“เทนนิส” กีฬาสร้างสุขทั้งร่างกายและจิตใจให้นักหวด “ออทิสติก”

Written by LTAT Admin

“เทนนิส” กีฬาสร้างสุขทั้งร่างกายและจิตใจให้นักหวด “ออทิสติก”

เทนนิสเป็นกีฬาที่สามารถปรับรูปแบบการเล่นให้เหมาะกับคนในทุกสภาพร่างกาย ถ้าคุณยังขยับตัวได้ในระดับที่ดี ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจัดการโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพร่างกายและการรับรู้

ผู้ที่เป็นออทิสติกสามารถเล่นเทนนิสได้แบบสบายๆ เพราะอาจจะมีปัญหาด้านพัฒนาการทางสังคมและภาษา แต่สุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงดี อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องการจับ โยน การสื่อสารด้วยตา หรือการทำความเข้าใจในเรื่องกติกาบ้าง แต่ถ้าสามารถให้พวกเขาสนใจและสนุกกับเทนนิสได้แล้ว จะสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายและจิตใจได้มากทีเดียว

1.ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จากการเรียนรู้เรื่องการเสิร์ฟและการตีบอลกับกำแพง

2.เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกาย กระดูก รวมทั้งหัวใจ เพราะการได้เล่นเทนนิสถือเป็นการออกกำลังกาย ที่ควรทำควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมในร่มด้วย

3.ได้เรียนรู้เรื่องโภชนาการและความสำคัญของการดื่มน้ำ เพราะการเล่นกีฬาก็ต้องให้ความรู้เรื่องอาหารและการดื่มน้ำที่เพียงพอและเหมาะสม

4.เพิ่มประสิทธิภาพการมองและการได้ยิน จากการที่ต้องใช้ทักษะซ้ำๆ ในระหว่างเล่นเทนนิส

5.เพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและเพิ่มสมาธิ รวมทั้งพัฒนาสมอง เนื่องจากากรเล่นเทนนิสจะต้องคิดว่าและเดาทางว่าคู่แข่งจะตีบอลกลับมาทางไหน รวมทั้งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบการเล่นของเทนนิส เรียกได้ว่าต้องมีสมาธิและใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา ผลของการแข่งขันในแต่ละคะแนนจะสอนให้พวกเขารู้จักควบคุมอารมณ์และยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เจอ

6.เพิ่มทักษะทางภาษาและการเข้าสังคม เนื่องจากเทนนิสเป็นกีฬาที่เล่นได้ประเภทเดี่ยวและคู่ สำคัญไปกว่านั้นเทนนิสไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ จึงต้องมีการสื่อสารกับคู่แข่งหรือคู่ของตัวเองอยู่เรื่อยๆ

7.เพิ่มความมีระเบียบวินัย การเล่นเทนนิสไม่ว่าจะในคนปกติหรือออสทิสติกก็มีเรื่องของระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตัวตามกิจวัตรประจำวันทุกๆ วัน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน การกินอาหาร การฝึกซ้อม ไปจนถึงการตื่นนอน ถ้าทำได้ดีก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

8.คลายเครียด เทนนิสสำหรับคนออทิสติกไม่ได้มีเป้าหมายในการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ แต่เป็นการเรียนรู้ในการมีชีวิตที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น และมีความสุขขึ้น การได้ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ได้เข้าสังคม จะทำให้คลายความเครียดและเข้าสู่สังคมเหมือนคนปกติได้มากขึ้น

ภาพจาก aceingautism.org

LTAT