“ปังยะ” ดวล 3 เซต เข้ารอบ 8 คน เทนนิสเยาวชนพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง

Written by LTAT Admin

“ปังยะ” ดวล 3 เซต เข้ารอบ 8 คน เทนนิสเยาวชนพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม ที่สนามเทนนิส ศูนย์กีฬาสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ วันที่ 30 ต.ค.65 ในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเดี่ยวรอบ 16 คน คู่ที่น่าสนใจเป็นการเจอกันของสองดาวรุ่งจากกรุงเทพมหานคร ระหว่าง ปังยะ ผลพิรุฬห์ มือวางอันดับ 2 ของรายการพบ วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ ปรากฎว่า คู่นี้ต้องดวลกันถึงเซตตัดสิน และเป็น ปังยะ ที่เฉือนเอาชนะไปได้ 2-1 เซต 4-2, 3-5, 10-4 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง มือวางอันดับ 5 ของรายการ ที่ชนะ แซมมวล โลเนอร์แกน มือวาง9 รายการ จากเชียงใหม่ 2-0 เซต 5-4ไทเบรก 7-5), 4-1

ผลการแข่งขันคู่อื่น

 ชายเดี่ยว รุ่น 8 ปี รอบ 16 คน (สาย 32) ดาว์พงษ์ อินนุพัฒน์ (มือวาง1-ยะลา) ชนะ ธนัช สุทธิบุตร (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, ลูอิ บุญโสกุวัน (มือวาง8-กรุงเทพฯ) ชนะ รฐนนท์ ไพลินอนุรักษ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, เบญจมินทร์ สิริพศุตม์ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ วริทธิ์ วานิช (กรุงเทพฯ) ชนะ 4-0, 4-1, รัตนโสภณ แซ่ลิ่ม (กรุงเทพฯ) ชนะ จ้าว เจ๋อหนาน เจียรธนนนท์ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1, อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน ณัฐดรุตม์ โกศลพิศิษฐ์ (มือวาง7-นนทบุรี), อชิรวิชญ์ ไชยมงคล (กรุงเทพฯ) ชนะ ชวิศ จตุรพิรีย์ (มือวาง4-นครปฐม) 4-0, 4-2, ฮารูกิ อิบารากิ (ญี่ปุ่น) ชนะ ซียี่ เฉิน (จีน) 4-0, 4-0, ปรัตถกร ภาชีรัตน์ (มือวาง2-อยุธยา) ชนะ นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 

 ชายเดี่ยว รุ่น 10 ปี รอบ 16 คน (สาย 64) ก้องภพ แซ่ลิ้ม (มือวาง1-นครปฐม) ชนะ ชัชฌานนท์ บรรจงศิริ (ฉะเชิงเทรา) ชนะ 4-2, 4-0, อภิวัฐ เครือวัลย์ (มือวาง5-ชลบุรี) ชนะ พิตตินันท์ จตุรนต์โรจน์ (มือวาง11-ชลบุรี) 4-1, 4-0, ขุน หวั่งหลี (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ ซีจุน วู (จีน) 4-0, 4-1, ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล (มือวาง9-กรุงเทพฯ) ชนะ ถิรวุษิ ตันนิรันดร (มือวาง8-กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1, ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (มือวาง7-ชลบุรี) ชนะ รชานนท์ วรนุตารักษา (มือวาง12-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0

 หญิงเดี่ยว 10 ปี รอบ 16 คน (สาย 32) ยาสึนะ ทานินากะ (ญี่ปุ่น) ชนะ เจสซิก้า อาเลตตัซ (สิงคโปร์ 4-0, 5-3, ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (มือวาง7-กรุงเทพฯ) ชนะ พินมุกดา สมศรี (เชียงใหม่) 4-2, 4-2, ศรุดา สุดตา (มือวาง 3-กรุงเทพฯ) ชนะ ธิชณัณ ปาติยเสวี (นนทบุรี) 4-0, 4-0, กฤษณา รอดประเสริฐ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ นีน่า ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น (ชลบุรี) 5-3, 4-3, อินทิรา วัชรสินธุ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ รินะ ฮิกาชิ (มือวาง5-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, วรินดา ลีปรีชานนท์ (มือวาง5-กรุงเทพฯ) ชนะ ธนันพัชร อินสุวรรณ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, เหวินยี่ เก (จีน) ชนะ วนัสนันท์ แก้วน้ำ (สมุทรปราการ) 4-0, 4-1, อันนา ทานินากะ (มือวาง2-ญี่ปุ่น) ชนะ เหนือฟ้า สุจิระพงษ์ชัย (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-0

 ชายเดี่ยว รุ่น 12 ปี รอบ32 คน (สาย 64) ธรรมะ โคศิริ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ศิริวัฒน์ เกรียงสิริพงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ฐปนพงษ์ อัตไพบูลย์ (สมุทรสาคร) ชนะ ยูโตะ คาซานูกิ (ญี่ปุ่น) 4-1, 4-2, โอโตะ โดอิดะ (มือวาง11-ญี่ปุ่น) ชนะ โทมะ ทาคาฮาชิ (ญี่ปุ่น) 1-4, 4-1, 10-6, นำพล พยุงวงษ์ (มือวาง7-สมุทรสาคร) ชนะ ธัชธดา ยิบอินซอย (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, อิงพล อินนุพัฒน์ (มือวาง3-ยะลา) ชนะ เรโอะ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, กัญจน์ กำเหนิดดิษฐ์ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (มือวาง16-กรุงเทพฯ), จักรกฤษณ์กั๊ด เกอร์ชอน (มือวาง9-กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภกร พันกะหรัด (กรุงเทพฯ) 4-0, 5-3, ไตยรัตน์ รัตนศิริวิไล (มือวาง8-กรุงเทพฯ) ชนะ ศิรวิชญ์ พรมมินทร์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ธรรมลักษณ์ โกวิทวัฒนชัย (มือวาง6-ชลบุรี) ชนะ เบนจามิน บรูคส์ (ไทย) 4-0, 4-0, เดวิด อวายู (แคนาดา) ชนะ เมสัน คิม (มือวาง12-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, ณัฐฏ์ โภควรรณวิทย์ (มือวาง13-สุพรรณบุรี) ชนะ พศวีร์ คงวัน (นนทบุรี) 5-3, 4-0, ทาคาโตชิ ซากาอิ (มือวาง4-ชลบุรี) ชนะ อิจิ ชิโมดะ (ญี่ปุ่น) 5-4(4), 4-0, นาคิม เขียวกุ้ง (มือวาง5-กรุงเทพฯ) ชนะ ธัชธวัช ยิบอินซอย (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ทศธรรม ศรีเครือแก้ว (มือวาง10-กรุงเทพฯ) ชนะ ธนนัช จารุบุษปายน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ศิวกร ฉวยกระโทก (มือวาง2-นครราชสีมา) ชนะ อภิวิชญ์ ซิงห์ มันจันดา (ชลบุรี) 4-0, 4-0

 หญิงเดี่ยว 12 ปี รอบ16 คน (สาย 32) พลอยเพชร ด้วงเขียว (มือวาง1-สงขลา) ชนะ มนณรัตน์ พลอยเกษมสุข (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, อิสริยา เตชาเศรษฐ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ภัทรชนก บุญรอด (มือวาง8-ยะลา) 4-2, 4-2, ภัทรานิษฐ์ รัตนากรพันธุ์ (มือวาง3-ปทุมธานี) ชนะผ่าน รินรดา โลหะสุวรรณ (อยุธยา), อรนิชา ธาดาตั้งสกุล (มือวาง5-ชลบุรี) ชนะ นิธิณา วรนุตารักษา (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-2, ทิพกฤตา ประเทศ (มือวาง7-สมุทรปราการ) ชนะ อะยามิ โอฮาระ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ ปาณิสรา หล้าพรหม (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ โซยะ ยัตสึตานิ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-0, แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) 4-0, 4-0, 

 ชายเดี่ยว รุ่น 14 ปี รอบ16 คน(สาย64) กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (มือวาง1-ชลบุรี) ชนะ ณัธกฤศกัญม์ แสงอินทร์ (มือวาง16-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2, พัทธดนย์ ไลอ้อน (มือวาง7-ชุมพร) ชนะ วิธวินท์ สุวรรณมณี(กรุงเทพฯ) 4-2, 4-2, วีรวิชญ์ กำพุฒ (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ ปริญญา ด่านดอน (มือวาง15-สมุทรปราการ) 4-1, 4-1, ปิยังกูร ฉัตรมาศ (มือวาง6-ชลบุรี) ชนะ พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (มือวาง10-สมุทรสาคร) 4-2, 4-0, ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์ (มือวาง12-ชลบุรี) ชนะ ภูเบศ วรนุตารักษา (มือวาง8-กรุงเทพฯ) 4-2, 5-3, วรเมธ บุญพึ่ง (มือวาง3-สุรินทร์) ชนะ ยองเจ ทองรุ่ง (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1, อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (มือวาง5-ภูเก็ต) ชนะ แซมมวล โลเนอร์แกน (มือวาง9-เชียงใหม่) 5-4(5), 4-1, ปังยะ ผลพิรุฬห์ (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-2, 3-5, 10-4

 หญิงเดี่ยว 14 ปี รอบ16 คน (สาย32) ริโอะ ฮิกาชิ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ไอช่า อตาเยว่า (สหรัฐฯ) 4-1, 4-2, กัญญาณัฐ บุญมาตย์ (มือวาง7-สมุทรปราการ) ชนะ โชติกา สิงคำสอน (ปทุมธานี) 4-1, 4-2, ณฐมณฑ์ โพธิ์หลวง (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฐรดา ผลเจริญ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, อารีรัตน์ เดชเพชร (มือวาง5-สมุทรสาคร) ชนะ อสมา จิตตชโลธร (กรุงเทพฯ) 5-4(1), 4-0, ริโน ชินเดน (กรุงเทพฯ) ชนะ อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (มือวาง8-ปทุมธานี) 1-4, 4-2, 10-8, เพอร์ลีน จิ๋วพัฒนกุล (นครศรีธรรมราช) ชนะ วิชญาดา พรหมจันทร์ (มือวาง4-ยะลา) 4-0, 4-0, กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ นภัสวรรณ วัชระมงคล (กรุงเทพฯ) 5-4(6), 4-2, ปวีณอร นวลศรี (มือวาง2-ปทุมธานี) ชนะ วรณัน จินดาลิขิต (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0

 ชายเดี่ยว รุ่น 16 ปี รอบ 16 คน (สาย32) กฤตเมธ ธรรมกุล (มือวาง1-สุราษฎร์ธานี) ชนะ ชิตนภ ศิวบวรวิช (ขอนแก่น) 5-4(6), 4-2, ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) ชนะ ภาธรรม เหล่าสกุลพร (มือวาง5-กรุงเทพฯ) 4-5(3), 4-2, 10-3, ธีรภัทรโคคิ หลาบหนองแสง (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ เทมส์ สมพงศ์ (สมุทรปราการ) 4-1, 4-1, พีรวัชร สุขใจ (มือวาง6-ชลบุรี) ชนะ พีรณัฐ แสนพันธ์ (สมุทรปราการ) 4-2, 2-4, 10-4, วินิทร เหล่าเขตกิจ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ เทียมตะวัน วรรณการโสภณ (นนทบุรี) 4-5(5), 4-2, 12-10, ธนาธิป โปติ (มือวาง4-นนทบุรี) ชนะ ณภัทร ถาวรวณิชย์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์ (มือวาง8-กรุงเทพฯ) ชนะ กฤติธี ไศลแก้ว (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ รัชชานนท์ ไกรกิตติวุฒิ (ปทุมธานี) 4-0, 4-1

 สามารถดูผลการแข่งขันเพิ่มเติมทาง https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTA4Mw==.html
LTAT