ไม่สามารถถ่ายทอดสด และ ไลฟ์สกอร์ (Live Scoring) รายการเยาวชนนานาชาติ บนหน้าเฟสบุ๊คและเว็บไซต์

Written by LTAT Admin

ไม่สามารถถ่ายทอดสด และ ไลฟ์สกอร์ (Live Scoring) รายการเยาวชนนานาชาติ บนหน้าเฟสบุ๊คและเว็บไซต์

เรื่อง ไม่สามารถถ่ายทอดสด และ ไลฟ์สกอร์ (Live Scoring)
รายการเยาวชนนานาชาติ บนหน้าเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ ของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

************************************************

ตามที่ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการถ่ายทอดสด และไลฟ์สกอร์ (Live Scoring) รายการแข่งขันเทนนิสในทุกระดับทั้งระดับชาติและนานาชาติบนหน้าเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของสมาคมฯ นั้น

เนื่องจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดสดและไลฟ์สกอร์ รายการแข่งขันในระดับเยาวชน เพราะนักกีฬาที่เข้าแข่งขันยังเป็นผู้เล่นระดับเยาวชน และยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการพนันออนไลน์สำหรับเว็บไซต์การพนันต่างๆ ดังนั้น สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงไม่สามารถถ่ายทอดสดและไลฟ์สกอร์รายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

LTAT