“อัจฉราพร”ล้มมือวาง1-2ไม่เสียเกมคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว18ปีภาคอีสาน

Written by LTAT Admin

“อัจฉราพร”ล้มมือวาง1-2ไม่เสียเกมคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว18ปีภาคอีสาน

อัจฉราพร วรรณโพธิ์ นักหวดอำนาจเจริญปราบทั้งมือวาง 1 และ 2 ของรายการ คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว รุ่น 18 ปี การแข่งขันเทนนิส “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 ต.ค.64 จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อัจฉราพร เอาชนะ ปวรภา ไทเมืองพล มือวาง 1 ของรายการจากขอนแก่น 6-0, 6-0 ในรอบรองชนะเลิศ ก่อนจะมาชนะ ปวรดา ไทเมืองพล มือ 2 ของรายการจากขอนแก่น 6-0, 6-0 ทำให้คว้าแชมป์ไปแบบไม่เสียเกม

สรุปผลทุกรุ่นของภาคอีสาน ดังนี้ รุ่น 8 ปีชาย รอบรองชนะเลิศ รชานนท์ วรนุตารักษา(กทม.) ชนะ ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์(ยโสธร) 5-4(3), 4-0 ธนกฤต โภคสวัสดิ์(มุกดาหาร) ชนะ ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์(เพชรบุรี) 4-2, 4-5(2), 10-3 / รอบชิงชนะเลิศ ธนกฤต โภคสวัสดิ์(มุกดาหาร) ชนะ รชานนท์ วรนุตารักษา(กทม.) 4-2, 2-4, 10-3

รุ่น 10 ปีชาย รอบรองชนะเลิศ ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล(กทม.) ชนะ นภัสดล อุบลแก้ว(ขอนแก่น) 0-4, 4-3, 12-10 ฌาน เลาอมรพาณิชย์(กทม.) ชนะ ศุภกร คำจันลา(ขอนแก่น) 5-3, 5-3 / รอบชิงชนะเลิศ ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล(กทม.) ชนะ ฌาน เลาอมรพาณิชย์(กทม.) 4-2, 4-2

รุ่น 12 ปีชาย รอบรองชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ภูเบศ วรนุตารักษา(กทม.) 4-0, 4-1 เตชธรรม ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ณัฐนนท์ สุทธิประภา(ขอนแก่น) 4-1, 4-1 / รอบชิงชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ เตชธรรม ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) 5-4(3), 4-0

รุ่น 14 ปีชาย รอบรองชนะเลิศ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล(นครราชสีมา) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์(สมุทรปราการ) 2-6, 6-2, 10-4 แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน(นครราชสีมา) ชนะ ฌาณ ประจงสาร(อุดรธานี) 6-2, 6-4 / รอบชิงชนะเลิศ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล(นครราชสีมา) ชนะ แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน(นครราชสีมา) 6-1, 6-3

รุ่น 16 ปีชาย รอบรองชนะเลิศ วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์(กทม.) ชนะ ปรมะ ศัสตุระ(กทม.) 6-3, 6-2 ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร(ชลบุรี) ชนะ จิตตินัย วรรณสุทธิ์(อุบลราชธานี) 6-1, 7-5 / รอบชิงชนะเลิศ ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร(ชลบุรี) ชนะ วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์(กทม.) 6-4, 6-3

รุ่น 18 ปีชาย รอบรองชนะเลิศ ศิวัช สมทรัพย์(ขอนแก่น) ชนะ พลกฤษฎิ์ แซ่อึ้ง(ขอนแก่น) 3-2 RET พงศธร ขันติกิจ(อำนาจเจริญ) ชนะ อิทธิกร กัญญ์วรากุล(อุดรธานี) 6-1, 6-0 / รอบชิงชนะเลิศ พงศธร ขันติกิจ(อำนาจเจริญ) ชนะ ศิวัช สมทรัพย์(ขอนแก่น) 6-1, 6-1

รุ่น 8 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ ธมลวรรณ โพธิ์จันทร์(ขอนแก่น) ชนะ ณพัฐธิดา ราศรี(อุบลราชธานี) 4-0, 4-0

รุ่น 10 ปีหญิง รอบรองชนะเลิศ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา(กทม.) ชนะ นิธิณา วรนุตารักษา(กทม.) 4-0, 4-1 นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) ชนะ วารีทิพย์ ทิพย์วารีรมย์(พัทลุง) 4-1, 4-1 / รอบชิงชนะเลิศ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์(ขอนแก่น) ชนะ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา(กทม.) 4-1, 3-5, 10-6

รุ่น 12 ปีหญิง รอบรองชนะเลิศ กวินธิดา ชุ่มชิด(นครราชสีมา) ชนะ ณัฐธิดา แท่นวัฒนกุล(ขอนแก่น) 2-4, 4-1, 10-5 กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์(กทม.) ชนะ อารีรัตน์ เดชเพชร(สมุทรสาคร) 4-0, 4-1 / รอบชิงชนะเลิศ กวินธิดา ชุ่มชิด(นครราชสีมา) ชนะ กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์(กทม.) 4-0, 4-1

รุ่น 14 ปีหญิง รอบรองชนะเลิศ มนัสนันท์ ฟูน้อย(ปมุทธานี) ชนะ กัญญาณัฐ บุญมาตย์(สมุทรปราการ) 6-2, 6-0 พิชญาภัค ศรีมุกข์(สมุทรสาคร) ชนะ ณพัฐธิกา ราศรี(อุบลราชธานี) 6-1, 6-3 / รอบชิงชนะเลิศ พิชญาภัค ศรีมุกข์(สมุทรสาคร) ชนะ มนัสนันท์ ฟูน้อย(ปมุทธานี) 6-2, 6-4

รุ่น 16 ปีหญิง รอบรองชนะเลิศ ภัทรารวีย์ ปัญจศิลป(อุดรธานี) ชนะผ่าน ปรีชยากร รายา(ขอนแก่น), ธนัญชนก ถนะรอด ชนะ เพ็ญนภา เหล่าเกียรติพงษ์(ขอนแก่น) 6-1, 6-2 / รอบชิงชนะเลิศ ธนัญชนก ถนะรอด(ขอนแก่น) ชนะ ภัทรารวีย์ ปัญจศิลป(อุดรธานี) 7-6(0), 6-1

รุ่น 18 ปีหญิง รอบรองชนะเลิศ อัจฉราพร วรรณโพธิ์(อำนาจเจริญ) ชนะ ปวรภา ไทเมืองพล(ขอนแก่น) 6-0, 6-0 ปวรดา ไทเมืองพล(ขอนแก่น) ชนะ ปัทมาศ ธิติเดชาวรวัฒน์(นครราชสีมา) 6-1, 6-2 / รอบชิงชนะเลิศ อัจฉราพร วรรณโพธิ์(อำนาจเจริญ) ชนะ ปวรดา ไทเมืองพล(ขอนแก่น) 6-0, 6-0

LTAT