เทนนิสเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ปิดฉากแล้ว

Written by LTAT Admin

เทนนิสเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ปิดฉากแล้ว

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ "PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4" ภาคใต้ ที่สนามกีฬากลาง จ.ชุมพร ปิดฉากลงแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน โดยเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบรองชนะเลิศ ปิติ โชติมณี (ชุมพร) ชนะ ภูผา ภูผาวัฒนากิจ (1-ตรัง) 4-0, 4-0 ทรอย ศิวพฤกษ์ (2-กรุงเทพ) ชนะ กิตติธัช วงศ์ดาว (ภูเก็ต) 4-2, 4-1 รอบชิงชนะเลิศ ทรอย ศิวพฤกษ์ (2-กรุงเทพ) ชนะ ปิติ โชติมณี (ชุมพร) 5-3, 4-0

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบรองชนะเลิศ กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ (3-ชุมพร) ชนะ มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (1-ชุมพร) 2-4, 4-1, 10-6 ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (2-ชุมพร) ชนะ ภูวริศ บุญวิริยะ (4-สงขลา) 4-0, 4-0 รอบชิงชนะเลิศ กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ (3-ชุมพร) ชนะ ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (2-ชุมพร) 2-4, 4-1, 10-5

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบรองชนะเลิศ พุทธคุณ รุ่งมงคลนาม (4-ภูเก็ต) ชนะ พัชรพล หลีกุล (1-สงขลา) 4-1, 4-1 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (2-ภูเก็ต) ชนะ ณัฐวัฒน์ ศิริพรประสิทธิ์ (3-ยะลา) 5-3, 4-2 รอบชิงชนะเลิศ ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (2-ภูเก็ต) ชนะ พุทธคุณ รุ่งมงคลนาม (4-ภูเก็ต) 4-2, 5-4(6)

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ ริว โกฏิกุล (1-กรุงเทพ) ชนะ ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) 6-3, 6-3 เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (2-ภูเก็ต) ชนะ ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 6-2, 6-2 รอบชิงชนะเลิศ ริว โกฏิกุล (1-กรุงเทพ) ชนะ เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (2-ภูเก็ต) 6-2, 6-2

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (3-ชุมพร) ชนะ กฤตเมธ ธรรมกุล (1-สุราษฎร์ธานี) 6-0, 6-2 อนันต์สิทธิ์ ก๊กเลี่ยม (สุราษฎร์ธานี) ชนะ อันดามัน ทิศา (4-ภูเก็ต) 6-2, 6-0 รอบชิงชนะเลิศ ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (3-ชุมพร) ชนะ อนันต์สิทธิ์ ก๊กเลี่ยม (สุราษฎร์ธานี) 6-1, 6-2

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ ทินภัทร เทียนธวัช (1-กระบี่) ชนะ อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล (พัทลุง) 6-1, 6-2 ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (2-สุราษฎร์ธานี) ชนะ กฤตเมธ สอดส่อง (กรุงเทพ) 6-0 (กฤตเมธถอนตัว) รอบชิงชนะเลิศ ทินภัทร เทียนธวัช (1-กระบี่) ชนะ ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (2-สุราษฎร์ธานี) 4-6, 6-1, 6-4

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบรองชนะเลิศ บุณรดา ทิโบโก (1-ตรัง) ชนะ มิโอะ ชิราอิ (ภูเก็ต) 4-1, 4-2 ชาลิสา มีแสง (2-สุราษฎร์ธานี) ชนะ โชติกา ลิ่มมานะกุล (2-ภูเก็ต) 0-4, 4-1, 11-9 รอบชิงชนะเลิศ บุณรดา ทิโบโก (1-ตรัง) ชนะ ชาลิสา มีแสง (2-สุราษฎร์ธานี) 4-1, 4-1

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบรองชนะเลิศ ธมลพรรณ ก้อนเพชร (1-สงขลา) ชนะ จิโฮะ ชิราอิ (ภูเก็ต) 2-4, 4-2, 12-10 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (3-ภูเก็ต) ชนะ ณิชากร บุญวิริยะ (2-สงขลา) 5-3, 3-5, 10-7 รอบชิงชนะเลิศ กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (3-ภูเก็ต) ชนะ ธมลพรรณ ก้อนเพชร (1-สงขลา) 4-2, 1-4, 10-6

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบรองชนะเลิศ ธนพร ดิษฐวิชัย (1-ยะลา) ชนะ สุรพิชญา คล้อยดี (3-เพชรบุรี) 4-0, 4-2 ทักษญา ตันนิติกุล (2-สงขลา) ชนะ เอลลี่ ชอว์ (4-ฮ่องกง) 5-3, 4-0 รอบชิงชนะเลิศ ทักษญา ตันนิติกุล (2-สงขลา) ชนะ ธนพร ดิษฐวิชัย (1-ยะลา) 5-4(2), 4-5(5), 10-6

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ ธฤตา หงษ์หยก (1-ภูเก็ต) ชนะ เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) 6-0, 6-2 ธนิสรา จงควินิต (2-สุราษฎร์ธานี) ชนะ ณัฐลียา ชาลินสกี้ (ภูเก็ต) 6-3, 7-5 รอบชิงชนะเลิศ ธฤตา หงษ์หยก (1-ภูเก็ต) ชนะ ธนิสรา จงควินิต (2-สุราษฎร์ธานี) 6-0, 6-2

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (1-กรุงเทพ) ชนะ วรนิษฐา สุขแก้ว (พัทลุง) 6-2, 6-7(4), 10-3 นภัสกร สมิตไมตรี (2-สงขลา) ชนะ ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) 6-2, 7-5 รอบชิงชนะเลิศ นภัสกร สมิตไมตรี (2-สงขลา) ชนะ เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (1-กรุงเทพ) 6-1, 6-1

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ แพรวา จงจิตร (1-สงขลา) ชนะ อภิชญา สฤษดิสุข (พังงา) 6-2, 6-2 พชร นิลธนาชนะ (2-ภูเก็ต) ชนะ ธัญยมน จันวัฒนะ (สงขลา) 6-0, 6-0 รอบชิงชนะเลิศ แพรวา จงจิตร (1-สงขลา) ชนะ พชร นิลธนาชนะ (2-ภูเก็ต) 6-3, 6-4
LTAT