หวดดาวรุ่งร่วมดวล PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่4 “ภาคกลาง”

Written by LTAT Admin

หวดดาวรุ่งร่วมดวล PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่4 “ภาคกลาง”

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ภาคกลาง (เก็บคะแนนสะสมสู่รอบมาสเตอร์) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.65

 ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32) ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ปิญชาน์ นักดนตรี (พระนครศรีอยุธยา) 5-3, 4-0, Ethan Chng (สิงคโปร์) ชนะ ธีร์ ล้อตระกานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (มือวาง 8-ชลบุรี) ชนะ ภูผา กระแสร์เสียง (ปทุมธานี) 4-0, 4-1, ภูริชทร์ สิรการัณย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ วัศรทรรศน์ จรัสสุนทรวงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-2, ภูมิพร โสภิษฐพงษ์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ธณกร ปาณสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ) 5-4(2), 5-3, ปุณณ์ณพิชญ์ พิทักษ์ตระกูล (มือวาง7-ชลบุรี) ชนะ ไอศูรย์ มังกรพานิชธาร (สมุทรปราการ) 2-4, 4-1, 16-14, ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์ (เพชรบุรี) ชนะ พล จับจิตรใจดล (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, โทมะ ทาคาฮาชิ (ญี่ปุ่น) ชนะ Aidan Chng (สิงคโปร์) 3-5, 4-2, 10-7, อภิวัฐ เครือวัลย์ (มือวาง5-ชลบุรี) ชนะ พร้อม จับจิตรใจดล (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ธีร์ธัช รักคิด (กรุงเทพฯ) ชนะ กันตพัฒน์ อสัมภินพงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-2, 5-3

 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 64 คน) ภวิศ รุกขเสรณีย์ (ชลบุรี) ชนะ จิตบุณย์ กาญจนพฤฒิพงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) 4-1, 5-3, ธามม์ ล้อตระกานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ไทสุเกะ คาวามูระ (ญี่ปุ่น) 5-3, 1-4, 10-3, ศุภกร พันกะหรัด (กรุงเทพฯ) ชนะ ปีย์ จิรวณิชย์เจริญ (นนทบุรี) 4-0, 5-3, อาทิตย์ (ลาว) ชนะ ชวิศ มัสอูดี (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1, ภูดิศ รุกขเสรณีย์ (ชลบุรี) ชนะ ศิรวิชญ์ พรมมินทร์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0/ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบสอง อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ มิโกโตะ โมโตกิ (ญีปุ่น) 4-0, 4-0, ณัฐวุฒิ โพธิสุทธิ์ (ชลบุรี) ชนะ เรโอะ อิอูจิ (มือวาง14-นนทบุรี) 4-1, 4-0, ทาคาโตชิ ซากาอิ (มือวาง12ชลบุรี) ชนะ ภวิศ รุกขเสรณีย์ (ชลบุรี) 4-2, 4-0, นำพล พยุงวงษ์ (มือวาง7-สมุทรสาคร) ชนะ กฤติธี ชาญนคร (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, อิงพล อินนุพัฒน์ (มือวาง3-ยะลา) ชนะ ธามม์ ล้อตระกานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0, ยองเจ ทองรุ่ง (มือวาง13-กรุงเทพฯ) ชนะ วีรวิชญ์ รัตนทัศนีย์ (กรุงเทพฯ) 4-2, 5-4(5), จักรกฤษณ์กั๊ด เกอร์ชอน (มือวาง11-กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภกร พันกะหรัด (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, เมธัส ทองบัณฑิต (มือวาง8-ชลบุรี) ชนะ เมสัน คิม 5-3, 4-0, อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (มือวาง5-ชลบุรี) ชนะ ฐิติกร สุดตา (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1, จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (มือวาง9-พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กรุงเทพฯ) 5-3, 4-2, ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (มือวาง16-นครปฐม) ชนะ ธิติ กุลจรรยาวิวัฒน์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-2, อาทิตย์ (ลาว) ชนะ จิรภัทร พัฒนธีระเดช (มือวาง4-กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0, ธรรมลักษณ์ โกวิทวัฒนชัย (มือวาง6-ชลบุรี) ชนะ พศวีร์ คงวัน (นนทบุรี) 4-0, 4-0, ไตยรัตน์ รัตนศิริวิไล (มือวาง10-กรุงเทพฯ) ชนะ อิจิ ชิโมดะ (ญี่ปุ่น) 5-4(3),5-3, นาคิม เขียวกุ้ง (มือวาง2-กรุงเทพฯ) ชนะ ภูดิศ รุกขเสรณีย์ (ชลบุรี) 4-1, 4-0

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเดี่ยว รอบสอง (สาย 64 คน) พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (มือวาง15-สมุทรสาคร) ชนะ ธิติพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-1, วีรวิชญ์ กำพุฒ (มือวาง5-กรุงเทพฯ) ชนะ จักรคณัตม์ ปัทมชัยยันต์ (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-1, ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี (มือวาง4-กรุงเทพฯ) ชนะ อันเดร คายูคอฟ (รัสเซีย) 6-4, 6-2, พนธกร ณัฐเมทินี (มือวาง16-สมุทรสาคร) ชนะ วรโชติ ศรีวัฒนาวานิช (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-4, พีรณัฐ แสนพันธ์ (มือวาง12-สมุทรปราการ) ชนะ ทาเคโยชิ ไอยามะ (ญี่ปุ่น) 6-0, 6-0, วรเมธ บุญพึ่ง (มือวาง8-สุรินทร์) ชนะ เนลี โคลาโค (อินเดีย) 6-0, 6-1, เตชธรรม ศรีเสน (มือวาง9-ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ยาคูโมะ คูซานะ (ญี่ปุ่น) 6-3, 6-0,Theodore Koh Zhekai (บึงกาฬ) ชนะ พงศธรรม อสัมภินพงศ์ (มือวาง13-กรุงเทพฯ) 6-2, 6-0, ปิยังกูร ฉัตรมาศ (มือวาง7-ชลบุรี) ชนะ เดวิด แคมป์เบล (ชลบุรี) 6-0, 6-1, ตรัย ศรีเสน (มือวาง11-ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ กิรติกรณ์ อยู่ยังเกตุ ( สุพรรณบุรี) 6-1, 6-0, ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์ (มือวาง14-ชลบุรี) ชนะ เตชิต ล้ำประเสริฐ (กรุงเทพฯ) ชนะ 6-3, 6-3, กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (มือวาง2-ชลบุรี) ชนะ คุณภัฐ พรสวัสดิ์กลิ่น (พระนครศรีอยุธยา) 6-1, 6-1

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงเดี่ยว รอบแรก (สาย 32 คน) พิมล์ เทียนเงิน (กรุงเทพฯ) ชนะ ซากูระ อาซาโอกะ (ญี่ปุ่น) 6-2, 6-2, ณภัทร เทียมธรรม (ชลบุรี) ชนะ วรณัน จินดาลิขิต (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-0, อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) ชนะ โมโม่ อาซาโอกะ (ญี่ปุ่น) 6-0, 6-0, อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ เชียนหญิง จาง (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-1, สิริน พงศ์ทองเมือง (มือวาง6-กรุงเทพฯ) ชนะ มิกุ มัตสึโมโตะ (ญี่ปุ่น) 6-0, 6-1, ริโน่ ชินเดน (กรุงเทพฯ) ชนะ ศิริภัทร งามสง่า (กรุงเทพฯ) 7-6(6) Retd., ณพัฐธิกา ราศรี (มือวาง8-อุบลราชธานี) ชนะ พริม จับจิตรใจดล (กรุงเทพฯ) 6-0ม 6-1, ชยาภรณ์ จันทร์คำ (ชลบุรี) ชนะ กชพร วิริโยฬาร (ชลบุรี) 6-3, 7-6(4), มะลิ อ่องลออ (ปทุมธานี) ชนะ นภัสวรรณ วัชระมงคล (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-3

 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว รอบสอง (สาย 64 คน) ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (มือวาง1-กรุงเทพฯ) ชนะ กฤติน ไศลแก้ว (กรุงเทพฯ) 6-, 6-0, ปรุฬห์ แจ่มสุข (มือวาง15-กรุงเทพฯ) ชนะ สิริพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-1, Soulisack Cassinis (ลาว) ชนะ กฤติธี ไศลแก้ว (มือวาง12-กรุงเทพฯ) 6-0, 6-1, วินิทร เหล่าเขตกิจ (มือวาง3-กรุงเทพฯ) ชนะ อเล็กซานเดอร์ ทรุนเซอร์ (นนทบุรี) 6-1, 6-0, ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (มือวาง14-นครราชสีมา) ชนะ Selwyn Wong (ฮ่องกง) 6-1, 6-1, Hongkiu Lau (ฮ่องกง) ชนะ มาริอุส คือร์ชไตเนอร์ (มือวาง10-กรุงเทพฯ) 6-0, 6-1, นราธิป เรืองศรี (มือวาง8-ปทุมธานี) ชนะ ซิงห์ (กรุงเทพฯ) 6-4, 6-0), ภูริภาคย์ หวังดี (นนทบุรี) ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ (มือวาง7-ชลบุรี) 6-3, 6-2

 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32 คน) วุฒิชาติ บุรณศิริ (กรุงเทพฯ) ชนะ คาราน โคลาโค (อินเดีย) 1-6, 6-4, 10-8, 

พาร์ จันทรโคลิกา (กรุงเทพฯ) ชนะ เบญจ์ เทียนเงิน (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-2, ลี่ หยานรุน (จีน) ชนะ อำนาจ สุวรดี (ปทุมธานี) 6-0, 6-0, วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์ (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤตชัย น้อยแดง (ปทุมธานี) 6-2, 6-2, ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (ชลบุรี) ชนะ ชยนนท์ รอดน้อย (นนทบุรี) 6-3, 3-1 Retd.

สามารถดูผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทาง https://www.tour.ltat.org/tournaments-factsheet-acceptance-MTA2NQ==.html

LTAT