กกท. ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดแข่งขัน

Written by LTAT Admin

กกท. ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดแข่งขัน

ด่วนที่สุด!
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดแข่งขันที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โดยไม่จำเป็นในสถานการณ์ช่วงนี้

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส และผู้บริหารสนามเทนนิสต่างๆ ทุกท่าน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!