“ปัณณพรรธน์” สมราคามือวาง 1 เข้าตัดเชือกหวดพัฒนาฝีมืออีสาน

Written by LTAT Admin

“ปัณณพรรธน์” สมราคามือวาง 1 เข้าตัดเชือกหวดพัฒนาฝีมืออีสาน

ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล นักหวดจากกรุงเทพมหานคร มือวาง 1 ของรายการ กรุยทางเข้ารอบรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่น 10 ปี ตามคาด หลังได้บายในรอบ 16 คน และไปเอาชนะ กันตพงศ์ พิมพ์วงศ์ จากขอนแก่น 4-0, 4-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ผ่านเข้าไปเจอกับ นภัสดล อุบลแก้ว มือวาง 3 ของรายการจากขอนแก่น ในรอบรองชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิส “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สรุปผลทุกรุ่นของภาคอีสาน ดังนี้
รุ่น 8 ปี ชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์(ยโสธร) ชนะ บวรฌาณญ์วาลฌอง ทิณญ์(อดุรธานี) 4-1, 4-2 ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์(เพชรบุรี) ชนะ ชลภณ คำจันลา(ขอนแก่น) 4-0, 4-1
รุ่น 10 ปีชาย รอบ 16 คน พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์(กทม.) ชนะ ภูปกรณ์ ภูเกิดพิมพ์(ขอนแก่น) 4-0, 4-0 / รอบก่อนรองชนะเลิศ ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล(กทม.) ชนะ กันตพงศ์ พิมพ์วงศ์(ขอนแก่น) 4-0, 4-1 นภัสดล อุบลแก้ว(ขอนแก่น) ชนะ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์(กทม.) 4-2, 4-1 ศุภกร คำจันลา(ขอนแก่น) ชนะ พัฒนะ โต๊ะถม(ขอนแก่น) 4-0, 4-0 ฌาน เลาอมรพาณิชย์(กทม.) ชนะ พลเดช ระภาพันธ์(มหาสารคาม) 4-2, 4-0
รุ่น 12 ปี ชาย รอบ 16 คน อนันดา นวลตา(มหาสารคาม) ชนะ ปิติ ยุทธรัตน์(อุดรธานี) 4-0, 40 / รอบก่อนรองชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ กฤติพงศ์ หาสุข(บุรีรัมย์) 4-0, 4-1 ภูเบศ วรนุตารักษา(กทม.) ชนะ อนันดา นวลตา(มหาสารคาม) 4-2, 4-0 เตชธรรม ศรีเสน(ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ทศธรรม ศรีเครือแก้ว(กทม.) 4-1, 4-1 ณัฐนนท์ สุทธิประภา(ขอนแก่น) ชนะผ่าน ฐปนพงษ์ อัตไพบูลย์(สมุทรสาคร)
รุ่น 14 ปี ชาย รอบ 16 คน นพกฤษฏิ์ พรโชติสุริยวุฒิ(กทม.) ชนะ สุทธิรักษ์ สายเชื้อ(อุดรธานี) 6-4, 6-4 ฌาณ ประจงสาร(อุดรธานี) ชนะ รักเก้า ศรีเครือแก้ว(กทม.) 6-0, 6-1 แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน(นครราชสีมา) ชนะ ณฐนนท์ วรหาญ(ขอนแก่น) 6-0, 6-0 / รอบก่อนรองชนะเลิศ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์(สมุทรปราการ) ชนะ ธนกฤต โพธิ์จันทร์(ขอนแก่น) 6-4, 6-1 ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล(นครราชสีมา) ชนะ นพกฤษฏิ์ พรโชติสุริยวุฒิ(กทม.) 6-0, 6-3 ฌาณ ประจงสาร(อุดรธานี) ชนะ ภูมิสิริ อยานนท์(หนองบัวลำภู) 6-4, 7-6(7) แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน(นครราชสีมา) ชนะ พชร ทวีกุล(กทม.) 6-3, 6-0

รุ่น 12 ปี หญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ ณัฐธิดา แท่นวัฒนกุล(ขอนแก่น) ชนะ รุ่งรดิศ กัญญ์วรากุล(อุดรธานี) 1-4, 5-4(4), 10-2 กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์(กทม.) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ(นครราชสีมา) 0-4, 5-3, 10-6
รุ่น 14 ปี หญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ กัญญาณัฐ บุญมาตย์(สมุทรปราการ) ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์(อุบลราชธานี) 8-6, 7-5, 10-5 ณพัฐธิกา ราศรี ชนะ พิมพ์พรรณ ระภาพันธ์(มหาสารคาม) 6-0, 6-1พิชญาภัค ศรีมุกข์(สมุทรสาคร) ชนะผ่าน อัญชลี สิงห์เทพ(ขอนแก่น)
รุ่น 16 ปี หญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ ภัทรารวีย์ ปัญจศิลป(อุดรธานี) ชนะผ่าน นวพร อัคราช(ขอนแก่น), ปรีชยากร รายา(ขอนแก่น) ชนะผ่าน อนุธิดา บุญชะโด(ขอนแก่น), เพ็ญนภา เหล่าเกียรติพงษ์(ขอนแก่น) ชนะผ่าน นพมาศ เพิ่มขึ้น(ขอนแก่น), ธนัญชนก ถนะรอด(ขอนแก่น) ชนะผ่าน อัญญาณีย์ สิงห์แสง(ขอนแก่น)

LTAT