ได้นักหวดฝีมือดีครองแชมป์ แอลทีโอ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ หน 3

Written by LTAT Admin

ได้นักหวดฝีมือดีครองแชมป์
แอลทีโอ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ หน 3

    การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ LTO Junior Championship 2022 (แอลทีโอ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2022) ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2565 เป็นวันสุดท้าย โดย พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ น.ส.ขนิษฐา ศรีตะวัน กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
    ผลการแข่งขันคู่อื่น รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ก้องภพ แซ่ลิ้ม (มือวาง 1-นครปฐม) ชนะ อภิวัฐ เครือวัลย์ (มือวาง 3-ชลบุรี) 4-0, 4-0 พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (มือวาง 2-ปทุมธานี) ชนะ ถิรวุษิ ตันนิรันดร (มือวาง 5-กทม.) 4-0, 4-2 และรอบชิงชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ ชนะ ก้องภพ 0-4, 4-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7
    ด้านหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบรองชนะเลิศ ศรุดา สุดตา (มือวาง 3-กทม.) ชนะ ทานินากะ อันนะ (มือวาง 1-ญี่ปุ่น) 4-0, 4-1 กฤษณา รอดประเสริฐ (มือวาง 4-กทม.) ชนะ ชาคริยา เวทยาวงศ์ (มือวาง 2-ชลบุรี) 4-1, 2-4 และซูเปอร์ไทเบรก 12-10 และรอบชิงชนะเลิศ ศรุดา ชนะ กฤษณา 4-0, 4-0
    รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ธรรมะ โคศิริ (มือวาง 1-กทม.) ชนะ ศุภกร คำจันลา (มือวาง 3-ขอนแก่น) 4-0, 4-1 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (มือวาง 2-ภูเก็ต) ชนะ ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (มือวาง 5-นครปฐม) 4-1, 4-0 และรอบชิงชนะเลิศ ธรรมะ ชนะ ปาณะวัฒน์ 4-0, 4-0
    หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบรองชนะเลิศ ณวรรญา ณภาสวรรณ (มือวาง 1-ปทุมธานี) ชนะ เรมิ อิอูจิ (มือวาง 3-นนทบุรี) 5-3, 3-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (มือวาง 4-กทม.) ชนะ อนัตตา ฮวดเจริญ (มือวาง 2-นนทบุรี) 4-1, 4-2 และรอบชิงชนะเลิศ ลัลน์ลลิน ชนะ ณวรรญา 4-1, 4-1
    รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (มือวาง 3-ภูเก็ต) ชนะ เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (มือวาง 1-ภูเก็ต) 3-5, 4-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ธรรม์ พันธราธร (มือวาง 2-ปทุมธานี) ชนะ วรเมธ บุญพึง (มือวาง 4-สุรินทร์) 4-2, 4-1 และรอบชิงชนะเลิศ ธรรม์ ชนะ อัครินทร์ 4-2, 4-0
    หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ ปารมี ทัดแก้ว (มือวาง 1-ยะลา) ชนะ อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (มือวาง 4-ปทุมธานี) 5-4(2), 4-1 กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (มือวาง 3-กทม.) ชนะ อารีรัตน์ เดชเพชร (มือวาง 2-สมุทรสาคร) 5-4(10-8), 4-1 และรอบชิงชนะเลิศ ปารมี ชนะ กนกอินทร์ 4-1, 4-0 
    รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ กฤตเมธ ธรรมกุล (มือวาง 1-สุราษฎร์ธานี) ชนะ ริว โกฏิกุล (มือวาง 8-กทม.) 4-1, 5-4(3) ภาธรรม เหล่าสกุลพร (มือวาง 2-กทม.) ชนะ เทียมตะวัน วรรณการโสภณ (มือวาง 5-นนทบุรี) 4-0, 4-2 และรอบชิงชนะเลิศ กฤตเมธ ชนะ ภาธรรม 4-1, 4-2
    ส่วนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (มือวาง 1-นครปฐม) ชนะ อารา อาซาล อาซิม (มัลดีฟส์) 2-4, 4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 เพอร์ลีน จิวพัฒนกุล (นครศรีธรรมราช) ชนะ ภวิษย์พร โพธิพันธุ์ (มือวาง 2-กทม.) 4-0, 5-3 และรอบชิงชนะเลิศ เพอร์ลีน ชนะ พรนภัส 1-4, 5-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
    ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ฉัตรฐิติ บุญประคอง (มือวาง 1-นนทบุรี) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กทม.) 4-0, 4-2 ภคิน ทองบุญเจริญ (กทม.) ชนะ วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์ (มือวาง 2-กทม.) 3-5, 5-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 และรอบชิงชนะเลิศ ฉัตรฐิติ ชนะ ภคิน 4-2, 4-2
    หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล (กทม.) ชนะ ลัลน์ลลิต บุษดี (ปทุมธานี) 4-2, 5-3 ภัทราภา อรชุนะกะ (มือวาง 2-กทม.) ชนะ แอนนา กรับส์ (สหรัฐฯ) 4-0, 4-1 และรอบชิงชนะเลิศ ภัทราภา ชนะ ชนัสนันท์ 5-3, 2-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5
LTAT