“มนัสนันท์” สมราคาเต็ง1 ทะลุเข้าตัดเชือก “PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ภาคอีสาน

Written by LTAT Admin

“มนัสนันท์” สมราคาเต็ง1 ทะลุเข้าตัดเชือก
“PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ภาคอีสาน

มนัสนันท์ ฟูน้อย มือวาง 1 ของรายการจากปทุมธานี โชว์ฟอร์มสมราคามือเต็ง ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง จากนนทบุรี 6-1, 6-1 ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุ่น 14 ปี การแข่งขันเทนนิส “PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อ 27 พ.ย.64

มนัสนันท์ เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ จากนครราชสีมา ที่ชนะ อันดามัน สิริพรรุ่งโรจน์ จากมุกดาหาร 6-1, 6-0 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ

ด้าน ภัทรวดี ชนะวงศ์ มือวางอันดับ 2 จากอยุธยา ชนะ พรชนก โทนุสินธิ์ นักหวดจากมุกดาหาร 6-3, 6-0 เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ จิราพร วรรณสุทธิ์ จากอุบลราชธานี ที่ชนะ ชามา อภิวันทน์โอภาศ นักหวด กทม. 6-0, 6-0 มาในรอบก่อนรองชนะเลิศ

ผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

ชายเดี่ยว 8 ปี รอบแรก บวรฌาณญ์วาลฌอง ทิณญ์(อุดรธานี) ชนะ จตุรภัทร สุริยวนากุล(ขอนแก่น) 4-0, 4-0ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์(ยโสธร) ชนะ ภัทรปวินทร์ กางทอง(สกลนคร) 4-1, 4-2 / รอบก่อนรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์(ปทุมธานี) ชนะ ชลภณ คำจันลา(ขอนแก่น) 4-0, 4-0 บวรฌาณญ์วาลฌอง ทิณญ์(อุดรธานี) ชนะ ชวิศ จตุรพิรีย์(นครปฐม) 4-1, 4-2 ภัทรภูมินทร์ กางทอง(สกลนคร) ชนะ รวิภาส โปติ(นนทบุรี) 4-1, 4-0 ธนกฤต โภคสวัสดิ์ ชนะ ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์(ยโสธร) 4-0, 4-1

ชายเดี่ยว 10 ปี รอบแรก อะตอม ตันวาณิชกุล(ขอนแก่น) ชนะ ภูปกรณ์ ภูเกิดพิมพ์(ขอนแก่น) 4-0, 5-3 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์(กทม.) ชนะ พลเดช ระภาพันธ์(มหาสารคาม) 5-3, 4-0 เดนิส เขียวรักษา(ชลบุรี) ชนะ กันตพงศ์ พิมพ์วงศ์(ขอนแก่น) 4-2, 4-0 นภัสดล อุบลแก้ว(ขอนแก่น) ชนะ ศุภกฤต เศรษฐภักดี(ขอนแก่น) 4-0, 4-0 พัฒนะ โต๊ะถม(ขอนแก่น) ชนะ ณดล พงษ์ภิญโญ(ขอนแก่น) 4-1, 4-2 / รอบก่อนรองชนะเลิศ ฌาน เลาอมรพาณิชย์(กทม.) ชนะ อะตอม ตันวาณิชกุล(ขอนแก่น) 4-0, 4-0 วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์(กทม.) ชนะ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์(กทม.) 4-2, 5-3 พาทิศ เลิศสินธพานนท์(กทม.) ชนะ พัฒนะ โต๊ะถม(ขอนแก่น) 4-0, 4-0 นภัสดล อุบลแก้ว(ขอนแก่น) ชนะ เดนิส เขียวรักษา(ชลบุรี) 4-2, 0-4 ซูเปอร์ไทเบรก 10-7

ชายเดี่ยว 12 ปี รอบแรก ศุภกร คำจันลา(ขอนแก่น) ชนะ ปิติ ยุทธรัตน์(อุดรธานี) 4-0, 4-0 ศิวกร ฉวยกระโทก(นครราชสีมา) ชนะ วรทย์ จตุรพิรีย์(นครปฐม) 3-5, 4-2 ซูเปอร์ไทเบรก 10-7 เสฏฐวุฒิ เปาวนา(อุดรธานี) ชนะ อนันดา นวลตา(มุกดาหาร) 2-4, 4-2 ซูเปอร์ไทเบรก 11-9 จิรภัทร พัฒนธีระเดช(กทม.) ชนะ กฤติพงศ์ หาสุข(บุรีรัมย์) 5-3, 4-1 / รอบก่อนรองชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ศุภกร คำจันลา(ขอนแก่น) 4-0, 4-0

ชายเดี่ยว 14 ปี รอบแรก ฌาณ ประจงสาร(อุดรธานี) ชนะ ณฐนนท์ วรหาญ(ขอนแก่น) 6-4, 6-0 เตชธรรม ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ธนกฤต โพธิ์จันทร์(ขอนแก่น) 6-1, 6-2

ชายเดี่ยว 16 ปี รอบแรก คณิน ริสุขุมาล(นครราชสีมา) ชนะ สันติภาพ อภิวันทน์โอภาศ(กทม.) 6-0, 6-1 ญาณกวี กัญญ์วรากุล(อุดรธานี) ชนะ ก้องเกียรติ รักษ์พงษ์สิริ(นครพนม) 6-3, 6-2

ชายเดี่ยว 18 ปี รอบแรก อิทธิกร กัญญ์วรากุล(อุดรธานี) ชนะ พลกฤษฎิ์ แซ่อึ้ง(ขอนแก่น) 1-1RET ศิวัช สมทรัพย์(ขอนแก่น) ชนะ ชยากร รัตนนิรันดร(นครพนม) 6-0, 6-1 ภควัต สมสนิท(ปทุมธานี) ชนะผ่าน อธิป โปติ(นนทบุรี)

หญิงเดี่ยว 8 ปี รอบรองชนะเลิศ พินมุกดา สมศรี(เชียงใหม่) ได้บาย, วิมุตติญา พงษ์หนู(กทม.) ชนะ สิรินทร์รดา ลิ้มวัฒนาพิบูลย์(อุดรธานี) 4-0, 4-0

หญิงเดี่ยว 12 ปี รอบก่อนอรองชนะเลิศ ปวีณอร นวลศรี(ปทุมธานี) ชนะ ภัทรินทร์ กางทอง(สกลนคร) 4-0, 4-0 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ(นครราชสีมา) ชนะ ณัฐธิดา แท่นวัฒนกุล(ขอนแก่น) 4-1, 5-4 นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) ชนะ ณัฐปภัสร สกุลอิสริยาภรณ์(ขอนแก่น) 4-0, 4-1 กวินธิดา ชุ่มชิด(นครราชสีมา) ชนะ รุ่งรดิศ กัญญ์วรากุล(อุดรธานี) 4-2, 4-0

หญิงเดี่ยว 16 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ธนัญชนก ถนะรอด(เพชรบุรี) ชนะ พิมพ์พรรณ ระภาพันธ์(มหาสารคาม) 57, 6-2 ซูเปอร์ไทเบรก 10-4 นันท์นภัส ลำธารทอง(นนทบุรี) ชนะ เพ็ญนภา เหล่าเกียรติพงษ์(ขอนแก่น) 6-2, 6-1 ธัญพิชชา สมสนิท(ปทุมธานี) ชนะ ภัทรารวีย์ ปัญจศิลป(อุดรธานี) 6-2, 6-1

LTAT