สมาคมกีฬาเทนนิส ระเบิดศึกศึกเทนนิส “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2563

Written by LTAT Admin

สมาคมกีฬาเทนนิส ระเบิดศึกศึกเทนนิส “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาเทนนิส ระเบิดศึกศึกเทนนิส “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2563
สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกส่งท้ายปี 2563 รายการเทนนิสเยาวชน “พีทีที – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เป็นการแข่งขันรอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ผลคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้

ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี สายเอ. ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) 4-0, 4-0 สายบี. มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1 สายซี. ณัทกร ศิลปะรัตน์ (สุพรรณบุรี) ชนะ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (ปทุมธานี) 1-4, 4-1, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. ธนกร ไชยลังการ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ เดนิส เขียวรักษา (ชลบุรี) 4-2, 5-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) ชนะ วรินดา ลีปรีชานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 สายบี. ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ แอนนา ทานินากะ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-0 สายซี. ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ เธียรธารา เปลื้องกลาง (นครราชสีมา) 4-0, 4-1 สายดี. ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ อารดา แมคคาร์นาฮาน (นครราชสีมา) 4-0, 4-1

ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี สายเอ. ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา) ชนะ พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) 2-4, 4-1, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายบี. พศิน สินฉลอง (กรุงเทพฯ) ชนะ วรภพ ธรรมวิสุทธิ์ (กระบี่) 4-1, 4-1 กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว (พิษณุโลก) ชนะ อนันดา นวลตา (มุกดาหาร) 4-1, 4-1 สายซี. อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) ชนะ ณปราธ ละไล (กรุงเทพฯ) 4-1, 2-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ธรรมะ โคศิริ (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนภูมิ ศรีสว่าง (สงขลา) 4-2, 4-5 (6), 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ เสฏฐวุฒิ เปาวนา (อุดรธานี) 4-0, 4-0 นำพล พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) ชนะ อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) 4-0, 0-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ กวินธิดา ชุ่มชิด (นครราชสีมา) 4-1, 5-4 (1) อันนา ซาโต้ (กรุงเทพฯ) ชนะ สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) 5-3, 5-4 (6) สายบี. โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ ณัชชา ดำรงเชื้อ (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 ยูริ โอกูชิ (ญี่ปุ่น) ชนะ อรนิชา ธาดาตั้งสกุล (ชลบุรี) 4-0, 4-1 สายซี. ทักษญา ตันนิติกุล (สงขลา) ชนะ ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ (ลำปาง) 4-2, 5-3 ณวรรญา ณภาสวรรณ (ปทุมธานี) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) 4-0, 4-1 สายดี. อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) 4-0, 4-2 กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) 4-1, 5-4 (3)

ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี สายเอ. แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (นครราชสีมา) ชนะ แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) 4-0, 4-0 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ วรพรรธน์ พิสุธิกูล (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2 สายบี. ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 4-1, 4-0 สายซี. ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 พชร ทวีกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) 4-0, 3-5. 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. ธรรม์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) 4-1, 5-3 ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) ชนะผ่าน ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กรุงเทพฯ) / ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1 จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) ชนะ จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก) 4-2, 4-2 สายบี. ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) ชนะ อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) 4-2, 5-4 (3) ณพัฐธิกา ราศี (อุบลราชธานี) ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) 4-0, 4-0 สายซี. พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) ชนะ ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) 4-1, 4-0 เมธินี ทองเสนอ (ภูเก็ต) ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 4-1, 4-2 สายดี. ธฤตา หงส์หยก (ภูเก็ต) ชนะ เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) 4-2, 4-1 พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) ชนะ ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ (นครราชสีมา) 5-3, 4-1

สามารถชมภาพบรรยากาศการแข่งขันอย่างคมชัดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.ltat.org/photos/+44

LTAT