ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 6

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 6

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 6
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 จัดการแข่งขัน ที่ สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ฌาน เลาอมรพาณิชย์​(กรุงเทพมหานคร) ชนะ พัทธเศรษฐ์ เทียนตระกูล (เชียงใหม่) 4-0, 4-1 มือวาง 2 ธนดล เอี่ยมประเสริฐ​(ชลบุรี) ชนะ วันกล้า นิสัยกล้า (เชียงใหม่) 4-0, 4-1/ ประเภทหญิงเดี่ยว วรินดา ลีปรีชานนท์ (กรุงเทพมหานคร) ชนะ กัณณ์พัชญ์​ ขันติสิทธิ์ (เชียงใหม่) 4-0, 4-1 มือวาง 2 จันทรรัตน์ ธรานิศร (เชียงราย) ชนะ พินมุกดา สมศรี (เชียงใหม่) 4-0, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ณปราธ ละไล (กรุงเทพมหานคร) ชนะ โทบี้ อนันตกูล (กรุงเทพมหานคร) 4-2, 4-0 ศุภณัฐ ดวงแสง (เชียงราย) ชนะ พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) 1-4, 5-3, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อารีรัตน์​เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ นภัสภรณ์ สุเมรุไหว (เชียงใหม่) 4-0, 4-1 อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) ชนะ ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ (ลำปาง) 4-0, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา (กรุงเทพมหานคร) ชนะ มือวาง 3 พีรวิชช์ ด่านบุญเรือง (เชียงราย) 4-0, 4-0 มือวาง 2 ธรรม์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ พรภวิษย์ พลเมืองดี (เชียงราย) 4-1, 4-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 3 พรปวีณ์​ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) 4-0, 4-2 มือวาง 2 พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) ชนะ มือวาง 4 นทพร ขัติยะ (เชียงราย) 5-3, 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (กรุงเทพมหานคร) ชนะ รอวี ดำลี(เชียงราย) 4-6, 6-2, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 3 อรุษ ชินสุภัคกุล (กรุงเทพมหานคร) ชนะ มือวาง 2 คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) 7-6 (4), 6-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กรุงเทพมหานคร) ชนะ กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ (เชียงใหม่) 6-0, 6-0 มือวาง 2 ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ณัฐณิชา กฤติยาวงศ์ (กรุงเทพมหานคร) 6-0, 6-0

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ไตรยตะวัน​สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) ชนะ ปภิกุญช์ ไทยวัฒนานนท์ (เชียงใหม่) 6-0, 6-0 มือวาง 2 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) 6-2, 6-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 วราภรณ์ เมืองโพธิ์ (สุพรรณบุรี) ชนะ สุธีรา​ดวงแสง (เชียงราย) 6-2, 6-1

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ปองธรรม​พันตารักษ์ (แม่ฮ่องสอน) ชนะ ศุภกฤต เจริญศิลป์(กำแพงเพชร) 6-3, 6-3 มือวาง 2 ธนกฤต​หล้าพรหม (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ทองเกษม สุดหอม (เชียงใหม่) 7-6 (5), 7-5 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฎฐนิช​คงสุจริต ( พิษณุโลก) ชนะ ชัญญา​สอนประสม (ลำพูน) 6-0, 6-1 กัญญาดา พรหมวิชัย (เชียงใหม่) ชนะ เนติภรณ์ จองแก (ลำพูน) 6-2, 6-1

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 ธนดล เอี่ยมประเสริฐ (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 1 ฌาน เลาอมรพาณิชย์​(กรุงเทพมหานคร) 5-4 (5), 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว วรินดา ลีปรีชานนท์ (กรุงเทพมหานคร) ชนะ มือวาง 2 จันทรรัตน์ ธรานิศร (เชียงราย) 4-1, 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ณปราธ ละไล (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ศุภณัฐ​ดวงแสง เชียงราย 4-0, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ อัญวีณ์​ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) 2-4, 4-1, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชาย มือวาง 1 ธีรินทร์​ประเสริฐสินธนา​(กรุงเทพมหานคร) ชนะ มือวาง 2 ธรรม์ พันธราธร (ปทุมธานี) 4-0, 4-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 2 พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) 5-4 (7), 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (กรุงเทพมหานคร) ชนะ มือวาง 3 อรุษชินสุภัคกุล (กรุงเทพมหานคร) 6-1, 6-3/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กรุงเทพมหานคร) ชนะ มือวาง 2 ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล (กรุงเทพมหานคร) 6-2, 2-6, 6-1 3 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ไตรยตะวัน​สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) ชนะ มือวาง 2 ปัญณ์ณวัชญ์สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) 2-6, 6-2, 6-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 วราภรณ์​เมืองโพธิ์(สุพรรณบุรี) ชนะ ภัคชัญญา ขันติสิทธิ์ (เชียงใหม่) 6-2, 6-0

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ปองธรรม พันตารักษ์​ (แม่ฮ่องสอน) ชนะ มือวาง 2 ธนกฤต หล้าพรหม (กรุงเทพมหานคร) 6-1, 6-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฎฐนิช คงสุจริต (พิษณุโลก) ชนะ กัญญาดา พรหมวิชัย (เชียงใหม่) 6-4, 6-2

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT