พรปวีณ์ หวดโค่นเต็ง 1 ทะลุตัดเชือก PTT – NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง

Written by LTAT Admin

พรปวีณ์ หวดโค่นเต็ง 1 ทะลุตัดเชือก PTT – NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการPTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลางสนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 25 ก.ย.65 ในประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 รอบก่อนรองชนะเลิศ พรปวีณ์ นวลศรี จากปทุมธานี ชนะ เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ จากกรุงเทพฯ 2-0 เซต 4-1, 4-2 พรปวีณ์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ รนภัส หงส์จำรัสศิลป์ มือวางอันดับ 3 ของรายการจากนครปฐม) ที่ชนะ มนัสนันท์ ฟูน้อย จากปทุมธานี มาได้ 2-0 เซต 4-2, 4-2 

ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นดังนี้

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ อธิวัฒน์ บุญชู (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ดนุชน รุ่งมงคลนาม (มือวาง6-ภูเก็ต) 4-2, 4-0, พัชรณัฏฐ์ วราธัชนนท์ (มือวาง4-อยุธยา) ชนะ จ้าว เจ๋อหนาน เจียรธนนนท์ (มือวาง8-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, ชวิศ จตุรพิรีย์ (มือวาง3-นครปฐม) ชนะ ดัสติน เฃียวรักษา (ชลบุรี) 4-0, 4-0, ฮารุกิ อิบารากิ (มือวาง5-ญี่ปุ่น) ชนะ เบญจมินทร์ สิริพศุตม์ (มือวาง2-กรุงเทพฯ) 4-0, 4-2

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี วิมุตติญา พงษ์หนู (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ซิกิ มิชิมะ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-0, ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล (มือวาง3-ชลบุรี) ชนะ เมอิ โฮโซเอะ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-1, ไอรดา โกวิทวัฒนชัย (มือวาง4-ชลบุรี) ชนะผ่าน ปวรวรรณ ฉัตรมาศ (ชลบุรี)

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ยาซูนะ ทานินากะ (มือวาง1-ญี่ปุ่น) ชนะ Wenxi Ge (จีน) 4-1, 4-1, วรินดา วิทยากร (กรุงเทพฯ) ชนะ รินะ ฮิกาชิ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ วนัสนันท์ แก้วนำ (สมุทรปราการ) 4-0, 4-1, วรินดา ลีปรีชานนท์ (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ โคโตะ คูซานะ 4-1, 4-1

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ธรรมะ โคศิริ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ นำพล พยุงวงษ์ (มือวาง5-สมุทรสาคร) 4-0, 4-0, พุทธคุณ รุ่งมงคลนาม (มือวาง3-ภูเก็ต) ชนะผ่าน ไตยรัตน์ รัตนศิริวิไล (มือวาง3-ภูเก็ต), อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (มือวาง2-ชลบุรี) ชนะ วรทย์ จตุรพิรีย์ (มือวาง8-นครปฐม) *** ณัฐวุฒิ โพธิสุทธิ์ (ชลบุรี) ชนะ ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (มือวาง7-นครปฐม) ***

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ โชติรินทร์ แก้วก่า (มือวาง1-ชลบุรี) ชนะ นิธิณา วรนุตารักษา (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ อนัตตา ฮวดเจริญ (มือวาง7-นนทบุรี) 4-0, 4-0, ณฐมณฑ์ โพธิ์หลวง (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ สุรพิชญา คล้อยดี (มือวาง6-เพชรบุรี) 4-1, 4-2, ปวีณอร นวลศรี (มือวาง2-ปทุมธานี) ชนะ อเล็กซิส อึ้ง (สิงคโปร์) 4-0, 4-0

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (มือวาง1-ชลบุรี) ชนะ ปริญญา ด่านดอน 4-1, 4-2, อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (มือวาง5-ภูเก็ต) ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง (มือวาง4-สุรินทร์) 4-2, 5-4(5), ปังยะ ผลพิรุฬห์ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ วีรวิชญ์ กำพุฒ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2, ธรรม์ พันธราธร (มือวาง2-ปทุมธานี) ชนะ พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) 4-0, 4-0

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ริโอะ ฮิกาชิ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ ชิญญาดา วิทูประพัทธ์ (เพชรบุรี) 4-0, 4-0, โมชิซูกิ (ญี่ปุ่น) ชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์ (มือวาง4-อยุธยา) 4-2, 4-1, ณัฐรดา ผลเจริญ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) 4-2, 5-4(4), ณปภัช เสรยานนท์ (มือวาง5-นครศรีธรรมราช) ชนะ แอนนา ซาโตะ (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3 

 ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์ (มือวาง5-กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, ปราณบิดร บัวอินทร์ (ปทุมธานี) ชนะ ซิงห์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, วินิทร เหล่าเขตกิจ (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ ธีรภัทรโคคิ หลาบหนองแสง (มือวาง3-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2, 10-4, รวิพล ขวัญจันทร์ (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ อคิน อินจันทึก (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-2 

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ พรปวีณ์ นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2, พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (มือวาง3-นครปฐม) ชนะ มนัสนันท์ ฟูน้อย (ปทุมธานี) 4-2, 4-2, ภัสรี พระไซร (กรุงเทพฯ) ชนะ มาลิน พงศ์ทองเมือง (กรุงเทพฯ) 4-0, 5-4(3), ยาซูโนะ อาโอกิ (มือวาง2-ญี่ปุ่น) ชนะ สิริน พงศ์ทองเมือง (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1

 ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ เอธาน เมย์เซ่น (มือวาง5-เบลเยี่ยม) ชนะ ณภัทร ฮวดเจริญ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) 1-4, 5-3, 10-6, อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ ปัณณธร ตรีอัญชุลีธาร (ภูเก็ต) 4-0, 4-0, พีรณัฐ ศรีระวีวงศา (มือวาง7-กรุงเทพฯ) ชนะ ปัณณธร ตรีอัญชุลีธาร (ภูเก็ต) 4-0, 4-0, พีรณัฐ ศรีระวีวงศา (มือวาง7-กรุงเทพฯ) ชนะ อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ (มือวาง4-ราชบุรี) 4-2, 4-2, ชิตนภ ศิวบวรวิช (มือวาง8-ขอนแก่น) ชนะ ราจาฟ ซุนดารามาน (มือวาง2-กรุงเทพฯ) 

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ วันใส กสิกรรมไพบูลย์ (มือวาง3-ยะลา) ชนะ พิมพ์พิชชา คงวัน (นนทบุรี) 4-1, 4-0, วราภรณ์ เมืองโพธิ์ (มือวาง4-สุพรรณบุรี) ชนะ เพอร์ลีน จิ๋วพัฒนกุล (นครศรีธรรมราช) 4-1, 4-2, กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภกานต์ สว่างโชติ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, กมรวรรณ ก้อนศิลา (มือวาง1-นนทบุรี) ชนะ ชนะผ่าน ลัลน์ลลิต บุษดี (ปทุมธานี) 

ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTA3OQ==.htmlLTAT