“กมลวรรณ” เต็ง 1 ศึก“พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์”

Written by LTAT Admin

“กมลวรรณ” เต็ง 1 ศึก“พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์”

“กมลวรรณ” เต็ง 1 ศึก“พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์”
นักหวดสาวน้อยเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) ลอยลำเป็นเต็ง 1 ในสาย ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันเทนนิสเยาวชน “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ผลคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. ปพิชญา อิสโร (สงขลา) ชนะ นันท์นภัส ลำธารทอง (นนทบุรี) 6-3, 6-0 กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กรุงเทพฯ) ชนะ โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) 6-2, 6-1 สายบี. มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) ชนะ เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-2 พรปวีณ์ นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) 1-0 (ธันย์วรัชญ์ ขอยอมแพ้เนื่องจากเจ็บข้อมือซ้าย) สายซี. ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ นภัสกร สมิตไมตรี (สงขลา) 6-2, 6-1 วรนิษฐา สุขแก้ว (พัทลุง) ชนะผ่าน ณัฐณิชา มูลทา (ชลบุรี) สายดี. กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) 6-4, 6-1 เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล (กรุงเทพฯ) / ประเภทชายเดี่ยว สายเอ. ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ ไรเนอร์ เชคสเตก (ออสเตรีย) 1-3 (ไรเนอร์ ขอยอมแพ้เนื่องจากเจ็บขาซ้าย) รวิพล ขวัญจันทร์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ชินตะ ซาโต้ (กรุงเทพฯ) 6-4, 7-6 (9) สายบี. ทัดพงษ์ กมลปัญญากร (บุรีรัมย์) ชนะ เดเนียล เขียวรักษา (ชลบุรี) 6-2, 6-4 ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) ชนะ วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) 6-1, 6-4 สายซี. คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (กรุงเทพฯ) 4-6, 7-5, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) พาร์ จันทรโคลิกา (กรุงเทพฯ) ชนะ ปราณบิดร บัวอินทร์ (ปทุมธานี) 4-1 (ปราณบิดร ขอยอมแพ้เนื่องจากเจ็บแขนขวา) สายดี. ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะ ริกุ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-1 อรุษ ชินสุภัคกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ปภิกุญช์ ไทยวัฒนานนท์ (เชียงใหม่) 6-2, 4-6, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ วราภรณ์ เมืองโพธิ์ (สุพรรณบุรี) 6-2, 6-0 สายบี. ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) ชนะ แพรวา จงจิตร (สงขลา) 6-3, 7-6 (5) สายซี. พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุทรปราการ) ชนะ ณิชารีย์ บัวเพ็ชร (ชลบุรี) 6-4, 1-6, 11-9 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. ลัลน์ลลิต บุษดี (ปทุมธานี) ชนะ ศตพร หนุนทอง (ฉะเชิงเทรา) 6-0, 6-1 รสิตา กูลหนองแดง (ปทุมธานี) ชนะ ปวรดา ไทเมืองพล (ขอนแก่น) 6-1, 6-0 / ประเภทชายเดี่ยว สายเอ. พงศธร ขันติกิจ (อำนาจเจริญ) ชนะ ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) 6-2 (ไตรตะวัน ขอยอมแพ้เนื่องจากเจ็บต้นขาขวา) พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) ชนะ ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (สุราษฎร์ธานี) 6-1, 6-2 สายบี. นฤต พงศาชำนาญกิจ (สมุทรปราการ) ชนะ ปรมะ ศัสตุระ (กรุงเทพฯ) 6-3, 5-1 (ปรมะ ขอยอมแพ้เนื่องจากเจ็บไหล่ซ้าย) รชตะ ธรรมเจริญสถิต (กรุงเทพฯ) ชนะ นฤบดี บุญวัฒน์ (นนทบุรี) 6-0, 6-2 สายซี. สกาย ถาวรไชยโสภณ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ (กรุงเทพฯ) 6-1, 3-6, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ช๊อปเปอร์ ลาวรี่ (เชียงใหม่) ชนะผ่าน ณภัทร ฮวดเจริญ (นนทบุรี) สายดี. เมษา สุราวุธ (สงขลา) ชนะ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) 6-4, 6-0 อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) 6-4, 6-4

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และเวลา 11.30 น. เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ของรุ่นอายุไม่เกิน 14, 16, 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยวสามารถชมภาพบรรยากาศการแข่งขันอย่างคมชัดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.ltat.org/photos/

LTAT