ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 6

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 6

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 6
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบแรก

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว ภูวริศ บุญวิริยะ (สงขลา) ชนะ ภวณฐ เตชะภัทรกุล (สงขลา) 4-0, 4-1 มือวาง 3 ณภัทร ธนโสภณพิทักษ์ (นครศรีธรรมราช) ชนะ ชวิศ จตุรพิรีย์ (นครปฐม) 4-1, 4-0 พีรวิชญ์ โรจนะเทพประสิทธิ์ (ภูเก็ต) ชนะ ต่อยอด ยอดต่อ (ภูเก็ต) 4-2, 4-1 กาญจน์นเรศ ครูศากยวงศ์ (ชุมพร) ชนะ เวเลนติน กูดิมอฟ (ภูเก็ต) 4-2, 4-1 พลาทอน กูดิมอฟ (ภูเก็ต) ชนะ ธนัท ครุอำโพธิ์ (สงขลา) 4-1, 4-1 รัฐกร สิทธิมนต์ (กระบี่) ชนะ สีหนาท อัษฎายุธ (ภูเก็ต) 4-1, 4-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ ธีนิดา ถวิลการ (พังงา) 4-0, 4-1 ฟ้าสีคราม มุสิกวัด (ตรัง) ชนะ ชุติกาญจน์ วัชรวิวรรธน์ (ยะลา) 5-3, 4-0 พัทธนันทร์ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ ชัญญาพัชญ์ ดิษฐวิชัย (ยะลา) 4-1, 4-1 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ ชญานิน แก้วเกาะสะบ้า (ยะลา) 4-0, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว หลุยส์ เมอเรย์ (อังกฤษ) ชนะ จอห์นนี่ โจนส์ (ภูเก็ต) 4-0, 4-2 นที กอร์ทอน (ภูเก็ต) ชนะ ชินชวกร หงส์หิรัญเรือง (ชุมพร) 4-1, 4-2 ณฐกร ผลอ่อน (นครศรีธรรมราช) ชนะ ติณห์ภัทร ข้องสาย (ตรัง) 4-1, 4-1 ณฐพร ผลอ่อน (นครศรีธรรมราช) ชนะ ทิโมฟี่ อิกนาทเยฟ (รัสเซีย) 5-3, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว วรรณรดา วงศ์ดาว (ภูเก็ต) ชนะ ภัสรัญ วงษ์อรุณ (กระบี่) 4-1, 4-0 มือวาง 4 ธันยกานต์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ กฤตยา มหาพานิช (นครศรีธรรมราช) 4-2, 4-1 แอลลี่ ชาล (ฮ่องกง) ชนะ ชุติมาศ จริตงาม (นครศรีธรรมราช) 4-0, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชาย ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ (ยะลา) ชนะ มาริโอ เฮคคิเนน (สวีเดน) 4-0, 4-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) ชนะ ญาริณดา ลีนานุนารถ (พังงา) 4-1, 4-1 มือวาง 4 วิชญาดา พรหมจันทร์ (ยะลา) ชนะ หนึ่งนรี กุลเรือง (ปทุมธานี) 4-0, 4-2 ทักษญา ตันนิติกุล (สงขลา) ชนะ ปทิตตา อภิชิตสิทธิกุล (ภูเก็ต) 4-0, 4-2 โจซีลินน์ แคสันเทียะ (ภูเก็ต) ชนะ ปุณิกา อภิชิตสิทธิกุล (ภูเก็ต) 4-1, 5-4 (5)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว ณธาร กอร์ทอน (ภูเก็ต) ชนะ สิชญ์ นิลสดใส (ชุมพร) 4-1, 4-1 ติณณพัฒน์ นะระแสน (สงขลา) ชนะ อนันดา จิตตะกาญจน์ (พังงา) 4-0, 4-1 กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) ชนะ สิรวัช ไชยพิทักษ์ (ภูเก็ต) 4-1, 4-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว เอลิซ่าเวต้า กูดิมอฟ (รัสเซีย) ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม (กรุงเทพมหานคร) 5-4(6), 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ชนารดี นันตโลหิต (ภูเก็ต) ชนะ พฤกษารัฐ แก้วสกุล (ภูเก็ต) 4-1, 4-0 จอมขวัญ เวทยไวกูณฐ์ (ภูเก็ต) ชนะ อภิชญา สฤษดิสุข (พังงา) 2-4, 4-2, 10-2 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว สิรวิชญ์ พวงจันทน์แดง (ภูเก็ต) ชนะ เดนนิส แวนเซทเทิล (ภูเก็ต) 4-2, 4-1 มาซซิโม เซมินาโตเร (ภูเก็ต) ชนะ รัชกฤช เสาวภางค์วรกุล (ตรัง) 4-1, 4-1 เลิศชัย รณรงค์ (ภูเก็ต) ชนะ ณัฐพงศ์ นะโม (ปทุมธานี) 4-0, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) ชนะ พิชามญชุ์ จินดาวงศ์ (พังงา) 4-1, 4-0 พชร นิลธนาชนะ (ภูเก็ต) ชนะ ธัญยมน จันวัฒนะ (สงขลา) 4-1, 4-0

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบสองรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง มือวาง 1 อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ หลุยส์ เมอเรย์ (อังกฤษ) 4-0, 4-0 วรทย์ จตุรพิรีย์ (นครปฐม) ชนะ นที กอร์ทอน (ภูเก็ต) 4-1, 4-2 วรภพ ธรรมวิสุทธิ์ (กระบี่) ชนะ มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) 4-0, 2-4, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ไค วัตต์ (อังกฤษ) ชนะ อัคคพล ทิมสวัสดิ์ (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 5-3 แซม ชาล์เมอส์ (ภูเก็ต) ชนะ ศุรธีร์ ลูกจันทร์ (สงขลา) 4-1, 4-0

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT