ประกาศยกเลิก รายการ LTO Junior Championships 2021 (ครั้งที่ 6)

Written by LTAT Admin

ประกาศยกเลิก รายการ LTO Junior Championships 2021 (ครั้งที่ 6)

ตามที่ คณะผู้จัดการแข่งขันได้กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ LTO Junior Championships 2021 (ครั้งที่ 6) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ทำให้คณะผู้จัดการแข่งขันมีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน จึงขอยกเลิกการจัดการแข่งขันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

LTAT