุงเทพฯ) 1-4, 4-1, 11-9, อธิวัฒน์ บุญชู (มือวาง8-กรุงเทพฯ) ชนะ ชาคร ใจแช่มชื่นดีเลิศ (มือวาง11-นนทบุรี) 4-0, 4-1, เควินทร์ บุญคชา (สมุทรปราการ) ชนะ ปิญชาน์ นักดนตรี (มือวาง3-อยุธยา) 4-2, 4-1, สุริยพงศ์ มงคลสินธุ์ (มือวาง9-ปทุมธานี) ชนะผ่าน รัตนโสภณ แซ่ลิ่ม (กรุงเทพฯ), โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (มือวาง2-ชลบุรี) ชนะ นวธรณ์ ผลากรกุล มือวาง15-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0

หญิงเดี่ยว 10 ปี ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ พิมญดา โตสมบัติ (ระยอง) 4-0, 4-1, มนัญญา แพงปัสสา (มือวาง6-ระยอง) ชนะ อนันต์ตญา ดูเบย์ (สมุทรสาคร) 4-2, 4-0, ซากิ มิชิมะ (มือวาง3-ญี่ปุ่น) ชนะ จิรัชญา รงคะประยูร (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, ไอรดา โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) ชนะผ่าน ณัฏฐ์ณัชชา องค์วัฒนา (มือวาง7-กรุงเทพฯ), วิมุตติญา พงษ์หนู (มือวาง8-กรุงเทพฯ) ชนะ อิโตฮะ ยัตสึตานิ (ญี่ปุ่น) 4-1, 4-0, เพ็ญพิชชา พูลบำเพ็ญ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปวีณ์รัตน์ อุดมอัครพล (มือวาง4-ชลบุรี) 5-3, 4-2, เหนือฟ้า สุจิระพงษ์ชัย (มือวาง5-กรุงเทพฯ) ชนะ ธนันพัชร อินสุวรรณ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, นิชาภา วงษ์วานิชขจร (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ ธิชณัณ ปาติยเสวี (นนทบุรี) 4-2, 4-0

ชายเดี่ยว 12 ปี ธรรมะ โคศิริ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ชวิศ มัสอูดี (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, ถิรวุษิ ตันนิรันดร (กรุงเทพฯ) ชนะ ภูมิพร โสภิษฐพงษ์ (อยุธยา) 4-1, 4-2, นำพล พยุงวงษ์ (มือวาง4-สมุทรสาคร) ชนะ ธัชธดา ยิบอินซอย (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, ธัชธวัช ยิบอินซอย (มือวาง9-กรุงเทพฯ) ชนะ จตุพล บุญฤทธิ์ (พิษณุโลก) 4-0, 4-0, ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (มือวาง12-ชลบุรี) ชนะ จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (มือวาง5-อยุธยา) 4-2, 2-4, 11-9, ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ อภิวิชญ์ ซิงห์ มันจันดา (ชลบุรี) 4-0, 4-1, เดนิส เขียวรักษา (มือวาง10-ชลบุรี) ชนะ ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) 0-4, 4-1, 10-4, ศิวกร ฉวยกระโทก (มือวาง2-นครราชสีมา) ชนะ พิตตินันท์ จตุรนต์โรจน์ (ชลบุรี) 4-0, 4-1

หญิงเดี่ยว 12 ปี พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ 4-1, 4-2, พัทธ์ธีรา ตันพิพัฒน์ (มือวาง5-กรุงเทพฯ) ชนะ ภิรญา กรุดอินทร์ (นนทบุรี) 4-1, 4-1, สุรพิชญา คล้อยดี (มือวาง3-เพชรบุรี ) ชนะ ณชัญญา ธรรมมงคล (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-0, ชาคริยา เวทยาวงศ์ (ชลบุรี) ชนะ วรรณรดา วงศ์ดาว (มือวาง6-ภูเก็ต) 4-1, 2-4, 10-8, ยูสุนะ ทานินากะ (ญี่ปุ่น) ชนะ นิธิณา วรนุตารักษา (มือวาง7-กรุงเทพฯ) 4-2, 4-2, ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ Maiya Phanchantraurai (สหรัฐฯ) ชนะ (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1, ศรุดา สุดตา (กรุงเทพฯ) ชนะ อันนา ทานินากะ (มือวาง8-ญี่ปุ่น) 4-5(3), 4-2, 10-4, พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ วรินดา ลีปรีชานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 5-4(4)

ชายเดี่ยว 14 ปี วรเมธ บุญพึ่ง (มือวาง1-สุรินทร์) ชนะ ธิติพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (มือวาง13-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, ปาณัท จตุรพิรีย์ (มือวาง7-นครปฐม) ชนะ ณัฐวุฒิ โพธิสุทธิ์ (มือวาง11-ชลบุรี) 4-2, 1-4, 10-6, พัทธดนย์ ไลอ้อน (มือวาง4-ชุมพร) ชนะ ฐิติกร สุดตา (มือวาง16-กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ธรรมลักษณ์ โกวิทวัฒนชัย (มือวาง12-ชลบุรี) ชนะ ภูเบศ วรนุตารักษา (มือวาง5-กรุงเทพฯ) 0-4, 4-2, 10-2, วีรวิชญ์ กำพุฒ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ ธิเบต เปสลาพันธ์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (มือวาง6-สมุทรสาคร) ชนะ ยาคูมะ คูสุนะ (ญี่ปุ่น) 4-0, 5-3, ปิยังกูร ฉัตรมาศ (ชลบุรี) ชนะ Timofei Zubarev (รัสเซีย) 4-1, 4-1

หญิงเดี่ยว 14 ปี ปวีณอร นวลศรี (มือวาง1-ปทุมธานี) ชนะ Ramona Kho (ฮ่องกง) 4-1, 4-1, มิกุ มัตซูโมโตะ (มือวาง7-ญี่ปุ่น) ชนะ ทิพกฤตา ประเทศ (สมุทรปราการ) 4-1, 5-3, ณภัทร เทียมธรรม (มือวาง3-ชลบุรี) ชนะ Rinka Bunsokuwan (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-1, Rino Shinden (มือวาง5-กรุงเทพฯ) ชนะ ณวรรญา ณภาสวรรณ (ปทุมธานี) 5-3, 4-0, อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (มือวาง6-ปทุมธานี) ชนะ เอกิ ชิบูย่า (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, มะลิ อ่องลออ (มือวาง4-ปทุมธานี) ชนะ ซากุระ อาซาโอกะ (ญี่ปุ่น) 4-2, 4-0, จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล (มือวาง3-ชลบุรี) ชนะ โมโมะ ซาโอกะ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ สายชล คงกิจภากรณ์ (ชลบุรี) 4-2, 4-0

หญิงเดี่ยว 16 ปี ภัทราพร ทองพิทักษ์ (ปทุมธานี) ชนะ อิสรีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-2, สิริน พงศ์ทองเมือง (กรุงเทพฯ) ชนะ ภัสรี พระไซร (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0

หญิงเดี่ยว 18 ปี ศตพร หนุนทอง (ฉะเชิงเทรา) ชนะ รวินท์นิภา ไกรกิตติวุฒิ (ปทุมธานี) 4-0, 4-0, ยูซูโนะ โอกิ (ญี่ปุ่น) ชนะ ปาย จิรวณิชย์เจริญ (นนทบุรี) 4-0, 4-0, ไอริ ทานินากะ (ญี่ปุ่น) ชนะผ่าน วันใส กสิกรรมไพบูลย์ (มือวาง3-ยะลา), พรปวีณ์ นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-2, กัญญาพัชร แก้วงาม (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ บุณยาพร ทิมสุเรส (สมุทรปราการ) 4-1, 4-1, ภวิษย์พร โพธิ์พันธุ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ พัชรดา เนาชารี (สมุทรสงคราม) 4-1, 4-2

สามารถดูผลการแข่งขันคู่อื่นได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTI0NQ==.html

LTAT