ปิดฉากอบรมผู้ตัดสินกีฬาลูกสักหลาดหลัง”กกท.”หนุน”ลอนเทนนิสฯ”จัดขึ้น

Written by LTAT Admin

ปิดฉากอบรมผู้ตัดสินกีฬาลูกสักหลาดหลัง”กกท.”หนุน”ลอนเทนนิสฯ”จัดขึ้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ภายในประเทศ (ระดับต้น) ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 และได้มีพิธีปิดการอบรม เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย นายกฤตชัย เนยโอชา กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และประธานฝ่ายผู้ตัดสิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 30 คน

นายกฤตชัย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมที่สอบผ่านภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏีจะได้รับมอบวุฒิบัตร ผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสภายในประเทศ (ระดับต้น) ออกโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และหลังจากผ่านการอบรม รวมทั้งได้รับมอบวุฒิบัตรแล้ว ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินกีฬาเทนนิสต่อไปได้

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ภายในประเทศ (ระดับต้น) ครั้งนี้ มีวิทยากร 5 คน ได้แก่ นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาดระดับนานาชาติ ระดับเหรียญเงิน ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ หรือ ไอทีเอฟ (Silver Badge Referee by ITF), นายณัฐพล ไชยเดช ผู้ตัดสินชี้ขาดระดับนานาชาติ ของ ไอทีเอฟ (White Badge Referee by ITF), นายธีรภัทร์ สังขวร หัวหน้าผู้ตัดสินระดับนานาชาติ ของไอทีเอฟ (White Badge Cheif Umpire by ITF), นายธีรนันท์ ทานาแซง และ นายไพฑูรย์ นามกร สองผู้ตัดสินระดับนานาชาติ ของไอทีเอฟ (White Badge Chair Umpire by ITF

LTAT