ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 6

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 6

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 6
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคอีสาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 จัดการแข่งขัน ที่ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (ปทุมธานี) ชนะ สิระกร กสิกิจวรกุล (ขอนแก่น) 4-2, 4-2 มือวาง 2 ธนกร ไชยลังการ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ พลเดช ระภาพันธ์ (มหาสารคาม) 4-1, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 สุพรรณพิมพ์ เพ็ญชาติ (ปทุมธานี) ชนะ รินะ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 มือวาง 2 อารดา แมคคาร์นาฮาน (นครราชสีมา) ขนะ ธมลวรรณ โพธิ์จันทร์ (ขอนแก่น) 2-4, 4-1, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธรรมะ โคศิริ (กรุงเทพฯ) ชนะ เสฏฐวุฒิ เปาวนา(อุดรธานี) 4-0, 4-2 มือวาง 2 ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา) ชนะ มือวาง 4 อนันดา นวลตา (มุกดาหาร) 4-0, 4-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-2 มือวาง 2 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) ชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ (ขอนแก่น) 4-0, 5-4 (3)รุ

่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) ชนะ มือวาง 1 แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (นครราชสีมา) 3-2, (แพทริคแค็นดอลล์ ยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บหลัง) มือวาง 2 วรพรรธน์ พิสุธิกูล (กรุงเทพฯ) ชนะ สิรภพ เชื้อบัณฑิต (ยโสธร) 4-2, 4-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 4 ณพัฐธิกา ราศรี(อุบลราชธานี) ชนะ มือวาง 1 ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ (นครราชสีมา) 4-5 (4), 4-2, 10-0 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 2 ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ ภณคดชศร ราศรี (ยโสธร) 6-3, 6-0 มือวาง 2 เดเนียล เขียวรักษา (ชลบุรี) ชนะ ภูมิสิริ อยานนท์ (นนทบุรี) 6-1, 6-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) ชนะ อัญชลี สิงห์เทพ (ขอนแก่น) 6-0, 6-0 ปพิชญา อิสโร(สงขลา) ชนะ พรปวีณ์ นวลศรี (ปทุมธานี) 6-4, 4-6, 10-2 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 พงศธร ขันติกิจ (อำนาจเจริญ) ชนะ สิรวิชญ์ พีรพัฒนา(ขอนแก่น) 6-1, 6-0 มือวาง 3 อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปรมะ ศัสตุระ(กรุงเทพฯ) 6-2, 6-2/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (อำนาจเจริญ) ชนะ ปวรภา ไทเมืองพล (ขอนแก่น) 6-0, 6-0 มือวาง 2 ปวรดา ไทเมืองพล (ขอนแก่น) ชนะ ภัทรารวีย์ ปัญจศิลป (อุดรธานี) 6-3, 6-3

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 วิมาน สวงขันธ์ (อุดรธานี) ชนะ จิตรภาณุ กาญจนพฤฒิพงศ์(พระนครศรีอยุธยา) 5-7, 7-6 (2), 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 2 วีรวัฒน์ ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ นำทัพ ปัญญาภู (กรุงเทพฯ) 6-4, 6-2/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 วริศรา มุยสุข (ขอนแก่น) ชนะ ภคพร จิรชวาลา (อุดรธานี) 6-0, 6-2 มือวาง 2 พรนัชชา ก่อทรัพย์ (ขอนแก่น) ชนะ สุชยา พลขันธ์ (อุดรธานี) 6-0, 6-0

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (ปทุมธานี) ชนะ มือวาง 2 ธนกร ไชยลังการ (พระนครศรีอยุธยา) 5-4 (4), 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 สุพรรณพิมพ์ เพ็ญชาติ (ปทุมธานี) ชนะ มือวาง 2 อารดา แมคคาร์นาฮาน (นครราชสีมา) 4-0, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธรรมะ โคศิริ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา) 4-2, 4-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) 4-1, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) ชนะ มือวาง 2 วรพรรธน์ พิสุธิกูล (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 4 ณพัฐธิกา ราศรี (อุบลราชธานี) ชนะ ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) 4-2, 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ขนะ มือวาง 2 เดเนียล เขียวรักษา (ชลบุรี) 6-0, 6-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-3, 6-0

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 พงศธร ขันติกิจ (อำนาจเจริญ) ชนะ มือวาง 3 อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (กรุงเทพฯ) 6-1, 7-5 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (อำนาจเจริญ) ชนะ มือวาง 2 ปวรดา ไทเมืองพล (ขอนแก่น) 6-0, 6-0

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 วีรวัฒน์ ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ มือวาง 1 วิมาน สวงขันธ์ (อุดรธานี) 6-3, 6-3/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 พรนัชชา ก่อทรัพย์ (ขอนแก่น) ชนะ มือวาง 1 วริศรา มุยสุข(ขอนแก่น) 5-7, 6-3, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT