เทนนิสเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ เปิดฉาก

Written by LTAT Admin

เทนนิสเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ เปิดฉาก

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ "PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4" ภาคใต้ ที่สนามกีฬากลาง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เป็นการแข่งขันรอบแรกและรอบสองหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ ดังนี้

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบแรก ปิติ โชติมณี (ชุมพร) ชนะ ดนุชน รุ่งมงคลนาม (ภูเก็ต) 5-3, 4-0 กิตติธัช วงศ์ดาว (ภูเก็ต) ชนะ แอนโธนี่ มันโซลี่ (ภูเก็ต) 4-1, 5-3

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก ไมเคิล มันโซลี่ (ภูเก็ต) ชนะ กฤติพงศ์ เจริญรูป (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-1 รอบสอง มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (1-ชุมพร) ชนะ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) 4-0, 2-4, 11-0 กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ (3-ชุมพร) ชนะ ภัคพล หมื่นพล (ตรัง) 5-3, 5-3 ภูวริศ บุญวิริยะ (4-สงขลา) ชนะ ไมเคิล มันโซลี่ (ภูเก็ต) 4-1, 4-0 ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (2-ชุมพร) ชนะ ธนกฤต อมรศักดิ์ (ภูเก็ต) 4-2, 4-1

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพ) ชนะ ณฐกร ผลอ่อน (นครศรีธรรมราช) 4-0, 4-1 พาทิศ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพ) ชนะ ณฐพร ผลอ่อน (นครศรีธรรมราช) 4-1, 5-3 ติโมเฟย์ อิกนัตเยฟ (รัสเซีย) ชนะ รัชต์พงษ์ นิธิสหกุล (ภูเก็ต) 4-2, 5-4(2) ถิรคุณ บริบูรณ์ (ตรัง) ชนะ ธีร์นภัส มาลัย (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-0 รอบสอง พัชรพล หลีกุล (1-สงขลา) ชนะ วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพ) 4-1, 5-4(5) พุทธคุณ รุ่งมงคลนาม ชนะ พาทิศ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพ) 4-2, 5-3 ณัฐวัฒน์ ศิริพรประสิทธิ์ (3-ยะลา) ชนะ ติโมเฟย์ อิกนัตเยฟ (รัสเซีย) 4-0, 4-0 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (2-ภูเก็ต) ชนะ ถิรคุณ บริบูรณ์ (ตรัง) 5-3, 4-2

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ภัทรดนัย ศรีสุวรรณ์ (สงขลา) 6-1, 5-1 (ภัทรดนัยถอนตัว) ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) ชนะ อริยพล หลีกุล (สงขลา) 6-4, 4-1 (อริยะพลถอนตัว)

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแรก อนันต์สิทธิ์ ก๊กเลี่ยม (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ไตรวิช นิรัตติสัย (ชุมพร) 6-1, 6-0 รอบสอง กฤตเมธ ธรรมกุล (1-สุราษฎร์ธานี) ชนะ ชัชวณันต์ จิตรกถล (ชุมพร) 6-0, 6-0 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (3-ชุมพร) ชนะ สิรวิชญ์ นันทรัตน์ (สงขลา) 6-0, 6-0 อันดามัน ทิศา (4-ภูเก็ต) ชนะ ปรเมษฐ์ ประเสริฐชัย (ราชบุรี) 6-4, 6-2

 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบแรก ทินภัทร เทียนธวัช (1-กระบี่) ชนะ ณัฐพนช์ เถามณี (สงขลา) 6-3, 4-6, 10-7 อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล (พัทลุง) ชนะ กิตติทัต หนูหวาน (พัทลุง) 6-0, 6-1 กฤตเมธ สอดส่อง (กรุงเทพ) ชนะ พงศธร ถาวรานุรักษ์ (พัทลุง) 6-0, 6-0 ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (2-สุราษฎร์ธานี) ชนะ สิรวิชญ์ พวงจันทน์แดง (ภูเก็ต) 2-6, 6-3, 10-4

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก สิรภัสสรณ์ พนมวัน ณ อยุธยา (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ณัฐกานต์ นิธิสหกุล (ภูเก็ต) 4-1, 1-4, 10-5 รอบสอง ธมลพรรณ ก้อนเพชร (1-สงขลา) ชนะผ่าน ซูบิตูน (ภูเก็ต) จิโฮะ ชิราอิ (ภูเก็ต) ชนะ พัทธนันทร์ ก้อนเพชร (4-สงขลา) 4-1, 4-1 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (3-ภูเก็ต) ชนะ ชัญญาพัชญ์ ดิษฐวิชัย (ยะลา) 4-1, 4-1 ณิชากร บุญวิริยะ (2-สงขลา) ชนะ สิรภัสสรณ์ พนมวัน ณ อยุธยา (สุราษฎร์ธานี) 4-2, 4-1

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก ณธิดา คู่พงศกร (ภูเก็ต) ชนะ กันยกร หนูหวาน (พัทลุง) 4-2, 5-4(3) รอบสอง ธนพร ดิษฐวิชัย (1-ยะลา) ชนะ กันยกร หนูหวาน (พัทลุง) 4-2, 5-3 สุรพิชญา คล้อยดี (3-เพชรบุรี) ชนะ วรรณรดา วงศ์ดาว (ภูเก็ต) 4-0, 4-1 เอลลี่ ชอว์ (4-ฮ่องกง) ชนะ ธันยกานต์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) 4-0, 5-3 ทักษญา ตันนิติกุล (2-สงขลา) ชนะ สเตลล่า โบเนตโต้ (ชุมพร) 4-0, 4-1

 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก ธฤตา หงษ์หยก (1-ภูเก็ต) ชนะ ภัทรจาริน วนศิริพร (ชุมพร) 6-0, 6-1 เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 7-5, 6-3 ณัฐลียา ชาลินสกี้ (ภูเก็ต) ชนะผ่าน นันท์นภัส อินทวิเชียร (นครศรีธรรมราช) ธนิสรา จงควินิต (2-สุราษฎร์ธานี) ชนะ มาเรีย เอลิสซาเว็ต ค็อกโคลิอู (ภูเก็ต) 6-1, 6-0
LTAT