“วลัยลักษณ์” จับมือ “ลอนเทนนิส” ยกหวดไอทีเอฟลงภาคใต้ถึง 18 ศึก

Written by LTAT Admin

“วลัยลักษณ์” จับมือ “ลอนเทนนิส”
ยกหวดไอทีเอฟลงภาคใต้ถึง 18 ศึก

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือทางด้านกีฬากับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ด้วยการระเบิดศึกลูกสักหลาดอาชีพ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ที่ปักษ์ใต้ มากถึง 18 รายการ ดีเดย์ 28 พ.ค.นี้ หวดวันแรก
    ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกีฬา ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยลงนาม วันที่ 16 ก.พ. 2566 และในโอกาสดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวเปิดงาน, รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน และนายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ กล่าวถึงความร่วมมือ
    ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะให้การสนับสนุนในด้านสนามแข่งขัน ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่ดี รวมทั้งสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนที่พัก และบุคลากรทางการกีฬา เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่จะส่งผลดีต่อนักเทนนิสไทยด้วย เพราะจะมีเวทีในการแข่งขันกับนักเทนนิสต่างชาติมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ
    ด้าน นายไทยทนุ กล่าวว่า สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ จะไปจัดการแข่งขันเทนนิสรายการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยปีนี้มีแผนนำการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ เก็บคะแนนโลก ของ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2023 ไปจัดทั้งหมด 18 รายการ มีการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ และหญิงคู่ 
    การแข่งขันในทุกสัปดาห์ จะจัดการแข่งขันของนักเทนนิสชายและหญิงพร้อมกัน โดยสัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 2566 คือ รายการ "ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที" สนามที่ 4 กับรายการ "ไอทีเอฟ เมนส์ เซอร์กิต ทัวร์ 2023 (1)" ส่วนสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-11 มิ.ย. รายการ "ไอทีเอฟ วีเมนส์ เซอร์กิต 1" กับรายการ "ไอทีเอฟ เมนส์ เซอร์กิต 1" 
    จากนั้นสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-18 มิ.ย. รายการ "ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 2023" กับรายการ "ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 2023" สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-9 ก.ค. รายการ "ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที "สนามที่ 5 กับรายการ "ไอทีเอฟ เมนส์ เซอร์กิต ทัวร์ 2023 (2)", สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-16 ก.ค. รายการ "ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์" กับรายการ "ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์", สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-23 ก.ค. รายการ "ไทยแลนด์ - ไอทีเอฟ วีเมนส์ เทนนิส ทัวร์" กับรายการ "ไทยแลนด์ - ไอทีเอฟ เมนส์ เทนนิส ทัวร์"
    สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 20-27 ส.ค. รายการ "ไอทีเอฟ โปรเซอร์กิต พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที" สนามที่ 6 กับรายการ "ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ ทัวร์ 2023 (1)", สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-3 ก.ย. รายการ "ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที" สนามที่ 7 กับรายการ "ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ ทัวร์ 2023 (2)" และสัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-10 ก.ย. รายการ "ไอทีเอฟ วีเมนส์ เซอร์กิต 2" กับรายการ "ไอทีเอฟ เมนส์ เซอร์กิต 2"
LTAT