ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 6

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 6

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 6
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ณภัทร ธนโสภณพิทักษ์ (นครศรีธรรมราช) 4-1, 4-1 มือวาง 2 อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ กาญจน์นเรศ ครูศากยวงศ์ (ชุมพร) 4-0, 3-5, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ ฟ้าสีคราม มุสิกวัด (ตรัง) 4-0, 4-0 มือวาง 2 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ พัทธนันทร์ ก้อนเพชร (สงขลา) 4-0, 4-0,

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ มือวาง 3 วรภพ ธรรมวิสุทธิ์ (กระบี่) 4-2, 2-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 4 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 7 พุทธคุณ รุ่งมงคลนาม (ภูเก็ต) 4-2, 5-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) ชนะ แอลลี่ ชาล (ฮ่องกง) 4-1, 4-0 มือวาง 3 พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) ชนะ ณัฐหทัย อินทร์ทรัพย์ (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 4-0, 4-1 มือวาง 2 เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ (ยะลา) 4-1, 4-0, / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ธฤตา หงษ์หยก (ภูเก็ต) ชนะ ธนพร ดิษฐวิชัย (ยะลา) 2-4, 4-0, 12-10 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 2 ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) ชนะ มือวาง 3 เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) 4-0, 2-4, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 4 อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล (พัทลุง) ชนะ มือวาง 1 ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) 4-2, 4-1 มือวาง 2 วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 3 ภูธฤต สฤษดิสุข (พังงา) 4-2, 4-1, / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ เอลิซ่าเวต้า กูดิมอฟ (รัสเซีย) 4-2, 4-0 มือวาง 3 ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 2 นภัสกร สมิตไมตรี (สงขลา) 4-2, 1-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ทินภัทร เทียนธวัช (กระบี่) ชนะ จีรุตม์ ตระกูลเมฆี (นครศรีธรรมราช) 4-2, 4-2 มือวาง 2 พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) ชนะ ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (สุราษฎร์ธานี) 4-1, 4-1/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ชนารดี นันตโลหิต 4-0, 4-0 มือวาง 2 แพรวา จงจิตร (สงขลา) ชนะ จอมขวัญ เวทยไวกูณฐ์ 5-3, 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 วชิรพล พรหมาลิขิต (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 3 วิธวินท์ สิงหการ (ภูเก็ต) 4-1, 5-3 เลิศชัย รณรงค์ (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 2 สกลวรรธน์ ไตรสัตยา (ชุมพร) 4-2, 5-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) ชนะ มือวาง 1 กัญญธมล ยอดสนิท (นครศรีธรรมราช) 4-2, 4-1 มือวาง 2 ชัชนรี บุญกลาง (นครศรีธรรมราช) ชนะ พชร นิลธนาชนะ ( ภูเก็ต) 4-0, 4-0

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) 4-2, 4-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 1 ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) 4-0, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ มือวาง 4 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 4-1, 2-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) ชนะ มือวาง 3 พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) 4-2, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 4-1, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ธฤตา หงษ์หยก (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 2 ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) 4-1,4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว , มือวาง 2 วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 4 อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล 5-4(8), 2-4, 10-8 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มือวาง 3 ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) 5-3, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ทินภัทร เทียนธวัช (กระบี่) ชนะ มือวาง 2 พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) 4-2, 5-4 (6) / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มือวาง 2 แพรวา จงจิตร (สงขลา) 2-4, 4-0, 10-2 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 วชิรพล พรหมาลิขิต (ภูเก็ต) ชนะ เลิศชัย รณรงค์ (ภูเก็ต) 4-2, 5-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) ชนะ มือวาง 2 ชัชนรี บุญกลาง (นครศรีธรรมราช) 4-0, 5-3

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT