ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ สนามเทนนิส สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ผลทั้งหมดมีดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 4 อภิวัฐ เครือวัลย์ (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 1 ณัทกร ศิลปรัตน์ (สุพรรณบุรี) 5-4 (5), 4-5 (4), 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 3 วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ธีร์ธัช รักคิด (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อรนิชา ธาดาตั้งสกุล (ชลบุรี) ชนะผ่าน มือวาง 4 อนัตตา ฮวดเจริญ (นนทบุรี) มือวาง 2 สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ มือวาง 3 พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กรุงเทพฯ) 0-4, 4-2, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ มือวาง 3 ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (นครปฐม) 4-0, 4-2 มือวาง 2 อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 4 นำพล พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) 4-0, 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 ณัฐรดา ผลเจริญ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 มือวาง 3 จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก) ชนะ มือวาง 2 อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) 4-2, 2-4, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ มือวาง 3 ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) 5-3, 4-1 มือวาง 4 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 2 อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) 4-2, 3-5, 13-11 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ สิริน พงศ์ทองเมือง (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-0 มือวาง 2 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ มือวาง 3 วิรินทร์ รื่นถวิล (พระนครศรีอยุธยา) 4-6, 6-4, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 4 ชินตะ ซาโต้ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 รวิพล ขวัญจันทร์ (กรุงเทพฯ) 6-4, 6-4 มือวาง 2 ริกุ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) 6-1, 6-4

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ชินบัญชร สร้อยทอง (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 1 จุฬาพัชร สาธุธรรม (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-1 มือวาง 2 พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุทรปราการ) ชนะ ลัลน์ลลิต บุษดี (ปทุมธานี) 4-6, 6-4, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว นฤต พงศาชำนาญกิจ (สมุทรปราการ) ชนะ มือวาง 3 ศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) 6-2, 6-4 มือวาง 2 นฤบดี บุญวัฒน์ (นนทบุรี) ชนะ กรภัทร์ จันทโคตร (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-2

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 พชร ใจน้อย (ตาก) ชนะ มือวาง 3 ศุภวิชญ์ แผ่นเงิน (นนทบุรี) 6-3, 6-1 กานต์ดนัย แก้วงาม (นครสวรรค์) ชนะ มือวาง 2 กิตติธัช จำปาศร (กรุงเทพฯ) 6-3, 1-6, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ มือวาง 2 แอนนา ทานินากะ (ญี่ปุ่น) 4-0, 2-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 อภิวัฐ เครือวัลย์ (ชลบุรี) 5-3, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อรนิชา ธาดาตั้งสกุล (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 2 สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ 4-2, 4-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 1 จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) 4-1, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก) 4-0, 4-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ มือวาง 4 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) 4-0, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ มือวาง 2 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) 6-0, 6-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 ริกุ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 ชินตะ ซาโต้ (กรุงเทพฯ) 6-1, 5-7, 6-3

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ชินบัญชร สร้อยทอง (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 2 พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุทรปราการ) 3-6, 7-6 (3), 6-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 นฤบดี บุญวัฒน์ (นนทบุรี) ชนะ นฤต พงศาชำนาญกิจ (สมุทรปราการ) 4-6, 7-5, 6-4

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เทพญาดา เทพพา (พิษณุโลก) ชนะ มือวาง 2 ชนากานต์ ชมภู (พิจิตร) 6-0, 6-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 พชร ใจน้อย (ตาก) ชนะ กานต์ดนัย แก้วงาม (นครสวรรค์) 6-0, 6-0

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT