ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2563

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2563

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2563
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี โดยเป็นการแข่งขันวันแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ผลคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้

ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี สายเอ. ชินชวกร หงส์หิรัญเรือง (ชุมพร) ชนะ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) 4-1, 4-0 สายบี. วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนดล เอี่ยมประเสริฐ (ชลบุรี) 4-2, 4-1 สายซี. พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัทกร ศิลปะรัตน์ (สุพรรณบุรี) 4-1, 2-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนกร ไชยลังการ (พระนครศรีอยุธยา) 4-2, 5-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) ชนะ ปัณณรดา ธาระเวช (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 วรินดา ลีปรีชานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปัณณรดา ธาระเวช (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 สายบี. แอนนา ทานินากะ (ญี่ปุ่น) ชนะ ยูซูนะ ทานินากะ (ญี่ปุ่น) 4-0, 4-1 สายซี. กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ เธียรธารา เปลื้องกลาง (นครราชสีมา) 4-0, 4-1 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทยุรี) 4-0, 3-5, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. สุพรรณพิมพ์ เพ็ญชาติ (ปทุมธานี) ชนะ ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) 4-1, 4-2 สุพรรณพิมพ์ เพ็ญชาติ (ปทุมธานี) ชนะ อารดา แมคคาร์นาฮาน (นครราชสีมา) 4-0, 4-0

ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี สายเอ. ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา) 4-0, 4-0 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) 4-2, 4-1 สายบี. พศิน สินฉลอง (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว (พิษณุโลก) 4-1, 4-1 วรภพ ธรรมวิสุทธิ์ (กระบี่) ชนะ อนันดา นวลตา (มุกดาหาร) 4-2, 4-1 สายซี. ณปราธ ละไล (กรุงเทพฯ) ชนะ ธรรมะ โคศิริ (กรุงเทพฯ) 4-1, 2-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) ชนะ ธนภูมิ ศรีสว่าง (สงขลา) 4-0, 4-2 สายดี. เสฏฐวุฒิ เปาวนา (อุดรธานี) ชนะ นำพล พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) 4-1, 4-2 อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) 5-3, 5-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ อันนา ซาโต้ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 กวินธิดา ชุ่มชิด (กรุงเทพฯ) ชนะ สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) 4-0, 4-0 สายบี. โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ อรนิชา ธาดาตั้งสกุล (ชลบุรี) 4-1, 4-0 ยูริ โอกูชิ (ญี่ปุ่น) ชนะ ณัชชา ดำรงเชื้อ (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 สายซี. ณวรรญา ณภาสวรรณ (ปทุมธานี) ชนะ ทักษญา ตันนิติกุล (สงขลา) 4-1, 4-1 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) ชนะ ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ (ลำปาง) 4-2, 4-1 สายดี. ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) ชนะ อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) 4-0, 4-0 อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-2

ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี สายเอ. ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (นครราชสีมา) 3-5, 4-0, 11-9 (ซุปเปอร์ไทเบรก) แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ วรพรรธน์ พิสุธิกูล (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-0 สายบี. ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น(ภูเก็ต) 4-0, 4-1 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 สายซี. ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) ชนะ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) 0-4, 4-0, 11-9 พชร ทวีกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา (กรุงเทพฯ) 4-3 (ธีรินทร์ ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บหลัง) สายดี. ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) 4-2, 4-5(2), 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) ชนะ ธรรม์ พันธราธร (ปทุมธานี) 4-0, 5-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว สายเอ. ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก) 4-1, 4-0 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) 4-1, 4-1 จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 สายบี. ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) 4-0, 2-4, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ณพัฐธิกา ราศี (อุบลราชธานี) ชนะ อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) 2-4, 4-1, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายซี. ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) ชนะ เมธินี ทองเสนอ 4-1, 5-3 พิชญาภัค ศรีมุกข์(สมุทรสาคร) ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 4-1, 4-1 สายดี. ธฤตา หงส์หยก (ภูเก็ต) ชนะ ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ (นครราชสีมา) 4-0, 4-1 พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) ชนะ เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) 4-0, 4-2

สามารถชมภาพบรรยากาศการแข่งขันอย่างคมชัดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.ltat.org/photos/

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT