“พิมพ์มาดา” ประเดิมชัย“พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์”

Written by LTAT Admin

“พิมพ์มาดา” ประเดิมชัย“พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์”

“พิมพ์มาดา” ประเดิมชัย“พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์”
นักหวดสาวน้อยเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ประเดิมชัยในรุ่นอายุไม่เกิน 16ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชน “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ผลคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กรุงเทพฯ) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-0, 6-0 โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ นันท์นภัส ลำธารทอง (นนทบุรี) 6-1, 2-6, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายบี. มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) ชนะ ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) 6-0, 6-0 เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ (กรุงเทพฯ) ชนะ พรปวีณ์ นวลศรี (ปทุมธานี) 6-2, 6-0 สายซี. ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ วรนิษฐา สุขแก้ว (พัทลุง) 6-0, 6-0 นภัสกร สมิตไมตรี (สงขลา) ชนะ ณัฐณิชา มูลทา (ชลบุรี) 6-2, 6-4 สายดี. กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-2 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล (กรุงเทพฯ) 7-5, 6-3 / ประเภทชายเดี่ยว สายเอ. ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ รวิพล ขวัญจันทร์ (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-0 ไรเนอร์ เชคสเตก (ออตเตรีย) ชนะ ชินตะ ซาโต้ (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-0 สายบี. ทัดพงษ์ กมลปัญญากร (บุรีรัมย์) ชนะ ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) 5-7, 6-3, 13-11 (ซุปเปอร์ไทเบรก) วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ เดเนียล เขียวรักษา (ชลบุรี) 6-2, 3-6, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายซี. ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (กรุงเทพฯ) ชนะ ปราณบิดร บัวอินทร์ (ปทุมธานี) 6-2, 6-4 พาร์ จันทรโคลิกา (กรุงเทพฯ) ชนะ คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) 6-4, 2-6, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะ อรุษ ชินสุภัคกุล (กรุงเทพฯ) 6-4, 6-0 ริกุ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปภิกุญช์ ไทยวัฒนานนท์ (เชียงใหม่) 6-1, 6-3

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ อภิชญา สฤษดิสุข (พังงา) 6-0, 6-0 สายบี. ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) ชนะ ปวรภา ไทเมืองพล (ขอนแก่น) 6-1, 6-0 สายซี. ณิชารีย์ บัวเพ็ชร (ชลบุรี) ชนะ จุฬาพัชร สาธุธรรม (กรุงเทพฯ) 6-0, 7-6 (1) สายดี. ศตพร หนุนทอง (ฉะเชิงเทรา) ชนะ ปวรดา ไทเมืองพล (ขอนแก่น) 6-1, 6-3 รสิตา กูลหนองแดง (ปทุมธานี) ชนะ ลัลน์ลลิต บุษดี (ปทุมธานี) 6-2, 6-2 / ประเภทชายเดี่ยว สายเอ. พงศธร ขันติกิจ (อำนาจเจริญ) ชนะ พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) 6-1, 6-2 ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) ชนะ ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (สุราษฎร์ธานี) 6-1, 6-2 สายบี. ปรมะ ศัสตุระ (กรุงเทพฯ) ชนะ รชตะ ธรรมเจริญสถิต (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-0 สายซี. ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ณภัทร ฮวดเจริญ (นนทบุรี) 6-0, 6-1 สกาย ถาวรไชยโสภณ (กรุงเทพฯ) ชนะ ช๊อปเปอร์ ลาวรี่ (เชียงใหม่) 7-6 (1), 6-2 สายดี. เมษา สุราวุธ (สงขลา) ชนะ ศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) 6-0, 6-1 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) ชนะ อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (กรุงเทพฯ) 6-3, 6-1

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. เมสิสสา เซ (กรุงเทพฯ) ชนะ สุชยา พลขันธ์ (อุดรธานี) 6-0, 6-0 ภคพร จิรชวาลา (อุดรธานี) ชนะ เนติภรณ์ จองแก (ลพบุรี) 6-1, 6-3 สายบี. พรนัชชา ก่อทรัพย์ (ขอนแก่น) ชนะผ่าน ชนากานต์ ชมภู (พิจิตร) สายซี. กัญญธมล ยอดสนิท (นครศรีธรรมราช) ชนะ ฌัชชา กล่อมกมล (สุโขทัย) 6-2, 6-2 วริศรา มุยสุข (ขอนแก่น) ชนะ ธัญยมน จันวัฒนะ (สงขลา) 6-0, 6-0 สายดี. เกศรินทร์ อุ่นศิริ (ชัยภูมิ) ชนะ ณัฎฐนิช คงสุจริต (พิษณุโลก) 7-6 (5), 6-2 / ประเภทชายเดี่ยว สายเอ. แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ (กรุงเทพฯ) ชนะ กิตติธัช จำปาศร (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-0 สายบี. กานต์ดนัย แก้วงาม (นครสวรรค์) ชนะ ชนาธร กางทอง (สกลนคร) 6-3, 6-4

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นการแข่งขันรอบแรกแบบพบกันหมดในสาย ของรุ่นอายุไม่เกิน 14, 16, 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยว

สามารถชมภาพบรรยากาศการแข่งขันอย่างคมชัดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.ltat.org/photos/

LTAT