เปิดฉาก PTT – NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง

Written by LTAT Admin

เปิดฉาก PTT – NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการPTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลางสนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 24 ก.ย.65 เริ่มแข่งขันวันแรก 

 ผลการแข่งขันดังนี้

ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก ชาคร ใจแช่มชื่นดีเลิศ (นนทบุรี) ชนะ รวิภาส โปติ 2-4, 5-3, 10-4, กฤติน เกษตรภิบาล (สมุทรปราการ) ชนะ ณคุณ กมลรัตนกุล (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ธีร์ธัช รักคิด (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤตณ์ภาสญ์ ศิริเกษมศักดิ์ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) 4-2, 4-2, ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (มือวาง3-ชุมพร) ชนะ ซีจิน หยู (จีน) 4-2, 4-2, อัคราวิชญ์ รังษี (ระยอง) ชนะ ธณกร ปาณสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3, ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์ (เพชรบุรี) 4-1, 4-1, ณฐเจตน์ เจตน์มงคลรัตน์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ถิรวุษิ ตันนิรันดร (มือวาง7-กรุงเทพฯ) 5-4(3), 4-2, ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (มือวาง8-ชลบุรี) ชนะ โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี) 4-0, 4-1, ไอศูรย์ มังกรพานิชธาร (สมุทรปราการ) ชนะ พิตตินันท์ จตุรนต์โรจน์ (ชลบุรี) 5-4(3), 4-2, ชัชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (กรุงเทพฯ) ชนะ นิติภัทร แก้วมโน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, เดนิส เขียวรักษา (มือวาง4-ชลบุรี) ชนะ ดลสิทธิ์ อัครสกุล (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, อภิวัฐ เครือวัลย์ (มือวาง5-ชลบุรี) ชนะ กันตพัฒน์ อสัมภินพงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 0-4, 10-6, รชานนท์ วรนุตารักษา (กรุงเทพฯ) ชนะ โจนาห์ อับราฮิม (ฮ่องกง) 5-3, 4-1, ฉวนลิน บาว (จีน) ชนะ ปิญชาน์ นักดนตรี (อยุธยา) 4-2, 4-2

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก อาทิตย์ คาสซินิส (ลาว) ชนะ ศิรวิชญ์ พรมมินทร์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ณัฐวุฒิ โพธิสุทธิ์ (ชลบุรี) ชนะ ธรรมลักษณ์ โกวิทวัฒนชัย (มือวาง4-ชลบุรี) 2-4, 2-4, ธัชธวัช ยิบอินซอย (กรุงเทพฯ) ชนะ ธัชธดา ยิบอินซอย (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2, เมสัน คิม (กรุงเทพฯ) ชนะ ฐปนพงษ์ อัตไพบูลย์ (สมุทรสาคร) 4-2, 4-0, ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (มือวาง7-นครปฐม) ชนะ อิทธิเชษฐ์ วโรภาษ (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3, ไตยรัตน์ รัตนศิริวิไล (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-2, พศวีร์ คงวัน (นนทบุรี) ชนะ ธนนัช จารุบุษปายน (กรุงเพทฯ) 4-1, 4-1, ศิภณ ตติยมณีกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนัช บูรพวงศ์ 4-0, 4-1, พุทธคุณ รุ่งมงคลนาม (มือวาง3-ภูเก็ต) ชนะ ไทสุเกะ คาวามูระ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-0, วรทย์ จตุรพิรีย์ (มือวาง8-นครปฐม) ชนะ อิจิ ชิโมดะ (ญี่ปุ่น) 4-2, 4-1, ปีย์ จิรวณิชย์เจริญ (นนทบุรี) ชนะ ยูโตะ คาซานูกิ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-1, เรโอะ อิอูจิ (นนทบุรี) ชนะ อาร์วิน ดูเบย์ (สมุทรสาคร) 5-4(3), 4-2

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก อายามิ โอฮาระ ซาโอ อูเอดะ (ชลบุรี) ชนะ อายามิ โอฮาระ (กรุงเทพฯ) 4-2, 2-4, 10-8, ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ โซโยะ ยาสึตานิ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-0

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก ปาณัท จตุรพิรีย์ (นครปฐม) ชนะ นรภัทร กมลรัตนกุล (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ปริญญา ด่านดอน (สมุทรปราการ) ชนะ ภูเบศ วรนุตารักษา (มือวาง8-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, ปริญ อินทรพรหม (กรุงเทพฯ) ชนะ ยองเจ ทองรุ่ง (4-2, 4-1), วีรวิชญ์ รัตนทัศนีย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ศรัทธาพิสุทธิ์ ไชยรักษ์ (ชลบุรี) 5-4(5), 2-4, 10-3, อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (มือวางง5-ภูเก็ต) ชนะ ธิติพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, วีรวิชญ์ กำพุฒ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ ยาคูโมะ คูซานะ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-0, พัทธดนย์ ไลอ้อน (ชุมพร) ชนะ ฌลวิชญ์ เหวียน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) ชนะ เทมส์ สมพงศ์ (สมุทรปราการ) 1-4, 4-2, 10-5, วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ อดัม โล (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล (นครศรีธรรมราช) ชนะ ณภัทร เทียมธรรม (ชลบุรี) 1-6, 6-3, 10-7, ชิญญาดา วิทูประพัทธ์ (เพชรบุรี) ชนะ ภัทรานิษฐ์ รัตนากรพันธุ์ (ปทุมธานี) 6-3, 6-3, เรมิ อิอูจิ (นนทบุรี) ชนะ สุชานาถ อุทาน (ขอนแก่น) 6-1, 6-1, มิกุ มัตซูโมโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะ วรณัน จินดาลิขิต (กรุงเทพฯ) 7-6(3), 6-4, อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) ชนะ ณัฐลียา ชาลินสกี้ (ภูเก็ต) 6-1, 6-2, แอนนา ซาโตะ (กรุงเทพฯ) ชนะ ริโน ชินเด็น (กรุงเทพฯ) 66-3, 4-6, 10-7

 ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบสอง ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ พิชญ์ ชุติม์วัฒน์เสถียร (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์ (มือวาง5-กรุงเทพฯ) ชนะ อัฐดิษย์ ศิลาอาสน์ (ชลบุรี) 5-4 (6), 4-2, ปราณบิดร บัวอินทร์ (ปทุมธานี) ชนะ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) 4-2, (5-4(4)), วินิทร เหล่าเขตกิจ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ อาเตมีย์ คิสลอฟ 4-2, 1-4, 11-9, ธีรภัทรโคคิ หลาบหนองแสง (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ พีรณัฐ แสนพันธ์ (สมุทรปราการ) 0-4, 5-4(3), 10-5, อคิน อินจันทึก (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤติน ไศลแก้ว (กรุงเทพฯ) 5-3, 4-0, รวิพล ขวัญจันทร์ (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแรก มนัสนันท์ ฟูน้อย (ปทุมธานี) ชนะ วาริศา อินทรพรหม (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, มาลิน พงศ์ทองเมือง (กรุงเทพฯ) ชนะ ภวิษย์พร โพธิ์พันธุ์ (มือวาง4-กรุงเทพฯ) 4-2, 4-2, สิริน พงศ์ทองเมือง (กรุงเทพฯ) ชนะ มิยุ อิการาชิ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-1

 ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบแรก พาร์ จันทรโคลิกา (กรุงเทพฯ) ชนะ พรวิเศรษฐ์ พึ่งพร (สมุทรสาคร) 6-1, 6-1

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบแรก ลัลน์ลลิต บุษดี (ปทุมธานี) ชนะ ปาย จิรวณิชย์เจริญ (นนทบุรี) 4-0, 4-0

ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTA3OQ==.html

LTAT