“ภควัต” ล้มมือวาง 1 คว้าแชมป์ชายเดี่ยว 18 ปี เทนนิส “PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ภาคอีสาน

Written by LTAT Admin

“ภควัต” ล้มมือวาง 1 คว้าแชมป์ชายเดี่ยว 18 ปี
เทนนิส “PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ภาคอีสาน

ภควัต สมสนิท นักหวดปทุมธานี ล้มมือวาง 1 ของรายการ กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์ จากกรุงเทพมหานคร ในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์ชายเดี่ยว รุ่น 18 ปี การแข่งขันเทนนิส “PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อ 28 พ.ย.64

โดยในรอบชิงชนะเลิศ ภควัตที่ไม่ได้เป็นมือวาง เล่นได้แน่นอนกว่า เอาชนะมือวาง 1 ไป 2 เซตรวด 6-1, 7-5 คว้าแชมป์ไปครอง

ผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

ชายเดี่ยว 8 ปี รอบรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์(ปทุมธานี) ชนะ ชวิศ จตุรพิรีย์(นครปฐม) 4-0 ภัทรภูมินทร์ กางทอง(สกลนคร) ชนะ ธนกฤต โภคสวัสดิ์(มุกดาหาร) 5-3, 4-2 / รอบชิงชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์(ปทุมธานี) ชนะ ภัทรภูมินทร์ กางทอง(สกลนคร) 4-0, 4-2ชายเดี่ยว 10 ปี รอบรองชนะเลิศ วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์(กทม.) ชนะ ฌาน เลาอมรพาณิชย์(กทม.) 2-4, 4-1 ซูเปอร์ไทเบรก 10-8 นภัสดล อุบลแก้ว(ขอนแก่น) ชนะ พาทิศ เลิศสินธพานนท์(กทม.) 2-4, 5-3 ซูเปอร์ไทเบรก 10-3 / รอบชิงชนะเลิศ วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์(กทม.) ชนะ นภัสดล อุบลแก้ว(ขอนแก่น) 5-3, 4-1

ชายเดี่ยว 12 ปี รอบรองชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์(กทม.) 4-2, 4-1 เสฏฐวุฒิ เปาวนา(อุดรธานี) ชนะ จิรภัทร พัฒนธีระเดช(กทม.) 0-4, 5-3 ซูเปอร์ไทเบรก 10-3 / รอบชิงชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ เสฏฐวุฒิ เปาวนา(อุดรธานี) 4-1, 4-0

ชายเดี่ยว 14 ปี รอบรองชนะเลิศ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์(สมุทรปราการ) ชนะ คียาน เตี๊ยะ(มาเลเซีย) 6-3, 6-3 ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล(นครราชสีมา) ชนะ ธนทัต ศิวบวรวัฒนา(กาฬสินธ์) 6-2, 6-1 / รอบชิงชนะเลิศ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล(นครราชสีมา) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์(สมุทรปราการ) 2-6, 6-3 ซูเปอร์ไทเบรก 13-11

ชายเดี่ยว 16 ปี รอบรองชนะเลิศ พงศธร ขันติกิจ(อำนาจเจริญ) ชนะ จิตตินัย วรรณสุทธิ 6-1, 6-1 เดเนียล เขียวรักษา (ชลบุรี) ชนะ ปรมะ ศัสตุระ(กทม.) 6-2, 6-7(7) ซูเปอร์ไทเบรก 10-5 / รอบชิงชนะเลิศ พงศธร ขันติกิจ(อำนาจเจริญ) ชนะ เดเนียล เขียวรักษา (ชลบุรี) 6-2, 6-1ชายเดี่ยว 18 ปี รอบรองชนะเลิศ กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์(กทม.) ชนะ อิทธิกร กัญญ์วรากุล(อุดรธานี) 6-1, 6-3 ภควัต สมสนิท(ปทุมธานี) ชนะ ศิวัช สมทรัพย์(ขอนแก่น) 6-1, 6-2 / รอบชิงชนะเลิศ ภควัต สมสนิท(ปทุมธานี) ชนะ กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์(กทม.) 6-1, 7-5

หญิงเดี่ยว 8 ปี รอบชิงชนะเลิศ พินมุกดา สมศรี(เชียงใหม่) ชนะ วิมุตติญา พงษ์หนู(กทม.) 4-0, 4-1

หญิงเดี่ยว 10 ปี รอบรองชนะเลิศ พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล(กทม.) ได้บาย ธมลวรรณ โพธิจันทร์(ขอนแก่น) ชนะ ภิรญา กรุดอินทร์(นนทบุรี) 4-0, 4-1 / รอบชิงชนะเลิศ พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล(กทม.) ชนะ ธมลวรรณ โพธิจันทร์(ขอนแก่น) 4-5(4), 4-0 ซูเปอร์ไทเบรก 10-0

หญิงเดี่ยว 12 ปี รอบรองชนะเลิศ ปวีณอร นวลศรี(ปทุมธานี) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ(นครราชสีมา) 4-0, 4-0 กวินธิดา ชุ่มชิด(นครราชสีมา) ชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) 4-1, 5-3 รอบชิงชนะเลิศ ปวีณอร นวลศรี(ปทุมธานี) ชนะ กวินธิดา ชุ่มชิด(นครราชสีมา) 4-0, 4-1

หญิงเดี่ยว 14 ปี รอบรองชนะเลิศ ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์(นครราชสีมา) ชนะ มนัสนันท์ ฟูน้อย(ปทุมธานี) 4-6, 6-4 ซูเปอร์ไทเบรก 10-3 ภัทรวดี ชนะวงศ์(อยุธยา) ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์(อุบลราชธานี) 6-0, 7-5 / รอบชิงชนะเลิศ ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์(นครราชสีมา) ชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์(อยุธยา) 6-4, 6-1

หญิงเดี่ยว 16 ปี รอบรองชนะเลิศ พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์(สมุทรปราการ) ชนะ ธนัญชนก ถนะรอด(เพชรบุรี) 6-4, 1-6 ซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ธัญพิชชา สมสนิท(ปทุมธานี) ชนะ นันท์นภัส ลำธารทอง(นนทบุรี) 6-4, 6-4 / รอบชิงชนะเลิศ พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์(สมุทรปราการ) ชนะ ธัญพิชชา สมสนิท(ปทุมธานี) 6-2, 6-1

หญิงเดี่ยว 18 ปี รอบรองชนะเลิศ วริศรา มุยสุข(ขอนแก่น) ชนะ ปวรภา ไทเมืองพล(ขอนแก่น) 6-4, 6-3 ปวรดา ไทเมืองพล(ขอนแก่น) ชนะ นภัสสร หิมะ(มุกดาหาร) 6-0, 6-0 / รอบชิงชนะเลิศ วริศรา มุยสุข(ขอนแก่น) ชนะ ปวรดา ไทเมืองพล(ขอนแก่น) 6-4, 6-1

LTAT