ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ สนามเทนนิส สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการแข่งขันวันสอง ผลคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว มือวาง 1 ณัทกร ศิลปรัตน์ (สุพรรณบุรี) ชนะ ปุณณ์ณพิชญ์ พิทักษ์ตระกูล (ชลบุรี) 4-1, 4-1 ธีร์ธัช รักคิด (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 ณัฐชนน ทองบัณฑิต (ชลบุรี) 4-0, 5-4(4) มือวาง 3 วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภณ จิตพิสุทธิ์ (ปทุมธานี) 4-0, 4-0 มือวาง 4 อภิวัฐ เครือวัลย์ (ชลบุรี) ชนะ ก้องภพ แซ่ลิ้ม (นครปฐม) 5-4(4), 4-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว ภิรญา กรุดอินทร์ (นนทบุรี) ชนะ กัลย์ชนก สุขวงศ์ตระกูล (อุตรดิตถ์) 5-3, 5-4(2)

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว มือวาง 1 จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ พาทิศ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 มือวาง 2 อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) ชนะ ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กรุงเทพฯ) 4-2, 5-3 มือวาง 3 ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (นครปฐม) ชนะ ฉางเล่อ ซุน (ชลบุรี) 4-2, 4-0 มือวาง 4 นำพล พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) ชนะ เตชิต แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) 4-1, 1-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก)/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อรนิชา ธาดาตั้งสกุล (ชลบุรี) ชนะ ไรอันนา มอร์เรส (กำแพงเพชร) 4-2, 4-2 มือวาง 2 สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ ปวริศา โภคสวัสดิ์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 มือวาง 3 พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กรุงเทพฯ) ชนะ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-4(6) มือวาง 4 อนัตตา ฮวดเจริญ (นนทบุรี) ชนะ กวินธิดา นาถาพันธ์ (อุทัยธานี) 4-1, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว มือวาง 1 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ ปริญ อินทรพรหม (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 มือวาง 2 อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) ชนะ นราธิป เรืองศรี (ปทุมธานี) 5-4 (4), 3-5, 11-9 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 3 ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) ชนะ แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) 4-1, 4-1 มือวาง 4 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) 4-2, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ สุภาวดี ศรีเพ็ง (อุทัยธานี) 4-0, 4-0 มือวาง 2 อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) ชนะ ปวริศา สวัสดิผล (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 มือวาง 3 จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก) ชนะ ปุลินิตา พนาเศรษฐเนตร (สุพรรณบุรี) 4-2, 4-2 มือวาง 4 ณัฐรดา ผลเจริญ (กรุงเทพฯ) ชนะ มะลิ อ่องลออ (ปทุมธานี) 4-0, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเดี่ยว มือวาง 1 รวิพล ขวัญจันทร์ (กรุงเทพฯ) ชนะ อภิมุข อภิวัฒน์ชัชวาลย์ (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-0 มือวาง 2 ริกุ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) ชนะ เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-2 มือวาง 4 ชินตะ ซาโต้ (กรุงเทพฯ) ชนะ พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) 6-0, 7-6(3) ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) ชนะ วริศ ศิลาอาสน์ (ชลบุรี) 6-4, 6-7(6), 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ ธัญพิชชา สมสนิท (ปทุมธานี) 6-0, 6-2 มือวาง 2 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ นันท์นภัส ลำธารทอง (นนทบุรี) 6-0, 6-4 มือวาง 3 วิรินทร์ รื่นถวิล (พระนครศรีอยุธยา) ชนะผ่าน วรรษชล แสนยาอุโฆษ (กรุงเทพฯ) สิริน พงศ์ทองเมือง (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 วาริศา อินทรพรหม (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-2

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว นฤต พงศาชำนาญกิจ (สมุทรปราการ) ชนะ กรวิชญ์ สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) 6-1, 6-2 มือวาง 2 นฤบดี บุญวัฒน์ (นนทบุรี) ชนะ ทัดพงษ์ กมลปัญญากร (บุรีรัมย์) 6-1, 6-4 มือวาง 3 ศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (ชลบุรี) 6-3, 7-5 / ประเภทหญิงเดี่ยว ชินบัญชร สร้อยทอง (ชลบุรี) ชนะ ปรายฟ้า จันทร์ชัยมงคล (ปทุมธานี) 6-1, 6-2 ลัลน์ลลิต บุษดี (ปทุมธานี) ชนะ กัญญาพัชร แก้วงาม (นครสวรรค์) 6-3, 6-0

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายเดี่ยว มือวาง 1 พชร ใจน้อย (ตาก) ชนะ จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช์ (นครปฐม) 6-4, 7-6(4) มือวาง 2 กิตติธัช จำปาศร (กรุงเทพฯ) ชนะ ภูมิพัฒน์ พรหมสมบัติ (พระนครศรีอยุธยา) 6-3, 6-3 มือวาง 3 ศุภวิชญ์ แผ่นเงิน (นนทบุรี) ชนะ ณภัทร ตั้งมั่น (กรุงเทพฯ) 6-3, 7-6 (4) กานต์ดนัย แก้วงาม (นครสวรรค์) ชนะ มือวาง 4 ชยนนท์ รอดน้อย (นนทบุรี) 6-1, 6-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว พิมพ์มาดา ใจกล้า (กรุงเทพฯ) ชนะ สุธาวัล พนาสันติสุข (สุพรรณบุรี) 6-1, 6-2

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ มือวาง 1 ยูซูนะ ทานินากะ (ญี่ปุ่น) 5-4(3), 4-1 มือวาง 2 แอนนา ทานินากะ (ญี่ปุ่น) ชนะ ภิรญา กรุดอินทร์ (นนทบุรี) 5-4(7), 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เทพญาดา เทพพา (พิษณุโลก) ชนะ พิมพ์มาดา ใจกล้า (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-2 มือวาง 2 ชนากานต์ ชมภู (พิจิตร) ชนะผ่าน กัญญาณัฐ สุดสะอาด (ขอนแก่น)

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT